White paper

Using virtual testing to improve heat rejection predictions in combustion engines

Podívejte se na nové metody včasné predikce odvádění tepla při návrhu motorů pomocí softwarového virtuálního testování podpořeného daty z fyzických testů.

Predikce odvodu tepla se obvykle provádí pomocí prototypů motorů na testovacích stanovištích. Díky tomu jsou veškeré změny a optimalizace návrhu motoru nákladné. Problémy s odvodem tepla je třeba odhalit co nejdříve ve vývojovém cyklu, ideálně ještě před výrobou prvního prototypu.

Tento technický dokument popisuje novou metodu založenou na výpočetní dynamice kapalin (CFD) a systémové simulaci vyvinuté společností InDesA GmbH k predikci odvodu tepla pomocí softwarového virtuálního testování podloženého daty z fyzických testů.

Obsah:

  • Doplnění fyzického testování o virtuální testování
  • Kalibrace simulačních modelů podle 1D a 3D reprezentací proudění kapalin a přenosu tepla
  • Nahrazení fyzického testovacího stanoviště virtuálním prostředím

Pro přístup vyplňte tento formulář

Je nám líto.

Při odesílání dat se vyskytla chyba. Zkuste to znovu.

Thank you!

Technický dokument

This resource is now available.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Zadejte platné telefonní číslo
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Podívejte se na nové metody včasné predikce odvádění tepla při návrhu motorů pomocí softwarového virtuálního testování podpořeného daty z fyzických testů.

Predikce odvodu tepla se obvykle provádí pomocí prototypů motorů na testovacích stanovištích. Díky tomu jsou veškeré změny a optimalizace návrhu motoru nákladné. Problémy s odvodem tepla je třeba odhalit co nejdříve ve vývojovém cyklu, ideálně ještě před výrobou prvního prototypu.

Tento technický dokument popisuje novou metodu založenou na výpočetní dynamice kapalin (CFD) a systémové simulaci vyvinuté společností InDesA GmbH k predikci odvodu tepla pomocí softwarového virtuálního testování podloženého daty z fyzických testů.

Obsah:

  • Doplnění fyzického testování o virtuální testování
  • Kalibrace simulačních modelů podle 1D a 3D reprezentací proudění kapalin a přenosu tepla
  • Nahrazení fyzického testovacího stanoviště virtuálním prostředím