Simcenter Flomaster

Simcenter system simulation software

Simcenter Flomaster

Zajistěte bezpečnost a efektivitu konstrukce a výkonu složitých systémů s tekutinami libovolného měřítka pomocí nejnovějších nástrojů pro termodynamické simulace. Simcenter Flomaster umožňuje konstruktérům virtuálně simulovat a optimalizovat tok tekutin a zajistit tak efektivitu v plynových, kapalinových a dvoufázových systémech. Když jsou tyto simulace provedeny v raných fázích vývoje, zkrátí se doba potřebná k uvedení na trh a sníží se náklady, protože tyto problémy můžete řešit v době, kdy je to nejefektivnější.

Náš produkt nabízí vestavěná empirická data, rozsáhlou knihovnu komponent a ukázkové systémy, čímž zvyšuje produktivitu inženýrských procesů. Řešiče pracující s ustáleným stavem a přechodové řešiče umožňují rychlou změnu velikostí komponent, tlaku, teploty a studií toku na úrovni celého systému a sledují výkonové problémy skutečných systémů (například tlakové rázy) přímo v provozních podmínkách. Při vývoji výrobku Simcenter Flomaster těsně spolupracuje se systémem Simcenter FLOEFD a s ostatními nástroji pomocí rozhraní Functional Mock-up Interface (FMI) během analýzy složitých systémů.


Další informace:

Flomaster je rychlý

Flomaster je flexibilní

Flomaster je přesný

Simcenter Flomaster

Zajistěte bezpečnost a efektivitu konstrukce a výkonu složitých systémů s tekutinami libovolného měřítka pomocí nejnovějších nástrojů pro termodynamické simulace. Simcenter Flomaster umožňuje konstruktérům virtuálně simulovat a optimalizovat tok tekutin a zajistit tak efektivitu v plynových, kapalinových a dvoufázových systémech. Když jsou tyto simulace provedeny v raných fázích vývoje, zkrátí se doba potřebná k uvedení na trh a sníží se náklady, protože tyto problémy můžete řešit v době, kdy je to nejefektivnější.

Náš produkt nabízí vestavěná empirická data, rozsáhlou knihovnu komponent a ukázkové systémy, čímž zvyšuje produktivitu inženýrských procesů. Řešiče pracující s ustáleným stavem a přechodové řešiče umožňují rychlou změnu velikostí komponent, tlaku, teploty a studií toku na úrovni celého systému a sledují výkonové problémy skutečných systémů (například tlakové rázy) přímo v provozních podmínkách. Při vývoji výrobku Simcenter Flomaster těsně spolupracuje se systémem Simcenter FLOEFD a s ostatními nástroji pomocí rozhraní Functional Mock-up Interface (FMI) během analýzy složitých systémů.


Další informace:

Flomaster je rychlý

Flomaster je flexibilní

Flomaster je přesný

Empowering graduates to deliver a better tomorrow

Simcenter for Educators

Simcenter for Educators

Simcenter offers dedicated bundles for academic institutions to fill the current skills gaps and meet job market demand.

Vybrané úspěchy zákazníků

OGE leverages 1D CFD to design safe gas infrastructure and assess readiness for energy transition

Using Simcenter Flomaster to capture gas flow dynamics to reduce safety risks

Další informace

Záznam webináře | 30 minut

Enhancing electronics thermo-mechanical analysis workflow

Thermo-mechanical analysis of electronics with CFD and FEA simulation --Simcenter Flotherm XT, Simcenter FLOEFD & Simcenter 3D

Efficiently using electronics cooling CFD simulation and FEA analysis

Podívejte se na webinář