White paper

Transparentnost dodavatelského řetězce z farmy až na stůl s technologiemi IoT a blockchain - zpráva analytiků ARC

Dodavatelský řetězec z farmy až na stůl je stále složitější kvůli tlakům vznikajícím změnou zájmů zákazníků, regulacím a globální konkurenci. Společnosti mohou na tento tlak reagovat zaváděním nových technologií (například IoT a blockchain) a zvýšit tak flexibilitu při zachování důvěryhodnosti a ochrany jména firmy. Zpráva společnosti ARC se věnuje problémům, technologiím a řešením, která lze zavést v rámci zlepšení důvěryhodnosti a ochrany jména firmy. Praktické využití je popsáno na referenčním projektu.

You have successfully registered to download the Supply chain transparency from Farm to Table - ARC analyst report.

Pro přístup vyplňte tento formulář

Je nám líto.

Při odesílání dat se vyskytla chyba. Zkuste to znovu.

Thank you.

Download it now.

You have successfully registered to download the Supply chain transparency from Farm to Table - ARC analyst report.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Zadejte platné telefonní číslo
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Dodavatelský řetězec z farmy až na stůl je stále složitější kvůli tlakům vznikajícím změnou zájmů zákazníků, regulacím a globální konkurenci. Společnosti mohou na tento tlak reagovat zaváděním nových technologií (například IoT a blockchain) a zvýšit tak flexibilitu při zachování důvěryhodnosti a ochrany jména firmy. Zpráva společnosti ARC se věnuje problémům, technologiím a řešením, která lze zavést v rámci zlepšení důvěryhodnosti a ochrany jména firmy. Praktické využití je popsáno na referenčním projektu.

You have successfully registered to download the Supply chain transparency from Farm to Table - ARC analyst report.