Přejít k obsahu
Zpráva

Společnost Siemens se projevila jako vedoucí společnost v magickém kvadrantu společnosti Gartner v oblasti systému pro realizaci výroby

Společnost Siemens byla společností Gartner v roce 2018 opět označena jako vedoucí společnost v magickém kvadrantu v oblasti systémů pro realizaci výroby. Společnosti byly hodnoceny v následujících oblastech: 

  • Schopnost řídit realizaci důležitých prvků zahrnujících například výrobky, služby, celkovou udržitelnost, odezvu na chování trhu, fungování marketingu, provozní činnosti a spokojenost zákazníka.
  • Úplnost vize, která zahrnuje různé aspekty, například produktovou strategii, inovace, přehled o trhu a průmyslových vertikálách.

Vedoucí společnost musí splňovat nejpřísnější požadavky na vizi a myšlenky a současně je musí být schopná plnit. Vedoucí společnosti v oblasti MES získávají vysoké procento nových MES zakázek a výraznou část z nich také vyhrávají. Nabízí robustní jádro MES a vhodné (ne nutně nejnovější) vlastnosti v oblastech rozšířeného MES (MOM). Aby se společnost stala vedoucím výrobcem, nemusí mít nutně nejširší záběr v různých aplikacích MES. Její nabídky musí splňovat nejdůležitější požadavky MES bez větších úprav a v rámci ověření musí být dostupný velký počet kvalitních implementací. Vedoucí společnosti musí předpovídat, kam se posouvají požadavky zákazníků, trhy a technologie a musí mít strategie pro podporu těchto nových požadavků ještě před tím, než je budou vyžadovat zákazníci. Vedoucí výrobci musí mít určeny koherentní strategie podpory konvergence dodavatelského řetězce a musí v rámci stanovených procesů investovat do inovací. Dále musí mít výrazný podíl na trhu a zákazníci s nimi musí být spokojeni, ať už na lokálních trzích nebo v celosvětovém měřítku. Spokojenost klienta začíná už v počátečních fázích prodeje, pokračuje přes nasazení a pokračuje stále dál. Vedoucí společnosti musí chápat význam zákaznické spokojenosti a musí k zákaznickým problémům přistupovat jako spolehliví partneři. Protože vedoucí společnosti jsou obvykle dobře zavedené v nejnovějších a nejsložitějších uživatelských prostředích, mohou využívat výhod komunity uživatelů, která jim umožňuje držet krok s budoucími potřebami. 

Společnost Siemens tuto pozici považuje za odraz úspěchu tisíců zákazníků po celém světě. Neustále investujeme do našeho portfolia MES/MOM, rozšiřujeme rozsah funkcí v systémech pro realizaci výroby (MES), systémech pro řízení kvality (QMS), systémech pokročilého plánování a rozvrhování (APS) a systémech inteligentní výroby (MI). Naše portfolio je velmi známé a má bohatou zákaznickou základnu, do níž patří i největší hráči v oblastech letectví, automobilového průmyslu, průmyslových strojů, spotřebního zboží, potravin, léčiv, elektroniky, polovodičů nebo zdravotnických zařízení. Akvizice společnosti Mentor Graphics v roce 2017 rozšířila naše portfolio MES o systém Valor, přinesla nové funkce v oblasti elektroniky a podpořila strategii v oblasti MES.

Společnost Siemens věří, že na trhu zaujímá výjimečnou pozici. Nabízíme holistická řešení podporující celý hodnotový řetězec od prvních myšlenek, přes návrh výrobku a simulaci, automatizaci, výrobu až po spojení hardwaru závodu se systémem MindSphere, otevřeným cloudovým operačním systémem pro IoT.

Zpráva společnosti Gartner o magickém kvadrantu v oblasti systémů pro realizaci výrobu za rok 2018 je dostupná ke stažení pomocí formuláře na této stránce.

Společnost Gartner ve svých výzkumných publikacích neprosazuje žádné konkrétní výrobce, výrobky nebo služby a neradí uživatelům, aby si vybírali výrobce pouze na základě nejvyššího hodnocení nebo dalších ocenění. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace Gartner a neměly by být považovány za plně směrodatné. Společnost Gartner odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené nebo předpokládané, v souvislosti s tímto výzkumem včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní použití.

Magický kvadrant společnosti Gartner v oblasti systémů pro realizaci výroby pro rok 2018
Magický kvadrant společnosti Gartner v oblasti systémů pro realizaci výroby pro rok 2018: Tento obrázek byl publikován společnosti Gartner, Inc. v rámci obsáhlejšího výzkumného dokumentu a měl by být vyhodnocován v kontextu celého tohoto dokumentu. Dokument společnosti Gartner je na vyžádání dostupný od společnosti Siemens. Společnost Gartner ve svých výzkumných publikacích neprosazuje žádné konkrétní výrobce, výrobky nebo služby a neradí uživatelům, aby si vybírali výrobce pouze na základě nejvyššího hodnocení nebo dalších ocenění. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace Gartner a neměly by být považovány za plně směrodatné. Společnost Gartner odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené nebo předpokládané, v souvislosti s tímto výzkumem včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní použití.

Zobrazení zprávy

Je nám líto, ale něco nefunguje.

Pošlete e-mail na adresu mom-marketing.plm@siemens.com a my vám zprávu pošleme.

First time signing up? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.


Notice: By supplying my contact information, I authorize Siemens Digital Industries Software and its affiliates to contact me via email, phone, and postal mail about its products and services as described in our consent declaration. Please visit our privacy policy and manage your preferences.