Video

Zvyšte marže díky řešení pro odhad nákladů výrobků a nástrojů

Abyste dosahovali zisku, musí být odhady nákladů výrobků přesné, flexibilní a rychlé.

Společnosti ve všech odvětvích musí mít náklady výrobků i výroby neustále pod kontrolou. Potřebují tedy identifikovat klíčové faktory ovlivňující náklady. Největším problémem je pochopení různých parametrů nákladů. To vyžaduje podrobnou znalost výrobních postupů a klíčových faktorů ovlivňujících náklady. Cílem musí být včasné řízení nákladů a jejich následné řízení ve všech fázích životního cyklu výrobku.

Zajímá vás, jak je možné provádět přesné, flexibilní a rychlé odhady nákladů?

Toto 4minutové video popisuje, jak mohou různá oddělení, například oddělení cenového inženýringu, nákupu, finanční nebo obchodní oddělení, využívat řešení společnosti Siemens pro odhad nákladů a dosáhnout následujících výhod:

  • Určení a vyhodnocení nákladů v časných fázích životního cyklu výrobku
  • Předpověď budoucích nákladů k vyhodnocení ziskovosti nového výrobku
  • Tvorba přesných a rychle generovaných cenových nabídek
  • Optimalizace nákladů pomocí simulací a vyhodnocení nákladů výroby a dodání na trh

Díky řešení pro odhad nákladů od společnosti Siemens můžete spolehlivě určovat cílové náklady, bezpečně vyhodnocovat a optimalizovat náklady nákupu a získat podklady k realistickému vyjednávání.

<p style="color:#333;">Všechny výhody řešení pro odhad nákladů ve 4 minutách</p>

Díky řešení pro odhad nákladů od společnosti Siemens můžete spolehlivě určovat cílové náklady, bezpečně vyhodnocovat a optimalizovat náklady nákupu a získat podklady k realistickému vyjednávání.

Mohlo by vás také zajímat...


Řešení pro odhad nákladů nabízí výkonné funkce pro řízení ziskovosti.

Abyste dosahovali zisku, musí být odhady nákladů výrobků přesné, flexibilní a rychlé.

Společnosti ve všech odvětvích musí mít náklady výrobků i výroby neustále pod kontrolou. Potřebují tedy identifikovat klíčové faktory ovlivňující náklady. Největším problémem je pochopení různých parametrů nákladů. To vyžaduje podrobnou znalost výrobních postupů a klíčových faktorů ovlivňujících náklady. Cílem musí být včasné řízení nákladů a jejich následné řízení ve všech fázích životního cyklu výrobku.

Zajímá vás, jak je možné provádět přesné, flexibilní a rychlé odhady nákladů?

Toto 4minutové video popisuje, jak mohou různá oddělení, například oddělení cenového inženýringu, nákupu, finanční nebo obchodní oddělení, využívat řešení společnosti Siemens pro odhad nákladů a dosáhnout následujících výhod:

  • Určení a vyhodnocení nákladů v časných fázích životního cyklu výrobku
  • Předpověď budoucích nákladů k vyhodnocení ziskovosti nového výrobku
  • Tvorba přesných a rychle generovaných cenových nabídek
  • Optimalizace nákladů pomocí simulací a vyhodnocení nákladů výroby a dodání na trh

Díky řešení pro odhad nákladů od společnosti Siemens můžete spolehlivě určovat cílové náklady, bezpečně vyhodnocovat a optimalizovat náklady nákupu a získat podklady k realistickému vyjednávání.