Simcenter Flomaster

Simcenter system simulation software

Simcenter Flomaster

Zajistěte bezpečnost a efektivitu konstrukce a výkonu složitých systémů s tekutinami libovolného měřítka pomocí nejnovějších nástrojů pro termodynamické simulace. Simcenter Flomaster umožňuje konstruktérům virtuálně simulovat a optimalizovat tok tekutin a zajistit tak efektivitu v plynových, kapalinových a dvoufázových systémech. Když jsou tyto simulace provedeny v raných fázích vývoje, zkrátí se doba potřebná k uvedení na trh a sníží se náklady, protože tyto problémy můžete řešit v době, kdy je to nejefektivnější.

Náš produkt nabízí vestavěná empirická data, rozsáhlou knihovnu komponent a ukázkové systémy, čímž zvyšuje produktivitu inženýrských procesů. Řešiče pracující s ustáleným stavem a přechodové řešiče umožňují rychlou změnu velikostí komponent, tlaku, teploty a studií toku na úrovni celého systému a sledují výkonové problémy skutečných systémů (například tlakové rázy) přímo v provozních podmínkách. Při vývoji výrobku Simcenter Flomaster těsně spolupracuje se systémem Simcenter FLOEFD a s ostatními nástroji pomocí rozhraní Functional Mock-up Interface (FMI) během analýzy složitých systémů.


Další informace:

Flomaster je rychlý

Flomaster je flexibilní

Flomaster je přesný

Simcenter Flomaster

Zajistěte bezpečnost a efektivitu konstrukce a výkonu složitých systémů s tekutinami libovolného měřítka pomocí nejnovějších nástrojů pro termodynamické simulace. Simcenter Flomaster umožňuje konstruktérům virtuálně simulovat a optimalizovat tok tekutin a zajistit tak efektivitu v plynových, kapalinových a dvoufázových systémech. Když jsou tyto simulace provedeny v raných fázích vývoje, zkrátí se doba potřebná k uvedení na trh a sníží se náklady, protože tyto problémy můžete řešit v době, kdy je to nejefektivnější.

Náš produkt nabízí vestavěná empirická data, rozsáhlou knihovnu komponent a ukázkové systémy, čímž zvyšuje produktivitu inženýrských procesů. Řešiče pracující s ustáleným stavem a přechodové řešiče umožňují rychlou změnu velikostí komponent, tlaku, teploty a studií toku na úrovni celého systému a sledují výkonové problémy skutečných systémů (například tlakové rázy) přímo v provozních podmínkách. Při vývoji výrobku Simcenter Flomaster těsně spolupracuje se systémem Simcenter FLOEFD a s ostatními nástroji pomocí rozhraní Functional Mock-up Interface (FMI) během analýzy složitých systémů.


Další informace:

Flomaster je rychlý

Flomaster je flexibilní

Flomaster je přesný

Empowering graduates to deliver a better tomorrow

Simcenter for Educators

Simcenter for Educators

Simcenter offers dedicated bundles for academic institutions to fill the current skills gaps and meet job market demand.

Záznam webináře | 30 minut

Enhancing electronics thermo-mechanical analysis workflow

Thermo-mechanical analysis of electronics with CFD and FEA simulation --Simcenter Flotherm XT, Simcenter FLOEFD & Simcenter 3D

Efficiently using electronics cooling CFD simulation and FEA analysis

Podívejte se na webinář