Přejít k obsahu

Snížení vlivu dešťové vody na ADAS senzory díky optimalizaci aerodynamiky vozidla

Záznam webináře | 52 minut

Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti ADAS systémů v drsných provozních podmínkách

Klíčová slova

Senzory jsou očima a ušima moderních vozidel a zprostředkovávají informace využívané pokročilými asistenty řízení (ADAS) k rozhodování. Je tedy stále důležitější, aby tato automatizovaná (a poloautomatizovaná) vozidla nebyla „slepá a hluchá“ kvůli dešti, troše bláta nebo dobře mířeným ptačím výkalům.

Tento webinář je zaměřen na způsob, jak lze provádět realistické simulace zahrnující při návrhu aerodynamiky i vodu a nečistoty. Dále popisuje zkoumání různých variant návrhu a optimalizaci konstrukce tak, aby nedocházelo ke znečištění senzorů a ADAS systémy tak byly bezpečnější.

Probíraná témata:

  • Jak začlenit vodu a nečistoty do návrhu aerodynamiky
  • Jak lze realistické simulace využít ke zlepšení konstrukce součástí vozidla tak, aby se zamezilo znečištění senzorů
  • Jak vám může prozkoumání prostoru konstrukce pomoci optimalizovat návrh aerodynamiky zrcátka a spolehlivost ADAS senzorů