Simcenter TERALED

Combined thermal, radiometric and photometric testing of LEDs

LED zdroje změnily způsob osvětlení po celém světě. Jejich složitý víceoborový provoz vyžaduje pečlivé určení charakteristik, aby bylo možné získat data využitelná v tepelném, elektrickém a osvětlovacím návrhu. Náš hardware pro stanovení tepelných vlastností Simcenter T3STER a testovací pracoviště Simcenter TERALED s řízením teploty utvářejí elektronickou, tepelnou a radiometrickou/fotometrickou testovací stanici pro LED moduly, která nabízí vícedoménové kompaktní modely pro použití v softwaru Simcenter pro tepelný návrh.

Tato řešení pro testování LED vyhovují normě JEDEC JESD51-52 a technickým zprávám CIE 127:2007 a 225:2017. Skutečný tepelný odpor a výstupní světelné metriky se měří jako funkce skutečné teploty LED v širokém rozsahu hodnoty proudu. Díky 100% automatizaci to trvá jen několik hodin, zatímco ruční měření by zabralo více než den.

S využitím podpory pro spektroradiometry dalších výrobců lze automaticky zachytit emisní spektrum a získat tak další vstup pro přesné modelování výstupních světelných vlastností LED modulu při návrhu osvětlení.


Další informace:

Technický dokument: Tepelné a fotometrické testování LED - příklad z automobilového průmyslu

Delphi4LED: Od měření po standardizované víceoborové kompaktní modely LED osvětlení

Současný stav v oblasti určování tepelných charakteristik LED osvětlení

Technický dokument: Testování LED s vysokým výkonem pomocí T3STER & TERALED: Příklad mlhovek vozidla

Od měření po standardizované víceoborové kompaktní modely LED osvětlení: Aktualizace Delphi4LED

Simcenter TERALED

LED zdroje změnily způsob osvětlení po celém světě. Jejich složitý víceoborový provoz vyžaduje pečlivé určení charakteristik, aby bylo možné získat data využitelná v tepelném, elektrickém a osvětlovacím návrhu. Náš hardware pro stanovení tepelných vlastností Simcenter T3STER a testovací pracoviště Simcenter TERALED s řízením teploty utvářejí elektronickou, tepelnou a radiometrickou/fotometrickou testovací stanici pro LED moduly, která nabízí vícedoménové kompaktní modely pro použití v softwaru Simcenter pro tepelný návrh.

Tato řešení pro testování LED vyhovují normě JEDEC JESD51-52 a technickým zprávám CIE 127:2007 a 225:2017. Skutečný tepelný odpor a výstupní světelné metriky se měří jako funkce skutečné teploty LED v širokém rozsahu hodnoty proudu. Díky 100% automatizaci to trvá jen několik hodin, zatímco ruční měření by zabralo více než den.

S využitím podpory pro spektroradiometry dalších výrobců lze automaticky zachytit emisní spektrum a získat tak další vstup pro přesné modelování výstupních světelných vlastností LED modulu při návrhu osvětlení.


Další informace:

Technický dokument: Tepelné a fotometrické testování LED - příklad z automobilového průmyslu

Delphi4LED: Od měření po standardizované víceoborové kompaktní modely LED osvětlení

Současný stav v oblasti určování tepelných charakteristik LED osvětlení

Technický dokument: Testování LED s vysokým výkonem pomocí T3STER & TERALED: Příklad mlhovek vozidla

Od měření po standardizované víceoborové kompaktní modely LED osvětlení: Aktualizace Delphi4LED