Technický dokument

Implementace normy SAE J1939 při vývoji EDS komerčních vozidel

Skupina SAE vytvořila normu J1939 pro vzájemnou spolupráci komunikačních sítí ve vozidle, která je zaměřena především na těžká vozidla a vozidla pohybující se mimo cesty. Zavedení této normy umožňuje snadné propojení traktorů, přívěsů a dalšího příslušenství bez nutnosti dalších úprav. Tento dokument se zaměřuje na využití sady nástrojů společnosti Mentor’s Capital, které lze využít k návrhu elektrických a elektronických (E/E) systémů vozidla již od samotné definice architektury E/E, což naprosto mění proces návrhu E/E systémů. Tento proces může k návrhu E/E systémů využívat standardní knihovnu signálů a zpráv obsaženou v normě SAE J1939, definované funkce a E/E architekturu.

You have successfully requested our whitepaper. You will also receive an email with the download link.

Pro přístup vyplňte tento formulář

Je nám líto.

Při odesílání dat se vyskytla chyba. Zkuste to znovu.

Thank you!

Download now

You have successfully requested our whitepaper. You will also receive an email with the download link.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Zadejte platné telefonní číslo
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Skupina SAE vytvořila normu J1939 pro vzájemnou spolupráci komunikačních sítí ve vozidle, která je zaměřena především na těžká vozidla a vozidla pohybující se mimo cesty. Zavedení této normy umožňuje snadné propojení traktorů, přívěsů a dalšího příslušenství bez nutnosti dalších úprav. Tento dokument se zaměřuje na využití sady nástrojů společnosti Mentor’s Capital, které lze využít k návrhu elektrických a elektronických (E/E) systémů vozidla již od samotné definice architektury E/E, což naprosto mění proces návrhu E/E systémů. Tento proces může k návrhu E/E systémů využívat standardní knihovnu signálů a zpráv obsaženou v normě SAE J1939, definované funkce a E/E architekturu.

You have successfully requested our whitepaper. You will also receive an email with the download link.