Přejít k obsahu

Využijte přesnější a efektivnější simulační techniky k návrhu bezpečnějších vozidel

Simulace bezpečnosti posádky

Bezpečnost posádky a chodců jsou při návrhu velmi důležité. Tyto aspekty určují, zda lze vozidlo homologovat. Před uvedením vozidla na trh je tedy nutné provést celou řadu testů prototypu. To je však velmi nákladné a způsobuje to výrazné časové prodlevy, obzvláště když jsou zjištěny problémy. Z toho důvodu se výrobci vozidel snaží zkrátit čas potřebný ke tvorbě prototypů tím, že pomocí simulací provádí předběžný výzkum a analýzy.

Simulace bezpečnosti posádky však mohou být velmi výpočetně náročné, obzvláště u dlouhotrvajících událostí. S nástupem autonomních vozidel vznikají nové polohy sezení a zádržných systémů. Kromě toho je čím dál důležitější soulad s požadavky vázanými na pohlaví, věk a velikost. Kvůli tomu se neustále zvyšuje počet relevantních scénářů (resp. hodnot zatížení). Konstruktéři tedy musí hledat kompromis mezi přesností, velikostí modelu a časem potřebným pro výpočet. Potřebují tedy řešení, v nichž mohou snadno vybrat metodu pro řešení problémů. V systému Simcenter Madymo mohou konstruktéři využívat celou řadu simulačních technik a použít libovolný z ověřených modelů figurín nebo lidského těla z databáze. Systém Simcenter Madymo kombinuje v rámci jednoho CAE řešiče funkce pro výpočet více těles (MB), konečných prvků (FE) a výpočet dynamiky kapalin (CFD). Díky tomu mohou konstruktéři provádět výpočty v rozsahu potřebném pro dané užití.

Occupant Safety Simulation

Bezpečnost posádky a chodců jsou při návrhu velmi důležité. Tyto aspekty určují, zda lze vozidlo homologovat. Před uvedením vozidla na trh je tedy nutné provést celou řadu testů prototypu. To je však velmi nákladné a způsobuje to výrazné časové prodlevy, obzvláště když jsou zjištěny problémy. Z toho důvodu se výrobci vozidel snaží zkrátit čas potřebný ke tvorbě prototypů tím, že pomocí simulací provádí předběžný výzkum a analýzy.

Simulace bezpečnosti posádky však mohou být velmi výpočetně náročné, obzvláště u dlouhotrvajících událostí. S nástupem autonomních vozidel vznikají nové polohy sezení a zádržných systémů. Kromě toho je čím dál důležitější soulad s požadavky vázanými na pohlaví, věk a velikost. Kvůli tomu se neustále zvyšuje počet relevantních scénářů (resp. hodnot zatížení). Konstruktéři tedy musí hledat kompromis mezi přesností, velikostí modelu a časem potřebným pro výpočet. Potřebují tedy řešení, v nichž mohou snadno vybrat metodu pro řešení problémů. V systému Simcenter Madymo mohou konstruktéři využívat celou řadu simulačních technik a použít libovolný z ověřených modelů figurín nebo lidského těla z databáze. Systém Simcenter Madymo kombinuje v rámci jednoho CAE řešiče funkce pro výpočet více těles (MB), konečných prvků (FE) a výpočet dynamiky kapalin (CFD). Díky tomu mohou konstruktéři provádět výpočty v rozsahu potřebném pro dané užití.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.