Video

Koordinace dodávek a sledování automobilového vestavěného softwaru

Řízení dodávek a sledování aplikací automobilového vestavěného softwaru

Vývoj aplikací pro automobilový průmysl je složitý proces sahající od počátečních definic a plánování až po dodávky kvalitních aplikací se správnou konfigurací pro dané vozidlo. Tyto funkce vyžadují spolupráci týmů odborníků z celé řady oborů. Jednotná aplikace pro vývoj a řízení automobilového vestavěného softwaru umožňuje spolupráci a dostupnost v oblasti softwaru, hardwaru i celých systémů. Taková aplikace podnikům umožňuje také opakovaně využívat softwarové komponenty a zrychlit tak vývoj nových a mírně upravených aplikací.

Procesy nasazení a sledování aplikace umožňují dodání výsledného automobilového vestavěného softwaru do struktury vozidla a jeho údržbu po nasazení (obrázek 1). Mezi obvyklé problémy, které se objevují během této fáze vývoje narazit, patří:

  • Změny na poslední chvíli. Řízení těchto změn včetně úplných záznamů o potřebnosti změny je zásadní a často opomíjené.
  • Změny napříč obory. Změny na poslední chvíli se netýkají jen softwaru; po všech kontrolách a schváleních se často mění elektrické, strojírenské a jiné systémy.
  • Správa konfigurací aplikace. Platformy vozidel zahrnují řadu jednotlivých variant s různými kombinacemi sdílených a jedinečných funkcí, komponent a vestavěného hardwaru. Software musí tyto kombinace nakonfigurovat tak, aby vyhovovaly jednotlivým variantám.

V tomto videu se můžete podívat, jak systém POLARION řídí všechny potřeby softwarového inženýringu pomocí funkcí pro spolupráci, sledování, plnění norem a opakované použití v rámci integrovaného a otevřeného vývojového ekosystému.

Nejnovější pokroky ve světě mobility můžete sledovat na informačních kanálech #siemenschip2city na LinkedInu a Twitteru.

Řízení dodávek a sledování aplikací automobilového vestavěného softwaru

Vývoj aplikací pro automobilový průmysl je složitý proces sahající od počátečních definic a plánování až po dodávky kvalitních aplikací se správnou konfigurací pro dané vozidlo. Tyto funkce vyžadují spolupráci týmů odborníků z celé řady oborů. Jednotná aplikace pro vývoj a řízení automobilového vestavěného softwaru umožňuje spolupráci a dostupnost v oblasti softwaru, hardwaru i celých systémů. Taková aplikace podnikům umožňuje také opakovaně využívat softwarové komponenty a zrychlit tak vývoj nových a mírně upravených aplikací.

Procesy nasazení a sledování aplikace umožňují dodání výsledného automobilového vestavěného softwaru do struktury vozidla a jeho údržbu po nasazení (obrázek 1). Mezi obvyklé problémy, které se objevují během této fáze vývoje narazit, patří:

  • Změny na poslední chvíli. Řízení těchto změn včetně úplných záznamů o potřebnosti změny je zásadní a často opomíjené.
  • Změny napříč obory. Změny na poslední chvíli se netýkají jen softwaru; po všech kontrolách a schváleních se často mění elektrické, strojírenské a jiné systémy.
  • Správa konfigurací aplikace. Platformy vozidel zahrnují řadu jednotlivých variant s různými kombinacemi sdílených a jedinečných funkcí, komponent a vestavěného hardwaru. Software musí tyto kombinace nakonfigurovat tak, aby vyhovovaly jednotlivým variantám.

V tomto videu se můžete podívat, jak systém POLARION řídí všechny potřeby softwarového inženýringu pomocí funkcí pro spolupráci, sledování, plnění norem a opakované použití v rámci integrovaného a otevřeného vývojového ekosystému.

Nejnovější pokroky ve světě mobility můžete sledovat na informačních kanálech #siemenschip2city na LinkedInu a Twitteru.