Návrh komfortního kokpitu během celého cyklu vývoje letadla a ušetření času a nákladů

Záznam webináře

Jak pracovat s požadavky na řízení tepla, vibrací a akustiky během celého leteckého programu a dosáhnout stanovených cílů.

V silně konkurenčním leteckém odvětví musí moderní letadla nabídnout nejvyšší kvalitu a pohodlí cestujících. Dodatečné řešení problémů a jejich opravy obvykle vedou ke zpoždění a dodatečným nákladům. Aby bylo možné dosáhnout požadovaných požadavků na výkonnost a vyváženost různých protichůdných cílů (například snížení hmotnosti), je třeba pracovat s požadavky na řízení tepla, vibrací a akustiky během celého leteckého programu.

Probíraná témata:

  • Vyhněte se dodatečným změnám a nákladným nápravným opatřením tím, že pomocí globálního kaskádového přístupu na systémové úrovni nastavíte jednotlivé výkonnostní cíle již od počátku.
  • Navrhujte kvalitní a pohodlná letadla díky kombinaci vícerozměrných (1D/3D) a vícedoménových simulací (proudění, teplo, akustické vibrace).
  • Zrychlete testování díky rychlému a přesnému řešení problémů