Eliminujte nežádoucí vibrace efektivněji a urychlete certifikační proces letadel

Záznam webináře

Analýza aeroelasticity a testování vibrací při letu představují klíčové oblasti při posuzování letové způsobilosti. Podívejte se, jak efektivně zpracovat data z testování, a získejte hlubší náhled do konstrukční dynamiky letadel.

Prezentuje: Arne Vollan ze společnosti AeroFEM GmbH

Výrobci letadel usilující o certifikaci svých výrobků musí prokázat, že splňují veškerá nařízení o letové způsobilosti.  Vibrace a další známky aeroelastické nestability mají značný vliv na vývoj letadel a patří mezi klíčová kritéria, podle kterých se posuzuje letová způsobilost strojů určených pro přepravu osob. Letové zkoušky sloužící k ověření letové obálky navíc nejsou bez rizika, a proto je důležité návrh podrobit numerickým analýzám, které poskytnou spolehlivou předpověď vibrací.

V tomto webináři na vyžádání probereme typické analytické a zkušební procesy, které se používají při certifikaci a ověřování aeroelastické letové způsobilosti 23.629 a částečně 25.629 ve všeobecném letectví.

Probíraná témata:

  • Jak pomocí již hotového komerčního řešení vylepšit zkoušku vibrací při letu a získat tak přesné budicí frekvence, tlumení a tvary vlastního módu.
  • Různá řešení (statická aeroelasticita, analýza vibrací a dynamická aeroelasticita) používané k definování letecké obálky a určování přesných předpovědí vibrací.
  • Jak tento proces přizpůsobit vlastním metodám.