Výkonný systém ALM pro projektové manažery: Kanban, přehledy, zprávy a sledovatelnost

Záznam webináře

Spolupráce ve skutečném čase, centralizované úložiště dat, viditelnost napříč nástroji a projekty, lepší sledování projektu a zasílání zpráv pro rychlejší vývoj a vydávání kvalitního softwaru.

Nástroje správy životního cyklu aplikací umožňují vývojářům vytvářet software rychleji, spolehlivěji a ve vyšší kvalitě. Jedním z klíčových aspektů, jak toho dosáhnout, je řízení projektů, v jehož rámci se však často obtížně identifikují a sledují klíčové metriky pro zvyšování efektivity. Spolupráce, sledovatelnost a transparentnost, viditelnost napříč nástroji a projekty, transparentnost procesů, podrobné sledování a generování zpráv o práci jsou velmi důležité, ale často opomíjené, aspekty řízení projektů.

Zjistěte, jak vám mohou funkce systému Polarion usnadnit řízení projektů tak, aby bylo rychlejší a snadnější.

Probíraná témata:

  • Nastavení a vizualizace pracovních postupů tak, aby bylo zajištěno vynucení procesů a jejich transparentnost.
  • Identifikace úzkých míst a eliminace přebytečných procesů pomocí metody Kanban
  • Konfigurovatelné přehledy a vizualizace dat pro podporu rozhodování a generování zpráv pro management