Přejít k obsahu

Optimalizace pohonů plavidel pomocí systémových simulací

Záznam webináře | 49 minut

Jak zlepšit výkonnost plavidla a splnit ekologické cíle

Virtuální simulace a optimalizace výkonnosti plavidel pomocí systémových simulací

Systémové simulace jsou skvělým řešením pro optimalizaci pohonů plavidel. Umožňují inženýrům simulovat a optimalizovat systémy plavidel, například výkonnost jejich pohonů. Tento přístup umožňuje lepší pochopení výkonnosti plavidel a zajišťuje optimální efektivitu systému již od raných fází procesu návrhu.

Tento webinář ukazuje systémové simulace široké škály skutečných případů. Připojte se k tomuto webináři a zjistěte:

  • Proč se v námořním průmyslu využívají systémové simulace
  • Jak může analýza systémů pomoci lépe pochopit výkonnost plavidel
  • Jak firmy využívají řešení Simcenter ke splnění požadavků na návrh plavidel