Simcenter Flomaster

Simcenter system simulation software

Simcenter Flomaster

Zajistěte bezpečnost a efektivitu konstrukce a výkonu složitých systémů s tekutinami libovolného měřítka pomocí nejnovějších nástrojů pro termodynamické simulace. Simcenter Flomaster umožňuje konstruktérům virtuálně simulovat a optimalizovat tok tekutin a zajistit tak efektivitu v plynových, kapalinových a dvoufázových systémech. Když jsou tyto simulace provedeny v raných fázích vývoje, zkrátí se doba potřebná k uvedení na trh a sníží se náklady, protože tyto problémy můžete řešit v době, kdy je to nejefektivnější.

Náš produkt nabízí vestavěná empirická data, rozsáhlou knihovnu komponent a ukázkové systémy, čímž zvyšuje produktivitu inženýrských procesů. Řešiče pracující s ustáleným stavem a přechodové řešiče umožňují rychlou změnu velikostí komponent, tlaku, teploty a studií toku na úrovni celého systému a sledují výkonové problémy skutečných systémů (například tlakové rázy) přímo v provozních podmínkách. Při vývoji výrobku Simcenter Flomaster těsně spolupracuje se systémem Simcenter FLOEFD a s ostatními nástroji pomocí rozhraní Functional Mock-up Interface (FMI) během analýzy složitých systémů.


Další informace:

Flomaster je rychlý

Flomaster je flexibilní

Flomaster je přesný

Simcenter Flomaster

Zajistěte bezpečnost a efektivitu konstrukce a výkonu složitých systémů s tekutinami libovolného měřítka pomocí nejnovějších nástrojů pro termodynamické simulace. Simcenter Flomaster umožňuje konstruktérům virtuálně simulovat a optimalizovat tok tekutin a zajistit tak efektivitu v plynových, kapalinových a dvoufázových systémech. Když jsou tyto simulace provedeny v raných fázích vývoje, zkrátí se doba potřebná k uvedení na trh a sníží se náklady, protože tyto problémy můžete řešit v době, kdy je to nejefektivnější.

Náš produkt nabízí vestavěná empirická data, rozsáhlou knihovnu komponent a ukázkové systémy, čímž zvyšuje produktivitu inženýrských procesů. Řešiče pracující s ustáleným stavem a přechodové řešiče umožňují rychlou změnu velikostí komponent, tlaku, teploty a studií toku na úrovni celého systému a sledují výkonové problémy skutečných systémů (například tlakové rázy) přímo v provozních podmínkách. Při vývoji výrobku Simcenter Flomaster těsně spolupracuje se systémem Simcenter FLOEFD a s ostatními nástroji pomocí rozhraní Functional Mock-up Interface (FMI) během analýzy složitých systémů.


Další informace:

Flomaster je rychlý

Flomaster je flexibilní

Flomaster je přesný

Empowering graduates to deliver a better tomorrow

Simcenter for Educators

Simcenter for Educators

Simcenter offers dedicated bundles for academic institutions to fill the current skills gaps and meet job market demand.

Záznam webináře

1D CFD and stress analysis to ensure plant safety in energy and process industries

Increasing profitability by maximizing efficiency and plant safety

Podívejte se na webinář