Přejít k obsahu

Combined active power cycling & thermal structure assessment

POWERTESTER

Vybavení pro aktivní iterování Simcenter POWERTESTER nabízí jedinečné průmyslové funkce, které za pomoci aktivního iterování umožňují stanovovat vlastnosti přechodného tepla a zkoumat tepelné struktury. Jedinečné nedestruktivní vyhodnocování struktury se provádí u namontovaného zařízení, které se na místě podrobí elektrickému a pevnostnímu plně automatickému testování.

Diagnostiku modulů a jejich selhání lze provádět v reálném čase pomocí desítek tisíc až miliónů cyklů, což urychluje testování a zároveň eliminuje potřebu destruktivních analýz. Pro simulaci skutečných provozních podmínek je k dispozici celá řada strategií.

Díky široké škále konfigurací je možné měřit najednou až 16 zařízení při proudu až 3600 A. Řešení mohou využívat integrované chladiče i externí chlazení vhodné pro moduly kapalinového chlazení používané v elektrických automobilových pohonech. Díky integrovaným funkcím zabezpečení je možné řešení využívat také ve výrobních prostředích.


Další informace:

Technický dokument: Urychlené testování celého životního cyklu a výkonná diagnostika selhání

Technický dokument:  Přesná předpověď spolehlivosti automobilové silové elektroniky

Technický dokument:  Vyhodnocení tepelné degradace osazení čipů u tranzistorů IGBT během napájecích cyklů

Simcenter POWERTESTER

Vybavení pro aktivní iterování Simcenter POWERTESTER nabízí jedinečné průmyslové funkce, které za pomoci aktivního iterování umožňují stanovovat vlastnosti přechodného tepla a zkoumat tepelné struktury. Jedinečné nedestruktivní vyhodnocování struktury se provádí u namontovaného zařízení, které se na místě podrobí elektrickému a pevnostnímu plně automatickému testování.

Diagnostiku modulů a jejich selhání lze provádět v reálném čase pomocí desítek tisíc až miliónů cyklů, což urychluje testování a zároveň eliminuje potřebu destruktivních analýz. Pro simulaci skutečných provozních podmínek je k dispozici celá řada strategií.

Díky široké škále konfigurací je možné měřit najednou až 16 zařízení při proudu až 3600 A. Řešení mohou využívat integrované chladiče i externí chlazení vhodné pro moduly kapalinového chlazení používané v elektrických automobilových pohonech. Díky integrovaným funkcím zabezpečení je možné řešení využívat také ve výrobních prostředích.


Další informace:

Technický dokument: Urychlené testování celého životního cyklu a výkonná diagnostika selhání

Technický dokument:  Přesná předpověď spolehlivosti automobilové silové elektroniky

Technický dokument:  Vyhodnocení tepelné degradace osazení čipů u tranzistorů IGBT během napájecích cyklů