Přejít k obsahu

Rychlejší certifikace letadel díky správě ověřování

Záznam webináře | 36 minut

Výrobci v různých kategoriích odvětví letectví a obrany potřebují k dosažení stanovených nákladů, plánů a výkonnosti dokázat certifikovat rychleji.

Jak dosáhnout realizace programů díky rychlejší certifikaci

Výrazným trendem v tomto odvětví je stále větší elektrifikace a automatizace výrobků, jejímž výsledkem jsou silně integrované systémy se složitým rozhraním. Na různé kategorie leteckých výrobků se kromě toho vztahují různé normy, což znesnadňuje dokládání plnění norem nutné pro dosažení certifikace.

Naprostou nutností je tedy integrované řešení s uzavřenou smyčkou pokrývající celý proces vývoje a zahrnující všechny části podniku.

V tomto webináři se dozvíte, jak dokážeme podnikům pomoci překonat bariéry, které jim brání ve včasném získání certifikace a dosažení bezchybného běhu programů.

Podniky díky tomu mohou:

  • Zahrnout všechny činnosti spojené s certifikací do celkového plánu programu
  • Zajistit sledovatelnost plnění předpisů, provádění analýz, používání simulací, prezentování výsledků a generování zpráv
  • Řídit kroky potřebné k získání typových, výrobních a letových certifikací
  • Zajistit ochranu duševního vlastni a bezpečnost dat během celého procesu
  • Generovat zprávy a snadno je sdílet s autoritami

Dale Tutt

Ředitel pro oblast letectví a obrany, Siemens Digital Industries Software