Přejít k obsahu
White paper

Vyhodnocení rizika v odvětví letectví pomocí nástrojů Electrical Wiring Interconnection System Risk (EWIS)

Analýza elektrického zatížení (ELA) je důležitá k zajištění dostatečného napájení elektrických systémů ve všech fázích letu. Většinou se ELA provádí ručně s využitím tabulkových nebo vlastních nástrojů, které nejsou nijak propojeny s nástroji pro návrh letadel. V tomto dokumentu se dozvíte, jak týmy nyní dokáží pomocí softwaru Siemens Capital Load Analyzer Software efektivně snižovat rizika programů spojená s elektrickými normami, což je moderní metoda, jak splnit certifikaci elektrických systémů.


Pro přístup vyplňte tento formulář

Je nám líto.

Při odesílání dat se vyskytla chyba. Zkuste to znovu.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Zadejte platné telefonní číslo
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Aircraft Electrical Load Analysis Software

Technologie digitálních dvojčat umožňuje návrhářům elektrických systémů zavést automatizovanou metodologii návrhu v souladu s normami, která zajišťuje vyšší efektivitu a kvalitu. Nástroj pro vyhodnocení Capital Load automaticky extrahuje všechna data analýzy elektrického zatížení a vloží je do uživatelské šablony pro snadné a efektivní generování zpráv.

Technologie tahá data přímo z digitálních dvojčat a umožňuje tak uživateli sledovat vliv změn návrhu kdykoliv během procesu návrhu. Díky možnosti generovat rychle zprávy v reálném čase mohou uživatelé sledovat úkoly návrhu a identifikovat možné problémy v raných fázích návrhu a eliminovat tak rizika. Nástroj Capital Load Analyzer vytvoří zprávu s výsledky analýzy pro všechny konfigurace a varianty.

Elektrická analýza letové fáze

Capital Load Analyzer je platforma pro spolupráci, která zajišťuje digitální kontinuitu v rámci široké škály kritických úloh pro zajištění souladu systému s normami a certifikace. Softwarový nástroj Siemens EWIS umožňuje inženýrům ověřovat návrhu a neustále sledovat všechny změny a zajistit tak správný a bezpečný provoz letadla, provádět analýzu všech letových fází (vzestup, sestup, vzlet, přistání a let) včetně zatížení během nouzových podmínek.

Výhody využití softwaru Siemens Aircraft Capital Electrical Load Analysis

  • Capital Load Analyzer je průmyslová technologie pro správu elektrických systémů využívající automatizaci a spojitost digitálních dat v rámci dodržení souladu s normami.
  • Manažeři programů mohou omezit rizika v rámci celé škály typů certifikací tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu letadla.
  • Díky využití technologie elektrických digitálních dvojčat ve všech fázích životního cyklu letadla lze zajistit významnou úsporu času a nákladů a dosáhnout tak vysoké úrovně elektrifikace letadla.

Nástroj EWIS pro vyhodnocení rizik

Snížení rizik spojených s elektrickými normami v leteckém průmyslu pomocí digitálních dvojčat, které umožňuje:

  • spravovat požadované informace ELA, například diagramy vodičů, provozní scénáře (ve všech letových fázích), data analýzy a grafy
  • provádět ELA iterace, vytvářet ELA zprávy a ELA analýzy
  • zobrazovat soulad s normami u všech konfigurací

Zajistěte soulad elektrického návrhu letadla s normami a certifikaci

Díky automatizaci EWIS návrhu a analýzám splnění požadavků na elektrické systémy mohou týmy nyní efektivně snižovat rizika programů v rámci souladu s elektrickými normami. Nástroj Capital pro analýzu zatížení popsaný v tomto dokumentu podporuje certifikaci a nabízí u programů celou řadu výhod.