Analytický článek

Společnost Siemens Digital Industries byla agenturou Gartner opět označena jako lídr v magickém kvadrantu výrobních informačních systémů

Společnost Siemens Digital Industries byla agenturou Gartner v roce 2019 opět označena jako lídr v magickém kvadrantu výrobních informačních systémů. Společnosti byly hodnoceny v následujících oblastech: 

  • Realizace důležitých obchodních operací, zejména dodávání produktů, služeb, reakcí na chování trhu, fungování marketingu, provozních činností a celkové spokojenosti zákazníků.
  • Vize dlouhodobé strategie, inovace, přehled o trhu a průmyslových vertikálách.

Již 3 roky chápeme tento výsledek jako ocenění za to, že díky inovacím a vizi rozvoje dodáváme zákazníkům produkty s vyšší přidanou hodnotou.

V tomto roce jsme začali realizovat naši vizi sjednocení MOM portfolia pod jednu značku, „Siemens Opcenter“ a využít tak výrazné synergie mezi našimi nejlepšími produkty. Máme tisíce zákazníků po celém světě a jsme jedním ze dvou výrobců, kteří mají v magickém kvadrantu více než 2000 zákazníků.

V současnosti máme vedoucí řešení v oblasti výrobních informačních systémů (MES), systémů řízení kvality (QMS), systémů pokročilého plánování (APS) a systémů inteligentní výroby (MI). Kromě toho se již začaly projevovat pozitivní výsledky využívání možností získaných akvizicí společnosti Mentor Graphics v roce 2017.

Pokračujeme v propojení našich produktů MOM s širším portfoliem společnosti Siemens Digital Industries a vytváříme tak předpoklady pro použití úplných digitálních dvojčat v uzavřené smyčce, která je základní charakteristikou inteligentní výroby. V rámci celé naší technologické nabídky se zaměřujeme na personalizované a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní s otevřenou a flexibilní architekturou, která je klíčová pro návrh továren budoucnosti a koncepci Průmysl 4.0.

Věříme, že v oblasti výroby zaujímáme jedinečnou pozici. Nabízíme holistická řešení podporující celý hodnotový řetězec od prvních myšlenek, přes návrh výrobku a simulaci, automatizaci, výrobu, řízení kvality až po hardware závodu. Všechny tyto části jsme propojili se systémem MindSphere (otevřeným cloudovým operačním systémem pro IIoT) a systémem Mendix (platformou pro rychlý vývoj aplikací na nízké úrovni kódu). 

Udáváme směr v oblasti inteligentní výroby a nabízíme zákazníkům konkurenční výhodu díky komplexnosti holistického digitálního dvojčete, personalizaci a otevřenému flexibilnímu ekosystému.  

Zpráva společnosti Gartner o magickém kvadrantu v oblasti systémů pro realizaci výroby za rok 2019 je dostupná ke stažení pomocí formuláře na této stránce.

Gartner, magický kvadrant v oblasti systémů pro realizaci výroby, 29. října 2019, Rick Franzosa

Společnost Gartner ve svých výzkumných publikacích nepropaguje žádné konkrétní výrobce, výrobky nebo služby a neradí uživatelům, aby si vybírali výrobce pouze na základě nejvyššího hodnocení nebo dalších ocenění. Výzkumné publikace agentury Gartner obsahují názory této organizace a nemusí být vždy plně směrodatné. Gartner odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené nebo předpokládané, v souvislosti s tímto výzkumem včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní použití.

Direct link to the Magic Quadrant and report

View now

Tento zdroj je nyní k dispozici.

Společnost Siemens Digital Industries byla agenturou Gartner v roce 2019 opět označena jako lídr v magickém kvadrantu výrobních informačních systémů. Společnosti byly hodnoceny v následujících oblastech: 

  • Realizace důležitých obchodních operací, zejména dodávání produktů, služeb, reakcí na chování trhu, fungování marketingu, provozních činností a celkové spokojenosti zákazníků.
  • Vize dlouhodobé strategie, inovace, přehled o trhu a průmyslových vertikálách.

Již 3 roky chápeme tento výsledek jako ocenění za to, že díky inovacím a vizi rozvoje dodáváme zákazníkům produkty s vyšší přidanou hodnotou.

V tomto roce jsme začali realizovat naši vizi sjednocení MOM portfolia pod jednu značku, „Siemens Opcenter“ a využít tak výrazné synergie mezi našimi nejlepšími produkty. Máme tisíce zákazníků po celém světě a jsme jedním ze dvou výrobců, kteří mají v magickém kvadrantu více než 2000 zákazníků.

V současnosti máme vedoucí řešení v oblasti výrobních informačních systémů (MES), systémů řízení kvality (QMS), systémů pokročilého plánování (APS) a systémů inteligentní výroby (MI). Kromě toho se již začaly projevovat pozitivní výsledky využívání možností získaných akvizicí společnosti Mentor Graphics v roce 2017.

Pokračujeme v propojení našich produktů MOM s širším portfoliem společnosti Siemens Digital Industries a vytváříme tak předpoklady pro použití úplných digitálních dvojčat v uzavřené smyčce, která je základní charakteristikou inteligentní výroby. V rámci celé naší technologické nabídky se zaměřujeme na personalizované a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní s otevřenou a flexibilní architekturou, která je klíčová pro návrh továren budoucnosti a koncepci Průmysl 4.0.

Věříme, že v oblasti výroby zaujímáme jedinečnou pozici. Nabízíme holistická řešení podporující celý hodnotový řetězec od prvních myšlenek, přes návrh výrobku a simulaci, automatizaci, výrobu, řízení kvality až po hardware závodu. Všechny tyto části jsme propojili se systémem MindSphere (otevřeným cloudovým operačním systémem pro IIoT) a systémem Mendix (platformou pro rychlý vývoj aplikací na nízké úrovni kódu). 

Udáváme směr v oblasti inteligentní výroby a nabízíme zákazníkům konkurenční výhodu díky komplexnosti holistického digitálního dvojčete, personalizaci a otevřenému flexibilnímu ekosystému.  

Zpráva společnosti Gartner o magickém kvadrantu v oblasti systémů pro realizaci výroby za rok 2019 je dostupná ke stažení pomocí formuláře na této stránce.

Gartner, magický kvadrant v oblasti systémů pro realizaci výroby, 29. října 2019, Rick Franzosa

Společnost Gartner ve svých výzkumných publikacích nepropaguje žádné konkrétní výrobce, výrobky nebo služby a neradí uživatelům, aby si vybírali výrobce pouze na základě nejvyššího hodnocení nebo dalších ocenění. Výzkumné publikace agentury Gartner obsahují názory této organizace a nemusí být vždy plně směrodatné. Gartner odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené nebo předpokládané, v souvislosti s tímto výzkumem včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní použití.