Simcenter Powertester

Combined active power cycling & thermal structure assessment

Powertester

Vybavení pro aktivní napájecí cykly Simcenter Powertester nabízí jedinečné průmyslové funkce, které za pomoci aktivního iterování umožňují stanovovat vlastnosti přechodného tepla a zkoumat tepelné struktury. Jedinečné nedestruktivní vyhodnocování struktury se provádí přímo s namontovaným zařízením, díky čemuž je možné jej podrobit podrobnému plně automatickému elektrickému či strukturnímu testování.

Diagnostiku modulů a jejich selhání lze provádět v reálném čase pomocí desítek tisíc až miliónů cyklů, což urychluje testování a zároveň eliminuje potřebu po destruktivních analýzách. Pro simulaci skutečných provozních podmínek je k dispozici celá řada strategií.

Díky široké škále konfigurací je možné měřit najednou až 16 zařízení až po 3600 A. Řešení mohou využívat integrované chladiče, případně je k dispozici také podpora externího chlazení, která je vhodná pro moduly kapalinového chlazení používané v elektrických automobilových pohonech. Díky integrovaným funkcím zabezpečení je možné řešení využívat také ve výrobních prostředích.


Další informace:

Technický dokument: Urychlené testování celého životního cyklu a výkonná diagnostika selhání

Technický dokument: Přesná předpověď spolehlivosti automobilové silové elektroniky

Technický dokument: Vyhodnocení tepelné degradace osazení čipů u tranzistorů IGBT během napájecích cyklů

Simcenter Powertester

Vybavení pro aktivní napájecí cykly Simcenter Powertester nabízí jedinečné průmyslové funkce, které za pomoci aktivního iterování umožňují stanovovat vlastnosti přechodného tepla a zkoumat tepelné struktury. Jedinečné nedestruktivní vyhodnocování struktury se provádí přímo s namontovaným zařízením, díky čemuž je možné jej podrobit podrobnému plně automatickému elektrickému či strukturnímu testování.

Diagnostiku modulů a jejich selhání lze provádět v reálném čase pomocí desítek tisíc až miliónů cyklů, což urychluje testování a zároveň eliminuje potřebu po destruktivních analýzách. Pro simulaci skutečných provozních podmínek je k dispozici celá řada strategií.

Díky široké škále konfigurací je možné měřit najednou až 16 zařízení až po 3600 A. Řešení mohou využívat integrované chladiče, případně je k dispozici také podpora externího chlazení, která je vhodná pro moduly kapalinového chlazení používané v elektrických automobilových pohonech. Díky integrovaným funkcím zabezpečení je možné řešení využívat také ve výrobních prostředích.


Další informace:

Technický dokument: Urychlené testování celého životního cyklu a výkonná diagnostika selhání

Technický dokument: Přesná předpověď spolehlivosti automobilové silové elektroniky

Technický dokument: Vyhodnocení tepelné degradace osazení čipů u tranzistorů IGBT během napájecích cyklů

Záznam webináře | 47 minut

Semiconductor package thermal characterization – thermal metrics, reliability to quality

IC package thermal characterization - Simcenter T3STER thermal transient testing:  thermal resistance vs. thermal capacitance

Leveraging semiconductor and ic package thermal transient test technology

Podívejte se na webinář