Přejít k obsahu
VÝZKUM

Studie LNS:
Kvalita nově uváděných výrobků

Nutnost odhalit problémy s kvalitou je v posledních letech stále markantnější. Negativní důsledky problémů s kvalitou, které se dostanou až do provozu, motivují výrobce, aby se snažili rychle a proaktivně řešit otázky kvality výrobků.
Výrobci, kteří nejsou schopni rychle reagovat a zavádět inovace, mohou mít problémy s kvalitou a následně řešit reklamace.

37 % vedoucích v oblasti kvality říká, že hlavní překážkou v dosažení požadovaných cílů v rámci kvality je „chybějící kultura v oblasti kvality“. Dodavatelé kvalitních výrobků již dávno zjistili, že trvání na kultuře kvality je zásadní pro dosažení očekávané kvality a požadovaných výsledků. Jedním z kritických prvků těchto iniciativ je správné zvládnutí uvedení nového výrobku (NPI). Na většině trhů však naprosto chybí mechanismy sledování kvality, získávání zpětných vazeb a nastavení kompetencí v rámci uvedení výrobku.

Tento výzkum sponzorovaný společností Siemens a provedený společností LNS Research popisuje, jak se kvalita výrazně podílí na úspěchu uvedení výrobku a inovacích. V zásadě se všechny vedoucí společnosti shodují, že kvalita je jedním z hlavních předpokladů úspěchu uvedení nového výrobku a řadí ji na stejnou úroveň jako výkonnost, náklady a načasování projektu. Vedoucí v oblasti kvality a jejich společnosti mohou hrát zásadní roli při zvyšování úspěšnosti nových výrobků. Stáhněte si tento výzkum a zjistěte více.

Kvalita 4.0
Kvalita 4.0

Chcete-li tento výzkum stáhnout, zaregistrujte se, prosím

Proces registrace nebyl dokončen

Zkuste to znovu později

First time signing up? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.


Notice: By supplying my contact information, I authorize Siemens Digital Industries Software and its affiliates to contact me via email, phone, and postal mail about its products and services as described in our consent declaration. Please visit our privacy policy and manage your preferences.


Děkujeme.

Úspěšně jste se zaregistrovali ke stažení e-knihy.

Přihlašujete se poprvé k odběru e-mailů od společnosti Siemens PLM Software? Nezapomeňte potvrdit své přihlášení pomocí e-mailu, který za chvíli obdržíte.