Přejít k obsahu
Technický dokument o automobilovém průmyslu

Automobil budoucnosti: Vize Joe Barkaiho o elektrickém, propojeném a autonomním vozidlu

Automobilový průmysl se velmi rychle mění. Dnešní moderní, propojená, autonomní, chytrá vozidla poháněná novými zdroji energie jsou mnohem sofistikovanější než vozidla vyráběná ještě nedávno.

Rychlost inovací navíc zrychluje spolu s rostoucí konkurencí na globálním trhu, kteřý říká jasné NE zastaralým průmyslovým technologiím. Aby mohli výrobci a dodavatelé automobilových součástí držet s tímto trendem krok, musí uplatnit holistický přístup. Strojní, elektrické, softwarové a další návrhové obory již nemohou fungovat samostatně. Vedoucí automobilové společnosti musí všechny tyto úlohy sjednotit a pracovat na nich souběžně.

V tomto technickém dokumentu Joe Barkai, automobilový analytik a předseda výboru IoT pro vozidla v SAE, seznámí čtenáře s výzvami, které automobilový průmysl čekají, a se způsoby, jak těmto výzvám čelit.

Pro více informací si stáhněte technický dokument

Je nám líto, něco se nepovedlo.

Vypadá to, že na stránce se vyskytl problém. Zkuste, prosím, stažení znovu.

First time signing up? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.


Notice: By supplying my contact information, I authorize Siemens Digital Industries Software and its affiliates to contact me via email, phone, and postal mail about its products and services as described in detail here. Please visit our privacy policy and manage your preferences.


Děkujeme. Úspěšně jste stáhli tento technický dokument.

Děkujeme za váš zájem o budoucnost automobilového průmyslu!