Simcenter Anovis

Perform robust and reliable end-of-line testing during manufacturing

Simcenter Anovis

Simcenter Anovis snadno propojí koncové (EoL) testovací stanoviště a výrobní linky, aby byla zajištěna kvalita výrobků a výrobních procesů. Náš testovací systém kombinuje všechny potřebné snímače, přesný hardware pro záznam zvuku a vibrací, inteligentní analýzu signálů a flexibilní software pro řízení testů, díky nimž můžete provádět přesné testy typu prošlo/selhalo a získat tak formální důkaz, že součást splňuje specifikace nebo že provoz stroje je bezpečný.

Spolehlivost našich vyhodnocovacích funkcí je zajištěna pomocí standardních metod analýzy měřicích systémů (MSA), nazývaných zajištění kvality (QA). Díky inovativním algoritmům detekce chyb na základě zvuku a vibrací, které kombinují automatickou adaptaci hranic s klasickými funkcemi měření NVH, nalezne Simcenter Anovis automaticky anomálie výrobků nebo procesů během sekund.

Naše ověřené testovací postupy založené na desetiletích zkušeností v odvětví umožňují zkrátit trvání cyklů. Náš standardizovaný systém se snadno přizpůsobí široké škále automobilových aplikací od koncového testování rotačních strojů přes nedestruktivní testování komponent pomocí akustické rezonance (ART) až po sledování výrobních strojů pomocí analýzy vibrací a zvuků.

Simcenter Anovis

Simcenter Anovis snadno propojí koncové (EoL) testovací stanoviště a výrobní linky, aby byla zajištěna kvalita výrobků a výrobních procesů. Náš testovací systém kombinuje všechny potřebné snímače, přesný hardware pro záznam zvuku a vibrací, inteligentní analýzu signálů a flexibilní software pro řízení testů, díky nimž můžete provádět přesné testy typu prošlo/selhalo a získat tak formální důkaz, že součást splňuje specifikace nebo že provoz stroje je bezpečný.

Spolehlivost našich vyhodnocovacích funkcí je zajištěna pomocí standardních metod analýzy měřicích systémů (MSA), nazývaných zajištění kvality (QA). Díky inovativním algoritmům detekce chyb na základě zvuku a vibrací, které kombinují automatickou adaptaci hranic s klasickými funkcemi měření NVH, nalezne Simcenter Anovis automaticky anomálie výrobků nebo procesů během sekund.

Naše ověřené testovací postupy založené na desetiletích zkušeností v odvětví umožňují zkrátit trvání cyklů. Náš standardizovaný systém se snadno přizpůsobí široké škále automobilových aplikací od koncového testování rotačních strojů přes nedestruktivní testování komponent pomocí akustické rezonance (ART) až po sledování výrobních strojů pomocí analýzy vibrací a zvuků.

Záznam webináře | 34 minut

The concept and mechanism behind NVH-based end-of-line (EOL) testing

NVH-based end-of-line (EOL) testing system for fault detection and quality control management system

The theory behind NVH-based end-of-line (EOL) testing

Podívejte se na webinář

Robust and reliable end-of-line testing using Simcenter Anovis

This product promotion video explains how Simcenter helps manufacturers bring more reliable products faster with its robust and reliable end-of-line testing solution - Simcenter Anovis. It combines all necessary sensors, accurate sound and vibration signal recording hardware, smart signal analysis and flexible interfaces to test bench control software. Simcenter Anovis is integrated with all end-of-line test benches.