Technický dokument

Převzetí kontroly nad složitostí a náklady spojenými s roboty pomocí nejmodernějších technologií

Vývoj nákladově efektivních robotů, kteří by byli autonomní a flexibilní a dokázali si poradit s malosériovou výrobou, která vyžaduje vysokou míru přesnosti, aniž by byla ohrožena bezpečnost, je zásadní pro naplnění potenciálu Průmyslu 4.0.

Nejnovější technologie, jako jsou sítě 5G, Edge Computing, strojové učení (ML) nebo umělá inteligence (AI), a také nové možnosti zobrazování představují v odvětví pokročilé robotiky nové výzvy. Výrobci OEM v oboru robotiky potřebují nové způsoby hodnocení dopadu klíčových rozhodnutí z fáze návrhu na energetickou účinnost, výkonnost a spolehlivost robota. Mezi prvky návrhu, které je třeba vyhodnotit, patří například dimenzování aktuátorů, kinematika a dynamické limity systému, kód řídicí logiky a mnoho dalšího.

Výrobci robotů vyžadují nový inženýrský přístup, který by jim umožňoval mít kontrolu nad složitostí a celkovými náklady. Tento technický dokument se zaměřuje na používání nejmodernějších řešení pro simulace a testování, pomocí kterých je možné řešit šest hlavních inženýrských problémů při vývoji robotů. Dozvíte se, jak je možné různá řešení využít u robotů pro přenášení výrobků a automaticky řízených vozidel (AGV), a také se zaměříme na to, jak mohou inženýři rychle zavádět inovace díky včasné analýze výkonnosti.

Stáhněte si tento technický dokument a objevte ucelený přístup využívající řešení pro simulaci a testování k rozvoji robotického inženýrství.

Zlepšení 6 hlavních výkonových charakteristik robotů

Výkonové inženýrství robotů je zásadní pro návrh a vývoj nového nebo existujícího robota. Návrh a vývoj robotů představuje multioborovou výzvu. Inženýři potřebují efektivní způsob zvažování komplexní, nelineární a vázané interakce jednotlivých komponent. Jak mohou inženýři přistupovat k výkonovým charakteristikám robotů, jako jsou pracovní prostor, nosnost a optimální poloha koncových efektorů, před vytvořením prototypu?

Stáhněte si tento technický dokument a zjistěte, jak mohou výrobci robotů efektivně využít řešení pro simulace a testování k vyřešení problémů souvisejících s výkonností (geometrie, zatížení, kinematika a přesnost) v automatizačním systému.


Návrh, simulace a testování robotů pro přenášení výrobků

Vysokorychlostní roboti pro přenášení výrobků se velmi často používají v různých odvětvích. Tento technický dokument také obsahuje příklad využití návrhu, simulace a testování vysokorychlostního robota pro přenášení výrobků.

Tento příklad uvádí podrobný postup (od návrhu konstrukčních součástí po simulaci dynamiky, ovládání a řízení v uzavřené smyčce), díky čemuž je možné dodat zákazníkům spolehlivé roboty za nízkou cenu, kteří splňují funkční požadavky.

Pro přístup vyplňte tento formulář

Je nám líto.

Při odesílání dat se vyskytla chyba. Zkuste to znovu.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Zadejte platné telefonní číslo
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Vývoj nákladově efektivních robotů, kteří by byli autonomní a flexibilní a dokázali si poradit s malosériovou výrobou, která vyžaduje vysokou míru přesnosti, aniž by byla ohrožena bezpečnost, je zásadní pro naplnění potenciálu Průmyslu 4.0.

Nejnovější technologie, jako jsou sítě 5G, Edge Computing, strojové učení (ML) nebo umělá inteligence (AI), a také nové možnosti zobrazování představují v odvětví pokročilé robotiky nové výzvy. Výrobci OEM v oboru robotiky potřebují nové způsoby hodnocení dopadu klíčových rozhodnutí z fáze návrhu na energetickou účinnost, výkonnost a spolehlivost robota. Mezi prvky návrhu, které je třeba vyhodnotit, patří například dimenzování aktuátorů, kinematika a dynamické limity systému, kód řídicí logiky a mnoho dalšího.

Výrobci robotů vyžadují nový inženýrský přístup, který by jim umožňoval mít kontrolu nad složitostí a celkovými náklady. Tento technický dokument se zaměřuje na používání nejmodernějších řešení pro simulace a testování, pomocí kterých je možné řešit šest hlavních inženýrských problémů při vývoji robotů. Dozvíte se, jak je možné různá řešení využít u robotů pro přenášení výrobků a automaticky řízených vozidel (AGV), a také se zaměříme na to, jak mohou inženýři rychle zavádět inovace díky včasné analýze výkonnosti.

Stáhněte si tento technický dokument a objevte ucelený přístup využívající řešení pro simulaci a testování k rozvoji robotického inženýrství.

Zlepšení 6 hlavních výkonových charakteristik robotů

Výkonové inženýrství robotů je zásadní pro návrh a vývoj nového nebo existujícího robota. Návrh a vývoj robotů představuje multioborovou výzvu. Inženýři potřebují efektivní způsob zvažování komplexní, nelineární a vázané interakce jednotlivých komponent. Jak mohou inženýři přistupovat k výkonovým charakteristikám robotů, jako jsou pracovní prostor, nosnost a optimální poloha koncových efektorů, před vytvořením prototypu?

Stáhněte si tento technický dokument a zjistěte, jak mohou výrobci robotů efektivně využít řešení pro simulace a testování k vyřešení problémů souvisejících s výkonností (geometrie, zatížení, kinematika a přesnost) v automatizačním systému.


Návrh, simulace a testování robotů pro přenášení výrobků

Vysokorychlostní roboti pro přenášení výrobků se velmi často používají v různých odvětvích. Tento technický dokument také obsahuje příklad využití návrhu, simulace a testování vysokorychlostního robota pro přenášení výrobků.

Tento příklad uvádí podrobný postup (od návrhu konstrukčních součástí po simulaci dynamiky, ovládání a řízení v uzavřené smyčce), díky čemuž je možné dodat zákazníkům spolehlivé roboty za nízkou cenu, kteří splňují funkční požadavky.