Přejít k obsahu
Série webinářů na vyžádání

Technická řešení pro pevnost a odolnost

Naše řešení vám umožní dodat zákazníkům lehčí, pevnější a odolnější konstrukce, zohlednit geografické podmínky provozu a snížit hmotnost vozidel.

Strategie pro pevnost a odolnost 
K dispozici jsou strategie pro pevnost a odolnost ve všech fázích vývoje, od sběru dat, analýzy, získávání dat, předpovědi zatížení, napětí, únavové analýzy až po finální optimální vyvážení hmotnosti, pevnosti a odolnosti. 
 
Sběr dat jízdního zatížení
Sbírejte data jízdního zatížení (RLDA) reprezentující chování vozidla a získejte tak přehled o zatíženích, která na něj budou působit během jeho předpokládané životnosti.
 
Testování odolnosti podle jízdního profilu zákazníka
Udržte náklady pod kontrolou a zkraťte čas uvedení na trh vývojem zákaznických testů pro nastavení realistických únavových testů, které budou odpovídat způsobu užívání cílových zákazníků.
 
Analýza dat zatížení
Zrychlete dodání kritických informací pro přípravu na kampaně testovacích zařízení a spolehlivých simulací zrychlením konsolidace dat zatížení, srážek a experimentálních analýz opotřebení.
 
Únavové metody CAE pro optimalizaci návrhu a ověření virtuálního výrobku
Optimalizujte komponenty virtuálně díky předpovědi chování materiálu a přesnější analýze změn u složitých geometrií a svarů. 
 
Pevnostní analýza CAE
Využijte výhod jednotné integrované aplikace pro převod modelů z CAD do CAE a pro provádění pevnostní analýzy, která umožňuje virtuálně posuzovat výkonnost výrobků v různých provozních podmínkách.

Zhlédnout nyní

Související obsah