Přejít k obsahu

Velmi přesné modelování pohodlí cestujících a HVAC v interiérech vozidel

Záznam webináře | 21 minut

Využití automatizace k rychlé 3D CFD simulaci kabiny

Velmi přesné modely umožňují vyhodnocovat pohodlí v rámci návrhu HVAC pomocí aplikace Simcenter STAR-CCM+

U současných elektromobilů je dobře navržená kabina nutností. Úkolem kabiny je zajistit pohodlí cestujících v teplém i studeném počasí. Je třeba udržet klíčové elektronické komponenty v doporučeném teplotním rozsahu a současně minimalizovat spotřebu energie.

Systémové simulace pomáhají konstruktérům minimalizovat celkovou spotřebu energie. Čím je však návrh pokročilejší, tím přesnější musí být použité modely. Jen tak je možné vyhodnotit pohodlí cestujících, HVAC a tepelné proudění kolem elektronických komponent. Aby bylo možné zapracovat požadované změny, musí se tyto simulace provádět rychle. Je třeba zkoumat vhodnost nových návrhů a přicházet s novými lepšími nápady rychleji než konkurence. Simulace umožňují zkoumat stovky komponent a pasažérů ještě před tím, než je vytvořen první prototyp vozidla.

V tomto webináři se dozvíte:

  • Jak lze díky podrobnému 3D modelu kabiny využít výhod prediktivních simulací.
  • Jak automaticky připravit plochy a prvky pro analýzu architektury, energetické výkonnosti, proudění vzduchu a rozložení teplot.

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.