Dosažení programové dokonalosti v oblasti letectví a obranného průmyslu díky realizaci výrobků

Záznam webináře | 62 minut

Podívejte se, jak podniky v oblasti letectví a obrany hledají nové způsoby spolupráce mezi konstrukcí a výrobou.

V oblasti letectví a obrany jsou programy stále složitější, nabídky stále obtížnější a priority zákazníků se rychle mění. Potřeba novějších technologií, například kompozitních materiálů pro letadla s nižší spotřebou, bude nadále růst. Výrobci v leteckém průmyslu musí také provádět správu zákonných požadavků, aby měly jistotu, že jsou všechny výrobní postupy dokumentovány a sledovány. Vyšší výkonnost výrobních programů nebyla v oblasti letectví a obrany nikdy důležitější než nyní. Aby podnik v dnešním konkurenčním prostředí vyhrál zakázku, musí dát nabídku s garancí, že bude plnit cíle programu, požadavky a plány výroby. To není snadný úkol a vyžaduje to zcela nový přístup ke způsobu, jakým jsou programy řízeny, od počáteční koncepce až po dodání.

V tomto webináři pořádaném společností Aviation Week se dozvíte, jak společnosti v oblasti letectví a obrany zkouší nalézt nové efektivní způsoby vylepšení spolupráce mezi konstrukcí a výrobou. V tomto odvětví je třeba správa životního cyklu výrobku (PLM) řízená procesy, které zahrnují návrh výroby ve všech částech vývoje programu od inženýringu až po výrobu. Díky tomu se může zvýšit ziskovost, reputace společnosti a může se tak potvrdit schopnost společnosti úspěšně realizovat výrobní programy.

Přednášející

  • Roger Smith, vedoucí vývojového týmu, Northrop Grumman
  • Dave Riemer, viceprezident pro strategii v oblasti letectví a obrany, Siemens Digital Industries Software
  • David A. Wilkins, ředitel, Americas Manufacturing Solution Consulting, Siemens Digital Industries Software

Klíčové informace

  • Včasné zapojení inženýrů do vyhodnocování alternativ návrhu, přesné plánování zahájení výroby a efektivní komunikace s výrobou – to jsou příklady výhod řešení výrobních problémů již v raných fázích vývoje výrobku.
  • Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software pro realizaci výrobků v oblasti letectví a obrany nabízí přístup řízený procesy, který umožňuje posunout produktová a výrobní rozhodnutí do dřívějších fází životního cyklu tak, aby bylo možné ověřit vyrobitelnost leteckých systémů již ve fázi návrhu.

Související zdroje informací