Přejít k obsahu

Cesta k digitální transformaci díky automatizovanému inženýringu

Záznam webináře | 36 minut

Nové požadavky zákazníků, náročné trendy, silná celosvětová konkurence a neustále se zvyšující potřeba po přizpůsobování – jediným způsobem, jak splnit požadavky takto dynamického trhu, je integrace automatizovaného inženýringu a digitalizace celého hodnotového řetězce. U digitálních dvojčat lze jakákoliv drobná vylepšení, velké změny, kontroly nebo testy dokonale simulovat v digitálním prostředí – snadno, rychle a s velmi nízkými náklady.

Automatický inženýring používaný ve výrobním závodě

Pokročilý inženýring strojů pomáhá zvládat jejich složitost a uspokojit poptávku zákazníků

V tomto webináři uvidíte, jak pomocí pokročilého inženýringu strojů, mezioborové spolupráce, simulací a spravovaného prostředí zvládat složitost strojů současnosti.

Dozvíte se, jak zahájit výrobu výrobku pomocí digitálních dvojčat, jak analyzovat jeho vlastnosti a jak monitorovat a vylepšovat stroje díky digitálnímu vláknu.

Webinář o pokročilém inženýringu strojů popisuje, jak pomocí digitální transformace získat větší jistotu při vývoji vyspělých strojů

  • Jak lze stroje navrhovat, vyvíjet a zprovozňovat virtuálně
  • Podívejte se, jak zavádět inovace do návrhů a vývoje strojů, výrobních operací a návrhů mechatroniky
  • Jak digitálně transformovat mezioborovou spolupráci a zvýšit tak efektivitu výroby

Zrychlete a zefektivněte proces návrhu mechatroniky

Podívejte se, jak vám návrh mechatroniky může pomoci:

  • Validovat koncept před jeho realizací simulováním provozu stroje
  • Sledovat požadavky zákazníků až do vytvoření finálního návrhu stroje.
  • Umožnit spolupráci různých oborů a tím urychlit proces návrhu.

Výhody řešení pro simulace strojů společnosti Siemens

Software má na řízení strojů stále větší vliv. Z tohoto důvodu pomáhají simulace kódu běžícího na virtuálních dvojčatech stroje dosáhnout vysokých úspor času a prostředků. Se simulacemi strojů probíhají veškeré validace softwaru PLC ve spravovaném prostředí s ohledem na modularitu.

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.