Technický dokument

Úplná CFD simulace při návrhu plavidel: přehled od Milovana Perice

Výpočetní dynamika kapalin (CFD) se stává široce využívanou technikou při návrhu plavidel. Metoda CFD se obecně používá v měřítku modelu pro porovnání s daty validace testovací nádrže. Převod výsledků v měřítku modelu na plné měřítko je však kvůli Reynoldsovu číslu složitý. Optimální návrh v měřítku modelu často nesplňuje tytéž požadavky v plném rozsahu. Studování interakcí mezi komponenty plavidel, například interakce mezi trupem a lodním šroubem nebo zařízeními pro úsporu energie, není v měřítku modelu jednoduchým úkonem. 

V tomto technickém dokumentu profesor Milovan Peric prozkoumá obvyklé přístupy využívající CFD v plném měřítku a vysvětlí výhody analýzy návrhu plavidel za skutečných provozních podmínek. Technický dokument se zabývá účinky změny měřítka Reynoldsova čísla a také požadavky na výpočetní zdroje a ukazuje příklady složitých simulací metodou CFD. Ve spoustě případů jsou simulace v plném měřítku přesnější a spolehlivější než jiné alternativy a nabízejí lepší přehled o vlastnostech návrhu.

Simulace CFD v plném měřítku nabízejí lepší přehled o vlastnostech návrhu plavidla
Simulace CFD v plném měřítku nabízejí lepší přehled o vlastnostech návrhu plavidla