Přejít k obsahu
Video

Správa rizik a dodržování norem v leteckém průmyslu

Prokázání dodržování elektrických norem je stále nákladnější a ruční tvorba výkazů přináší zpoždění snižující ziskovost programů. Přímý přístup k digitálním dvojčatům umožňuje provádět analýzy a testovat scénáře v letové fázi. Inženýři mohou následně vytvořit výkazy výsledků analýz a podrobnosti o návrhu potřebné v rámci typové certifikace a EIS.Letadla musí před uvedení do provozu projít certifikací. V rámci certifikace elektrických rozvodů musí být analyzováno zatížení elektrických systémů během všech fází letu a provozu. To je v letectví obzvláště důležité, protože každé číslo znázorňuje jedno letadlo (hromadné přizpůsobení). Díky digitální dvojčatům naše řešení umožňuje soustavné ověřování výrobků během celého životního cyklu vývoje. Největší světoví výrobci letadel tak dokáží analyzovat elektrické zatížení, automaticky generovat požadované výkazy a automatizovat tak činnost, která byla dříve prováděna ručně a byla časově náročná.