Resource

Studie LNS: Kvalita nově uváděných výrobků

Nutnost odhalit problémy s kvalitou je v posledních letech stále markantnější. Negativní důsledky problémů s kvalitou, které se dostanou až do provozu, motivují výrobce, aby se snažili rychle a proaktivně řešit otázky kvality výrobků.
Výrobci, kteří nejsou schopni rychle reagovat a zavádět inovace, mohou mít problémy s kvalitou a následně řešit reklamace.

37 % vedoucích v oblasti kvality říká, že hlavní překážkou v dosažení požadovaných cílů v rámci kvality je „chybějící kultura v oblasti kvality“. Dodavatelé kvalitních výrobků již dávno zjistili, že trvání na kultuře kvality je zásadní pro dosažení očekávané kvality a požadovaných výsledků. Jedním z kritických prvků těchto iniciativ je správné zvládnutí uvedení nového výrobku (NPI). Na většině trhů však naprosto chybí mechanismy sledování kvality, získávání zpětných vazeb a nastavení kompetencí v rámci uvedení výrobku.

Tento výzkum sponzorovaný společností Siemens a provedený společností LNS Research popisuje, jak se kvalita výrazně podílí na úspěchu uvedení výrobku a inovacích. V zásadě se všechny vedoucí společnosti shodují, že kvalita je jedním z hlavních předpokladů úspěchu uvedení nového výrobku a řadí ji na stejnou úroveň jako výkonnost, náklady a načasování projektu. Vedoucí v oblasti kvality a jejich společnosti mohou hrát zásadní roli při zvyšování úspěšnosti nových výrobků. Stáhněte si tento výzkum a zjistěte více.

Pro přístup vyplňte tento formulář

Je nám líto.

Při odesílání dat se vyskytla chyba. Zkuste to znovu.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Zadejte platné telefonní číslo
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá

Nutnost odhalit problémy s kvalitou je v posledních letech stále markantnější. Negativní důsledky problémů s kvalitou, které se dostanou až do provozu, motivují výrobce, aby se snažili rychle a proaktivně řešit otázky kvality výrobků.
Výrobci, kteří nejsou schopni rychle reagovat a zavádět inovace, mohou mít problémy s kvalitou a následně řešit reklamace.

37 % vedoucích v oblasti kvality říká, že hlavní překážkou v dosažení požadovaných cílů v rámci kvality je „chybějící kultura v oblasti kvality“. Dodavatelé kvalitních výrobků již dávno zjistili, že trvání na kultuře kvality je zásadní pro dosažení očekávané kvality a požadovaných výsledků. Jedním z kritických prvků těchto iniciativ je správné zvládnutí uvedení nového výrobku (NPI). Na většině trhů však naprosto chybí mechanismy sledování kvality, získávání zpětných vazeb a nastavení kompetencí v rámci uvedení výrobku.

Tento výzkum sponzorovaný společností Siemens a provedený společností LNS Research popisuje, jak se kvalita výrazně podílí na úspěchu uvedení výrobku a inovacích. V zásadě se všechny vedoucí společnosti shodují, že kvalita je jedním z hlavních předpokladů úspěchu uvedení nového výrobku a řadí ji na stejnou úroveň jako výkonnost, náklady a načasování projektu. Vedoucí v oblasti kvality a jejich společnosti mohou hrát zásadní roli při zvyšování úspěšnosti nových výrobků. Stáhněte si tento výzkum a zjistěte více.