Přejít k obsahu
Zpráva

Společnost Siemens Digital Industries byla agenturou Gartner opět označena jako lídr v magickém kvadrantu výrobních informačních systémů

Společnost Siemens Digital Industries byla agenturou Gartner v roce 2019 opět označena jako lídr v magickém kvadrantu výrobních informačních systémů. Společnosti byly hodnoceny v následujících oblastech: 

  • Realizace důležitých obchodních operací, zejména dodávání produktů, služeb, reakcí na chování trhu, fungování marketingu, provozních činností a celkové spokojenosti zákazníků.
  • Vize dlouhodobé strategie, inovace, přehled o trhu a průmyslových vertikálách.

Již 3 roky chápeme tento výsledek jako ocenění za to, že díky inovacím a vizi rozvoje dodáváme zákazníkům produkty s vyšší přidanou hodnotou.

V tomto roce jsme začali realizovat naši vizi sjednocení MOM portfolia pod jednu značku, „Siemens Opcenter“ a využít tak výrazné synergie mezi našimi nejlepšími produkty. Máme tisíce zákazníků po celém světě a jsme jedním ze dvou výrobců, kteří mají v magickém kvadrantu více než 2000 zákazníků.

V současnosti máme vedoucí řešení v oblasti výrobních informačních systémů (MES), systémů řízení kvality (QMS), systémů pokročilého plánování (APS) a systémů inteligentní výroby (MI). Kromě toho se již začaly projevovat pozitivní výsledky využívání možností získaných akvizicí společnosti Mentor Graphics v roce 2017.

Pokračujeme v propojení našich produktů MOM s širším portfoliem společnosti Siemens Digital Industries a vytváříme tak předpoklady pro použití úplných digitálních dvojčat v uzavřené smyčce, která je základní charakteristikou inteligentní výroby. V rámci celé naší technologické nabídky se zaměřujeme na personalizované a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní s otevřenou a flexibilní architekturou, která je klíčová pro návrh továren budoucnosti a koncepci Průmysl 4.0.

Věříme, že v oblasti výroby zaujímáme jedinečnou pozici. Nabízíme holistická řešení podporující celý hodnotový řetězec od prvních myšlenek, přes návrh výrobku a simulaci, automatizaci, výrobu, řízení kvality až po hardware závodu. Všechny tyto části jsme propojili se systémem MindSphere (otevřeným cloudovým operačním systémem pro IIoT) a systémem Mendix (platformou pro rychlý vývoj aplikací na nízké úrovni kódu). 

Udáváme směr v oblasti inteligentní výroby a nabízíme zákazníkům konkurenční výhodu díky komplexnosti holistického digitálního dvojčete, personalizaci a otevřenému flexibilnímu ekosystému.  

Zpráva společnosti Gartner o magickém kvadrantu v oblasti systémů pro realizaci výroby za rok 2019 je dostupná ke stažení pomocí formuláře na této stránce.

Gartner, magický kvadrant v oblasti systémů pro realizaci výroby, 29. října 2019, Rick Franzosa

Společnost Gartner ve svých výzkumných publikacích nepropaguje žádné konkrétní výrobce, výrobky nebo služby a neradí uživatelům, aby si vybírali výrobce pouze na základě nejvyššího hodnocení nebo dalších ocenění. Výzkumné publikace agentury Gartner obsahují názory této organizace a nemusí být vždy plně směrodatné. Gartner odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené nebo předpokládané, v souvislosti s tímto výzkumem včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní použití.

Magický kvadrant agentury Gartner v oblasti systémů pro realizaci výroby pro rok 2018
Magický kvadrant agentury Gartner v oblasti systémů pro realizaci výroby pro rok 2019: Tento obrázek byl publikován agenturou Gartner, Inc. v rámci obsáhlejšího výzkumného dokumentu a měl by být vyhodnocován v kontextu celého tohoto dokumentu. Dokument agentury Gartner je na vyžádání dostupný od společnosti Siemens. Agentura Gartner ve svých výzkumných publikacích neprosazuje žádné konkrétní výrobce, výrobky nebo služby a neradí uživatelům, aby si vybírali výrobce pouze na základě nejvyššího hodnocení nebo dalších ocenění. Dokumenty Gartner obsahují názory výzkumné organizace Gartner a neměly by být považovány za plně směrodatné. Gartner odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené nebo předpokládané, v souvislosti s tímto výzkumem včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní použití.

Zobrazení zprávy

Je nám líto, ale něco nefunguje.

Pošlete e-mail na adresu mom-marketing.plm@siemens.com a my vám zprávu pošleme.

First time signing up? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.


Notice: By supplying my contact information, I authorize Siemens Digital Industries Software and its affiliates to contact me via email, phone, and postal mail about its products and services as described in our consent declaration. Please visit our privacy policy and manage your preferences.