Systémy APS pro dodavatele v automobilovém průmyslu zaměřené na dosažení lepšího procesu plánování výroby

Záznam webináře | 44 minut

V automobilovém průmyslu probíhá digitální transformace, která mění způsob, jakým probíhá návrh a výroba automobilů. Společnosti v rámci celého dodavatelského řetězce dělají maximum pro to, aby se přizpůsobily, od dodavatelů surovin, komponentů a dílů až po samotné výrobce. Nové softwarové nástroje naštěstí poskytují provozně řídící systémy, které průmysl potřebuje k tomu, aby se posunul kupředu, pro zlepšení efektivnosti, zvýšení ziskovosti a k tomu, aby zůstal úspěšný i v měnícím se prostředí. Sledujte tento webinář na vyžádání, kde se dozvíte, proč a jak by měli dodavatelé automobilového průmyslu používat software APS.

Systémy APS pro dodavatele v automobilovém průmyslu
Software APS vám umožní zdokonalit vaše procesy v oblasti plánování výroby a zlepšit řízení výrobního provozu.

Dodavatelé automobilového průmyslu se potýkají s problémy v oblasti procesu plánování výroby

Automobilový průmysl se vyvíjí rychleji než kdykoliv předtím.

Tento webinář na vyžádání se zabývá tím, že dodavatelé zaostávají, že se jim snižují ziskové marže, rostou očekávání zákazníků ohledně dodávek a zrychluje se výroba nových výrobků.

Tváří v tvář těmto zdánlivě nepřekonatelným problémům si chytré společnosti kladou otázky jako:

 • Dokáže moje společnost zvládnout technologickou transformaci?
 • Jak mohu efektivně předvídat a plánovat návrh a výrobu?
 • Automatyzacja procesów powtarzalnych – konfiguratory maszyn
 • Co mám dělat, abych držel krok se stále přísnějšími předpisy?
 • Jak to všechno zaplatím?

Co je software APS?

Software pro pokročilé plánování a vytváření harmonogramů (APS) pomáhá optimalizovat proces plánování výroby pro výrobce bez ohledu na velikost společnosti.

Software APS koordinuje alokaci surovin a výrobní kapacity s cílem uspokojit poptávku tím nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem při zjednodušení řízení výrobních provozů.

Tento webinář na vyžádání ukazuje, jak software APS funguje, a stanovuje výhody pro uživatele, a to včetně těchto:

 • Alokace zdrojů a využívání nástrojů
 • Zjišťování kritických míst
 • Změna ve vytváření harmonogramů v reakci na výrobní změny

Jak používají dodavatelé automobilového průmyslu software APS?

Obráběcí dílny, testovací prostředí, výrobci dílů a další dodavatelé z oblasti automobilového průmyslu používají software APS z různých důvodů, ale toto řešení přináší okamžitou návratnost.

Sledujte tento webinář na vyžádání a dozvíte se, o jaké výhody se jedná:

 • Nalezení a odstranění kritických míst procesů
 • Zkrácení termínů dodání
 • Rychlejší přizpůsobení změnám objednávek
 • Optimalizovaná údržba a plánování prostojů
 • Lepší viditelnost spotřeby materiálu

Dodavatelé automobilového průmyslu bez ohledu na velikost společnosti ocení výhody plynoucí ze zavedení systému APS pro vyřešení složitých problémů

Software APS vs. ostatní řešení

Mnozí výrobci, kteří se softwarem APS nepracují, používají s různým úspěchem jiné systémy provozního řízení, nástroje na řízení výrobních provozů a další software, který není speciálně určen pro pokročilé plánování a vytváření harmonogramů.

Mezi nejčastější řešení patří tabulkové procesory a systémy plánování zdrojů (ERP) a tento webinář na vyžádání se na tato řešení podívá a porovná je s kompletním systémem APS.

Mezi probíraná témata patří:

 • Analýza scénářů včetně plánování podle částí roku, trendů a kampaní
 • Schopnost řídit zdroje a vytvářet prognózy
 • Využívání kapacity pracovních sil a zařízení

Dodavatelé z oblasti automobilového průmyslu, kteří používají software APS, vykazují okamžitou návratnost investic, lepší komunikaci mezi odděleními, zkrácené výrobní cykly, omezení zásob, lepší produktivitu a mnoho dalších zlepšení.

Jak vám jde plánování? Zahrajte si hru!

Vyzkoušejte tutointeraktivní hru a zjistíte, jak byste byli úspěšní při plánování výroby v továrně na jízdní kola.

Vyhodnoťte své schopnosti v oblasti plánování a zjistíte, jak je to těžké řídit ve výrobním prostředí velké objemy dat.

Zjistěte, jak vám může software pro pokročilé plánování a vytváření harmonogramů (APS) pomoci s optimalizací plánu ve vašem výrobním závodě.

Zahrajte si hru!

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.