Technický dokument

Jak integrace virtuálních letadel pomáhá urychlit inženýring systémů letadel

Řešení problémů souvisejících s nároky letecké dopravy vyžaduje radikální nové technologie a koncepty. Tyto koncepty budoucí letecké dopravy jsou zásadní pro vypořádání se s klimatickými změnami a přetížením dopravy, stejně jako požadavků na vyšší bezpečnost a zabezpečení. Protože je světová ekonomika stále více propojená, musí aktéři v oboru spolupracovat, aby vyvinuli nejlepší možné koncepty pro budoucí generace. V leteckém průmyslu musí dojít k výrazné změně paradigmatu.

V tomto technickém dokumentu zjistíte, jak přístup v podobě virtuálních integrovaných letadel (VIA) pomáhá urychlit inženýring systémů letadel. Zavedením modelem řízené konstrukce zvládnete složitost integrace leteckých systémů, od komponenty po celý systém.

Přijetí přístupu v podobě modelem řízené konstrukce za účelem integrace modelů letadel a zrychlení inženýringu systémů letadel

Moderní technologie mají potenciál zlepšit konstrukční procesy zavedením přístupu modelem řízené konstrukce. Proces začíná kusovníkem (BOM) a řídí každou změnu, přičemž sleduje ověřování požadavků v rámci podsystémů letadla až po procesy testování integrovaných systémů.

Na úrovni systémů a draku letadla vám pomáhají škálovatelné víceoborové technické nástroje zavést modelem řízený přístup a zachytit složitost návrhu a vývoje leteckých systémů.

Inženýring systému spočívá v pochopení toho, jak různé fyzikální jevy ovlivňují funkčnost výrobku za běžných a neočekávaných podmínek a také během všech provozních cyklů. Složitost inženýringu leteckých systémů vyžaduje použití nástrojů, které jsou skutečně víceoborové.

Pomocí modelem řízené konstrukce můžete uskutečnit brzkou integraci modelů letadel a posoudit a ověřit multifyzikální výkon virtuálních systémů letadla.

Zjistěte, jak společnost Irkut Corporation využívá simulace pro vývoj a integraci systémů dopravního letadla MC-21

Problémy integrace složitých palubních systémů letadel se běžně řešily ve  fázi detailního technického rozpracování, zatímco doladění a kalibrace se provádí ve fázích srovnávacích a letových zkoušek. Avšak při vývoji a integraci systémů dopravního letadla MC-21 se společnost Irkut Corporation rozhodla nasadit nástroj Simcenter Amesim. Společnost řešila problémy integrace systémů na úrovni interakcí fyzikálních komponent pomocí ověřených vývojových nástrojů založených na přístupu distribuce energie v systémech (rovnováha výkonu systémů).

Pomocí multifyzikálních simulačních modelů systémů letadla a komponent analyzovali technici z technického střediska společnosti Irkut Corporation interakce leteckých systémů na fyzikální úrovni (tepelné, hydraulické, dynamika tekutin, elektrické, mechanické, ovládací prvky atd.) ve fázi předběžného návrhu a na začátku fází detailního technického rozpracování.

Přečtěte si, jak společnost Irkut Corporation vyvinula a integrovala systémy dopravního letadla MC-21.

Zjistěte, proč se společnost Airbus Helicopters spoléhá na simulaci systémů a virtuální letadla

Nicolas Damiani, odborník na simulaci a provozní analýzu ve společnosti Airbus Helicopters, probírá roli simulace a virtuálního letadla. Přečtěte si rozhovor v blogu platformy Simcenter nebo si projděte případovou studii.

Související technický dokument: Inovace budoucích letadel

Tento technický dokument vysvětluje, jak modelem řízené systémové inženýrství (MBSE) pomáhá výrobcům a jejich dodavatelům inovovat budoucí letadla.

Podívejte se, jak lze ve výkonovém inženýrství uplatnit komplexní digitální dvojče, jak ověřit a validovat chování pomocí realistických simulací a jak si efektivně poradit se složitostí konstrukce tím, že odstraníte bariéry mezi jednotlivými obory. Získejte přístup k technickému dokumentu zde.

Projděte si další řešení pro výkonové inženýrství současných letadel a letadel nové generace

Dnešní volby provedené v oblastech aerodynamiky, draku letadel a systémů ovlivní výkony letadel zítřka a budou mít velký dopad, ať už pozitivní či negativní, na letecký průmysl po dobu dalších 10 až 40 let. Integrovaná strategie digitalizace urychluje letecké programy a snižuje technická rizika, aby bylo možné rychleji dosáhnout lepší konstrukce a tím eliminovat nákladné problémy, které by se mohly vyskytnout v pozdějších fázích konstrukčního procesu.

Produkt Simcenter nabízí množství integrovaných řešení pro výkonové inženýrství letadel a umožňuje dnešním technikům využívat technologii komplexních digitálních dvojčat.

Pro přístup vyplňte tento formulář

Je nám líto.

Při odesílání dat se vyskytla chyba. Zkuste to znovu.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Zadejte platné telefonní číslo
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Řešení problémů souvisejících s nároky letecké dopravy vyžaduje radikální nové technologie a koncepty. Tyto koncepty budoucí letecké dopravy jsou zásadní pro vypořádání se s klimatickými změnami a přetížením dopravy, stejně jako požadavků na vyšší bezpečnost a zabezpečení. Protože je světová ekonomika stále více propojená, musí aktéři v oboru spolupracovat, aby vyvinuli nejlepší možné koncepty pro budoucí generace. V leteckém průmyslu musí dojít k výrazné změně paradigmatu.

V tomto technickém dokumentu zjistíte, jak přístup v podobě virtuálních integrovaných letadel (VIA) pomáhá urychlit inženýring systémů letadel. Zavedením modelem řízené konstrukce zvládnete složitost integrace leteckých systémů, od komponenty po celý systém.

Přijetí přístupu v podobě modelem řízené konstrukce za účelem integrace modelů letadel a zrychlení inženýringu systémů letadel

Moderní technologie mají potenciál zlepšit konstrukční procesy zavedením přístupu modelem řízené konstrukce. Proces začíná kusovníkem (BOM) a řídí každou změnu, přičemž sleduje ověřování požadavků v rámci podsystémů letadla až po procesy testování integrovaných systémů.

Na úrovni systémů a draku letadla vám pomáhají škálovatelné víceoborové technické nástroje zavést modelem řízený přístup a zachytit složitost návrhu a vývoje leteckých systémů.

Inženýring systému spočívá v pochopení toho, jak různé fyzikální jevy ovlivňují funkčnost výrobku za běžných a neočekávaných podmínek a také během všech provozních cyklů. Složitost inženýringu leteckých systémů vyžaduje použití nástrojů, které jsou skutečně víceoborové.

Pomocí modelem řízené konstrukce můžete uskutečnit brzkou integraci modelů letadel a posoudit a ověřit multifyzikální výkon virtuálních systémů letadla.

Zjistěte, jak společnost Irkut Corporation využívá simulace pro vývoj a integraci systémů dopravního letadla MC-21

Problémy integrace složitých palubních systémů letadel se běžně řešily ve  fázi detailního technického rozpracování, zatímco doladění a kalibrace se provádí ve fázích srovnávacích a letových zkoušek. Avšak při vývoji a integraci systémů dopravního letadla MC-21 se společnost Irkut Corporation rozhodla nasadit nástroj Simcenter Amesim. Společnost řešila problémy integrace systémů na úrovni interakcí fyzikálních komponent pomocí ověřených vývojových nástrojů založených na přístupu distribuce energie v systémech (rovnováha výkonu systémů).

Pomocí multifyzikálních simulačních modelů systémů letadla a komponent analyzovali technici z technického střediska společnosti Irkut Corporation interakce leteckých systémů na fyzikální úrovni (tepelné, hydraulické, dynamika tekutin, elektrické, mechanické, ovládací prvky atd.) ve fázi předběžného návrhu a na začátku fází detailního technického rozpracování.

Přečtěte si, jak společnost Irkut Corporation vyvinula a integrovala systémy dopravního letadla MC-21.

Zjistěte, proč se společnost Airbus Helicopters spoléhá na simulaci systémů a virtuální letadla

Nicolas Damiani, odborník na simulaci a provozní analýzu ve společnosti Airbus Helicopters, probírá roli simulace a virtuálního letadla. Přečtěte si rozhovor v blogu platformy Simcenter nebo si projděte případovou studii.

Související technický dokument: Inovace budoucích letadel

Tento technický dokument vysvětluje, jak modelem řízené systémové inženýrství (MBSE) pomáhá výrobcům a jejich dodavatelům inovovat budoucí letadla.

Podívejte se, jak lze ve výkonovém inženýrství uplatnit komplexní digitální dvojče, jak ověřit a validovat chování pomocí realistických simulací a jak si efektivně poradit se složitostí konstrukce tím, že odstraníte bariéry mezi jednotlivými obory. Získejte přístup k technickému dokumentu zde.

Projděte si další řešení pro výkonové inženýrství současných letadel a letadel nové generace

Dnešní volby provedené v oblastech aerodynamiky, draku letadel a systémů ovlivní výkony letadel zítřka a budou mít velký dopad, ať už pozitivní či negativní, na letecký průmysl po dobu dalších 10 až 40 let. Integrovaná strategie digitalizace urychluje letecké programy a snižuje technická rizika, aby bylo možné rychleji dosáhnout lepší konstrukce a tím eliminovat nákladné problémy, které by se mohly vyskytnout v pozdějších fázích konstrukčního procesu.

Produkt Simcenter nabízí množství integrovaných řešení pro výkonové inženýrství letadel a umožňuje dnešním technikům využívat technologii komplexních digitálních dvojčat.