Přejít k obsahu

Frontload CFD inside Siemens NX to Maximize Innovation and Productivity

FLOEFD pro Siemens NX

Využijte skvělé funkce NX k optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti výrobku z hlediska toku kapalin a vlivu přenosu tepla. Díky jedinečné kombinaci intuitivního rozhraní a rychlé a přesné technologie můžete Simcenter FLOEFD pro NX bez problémů začlenit do aktuálního procesu návrhu, zjednodušit tak pracovní postup a zvýšit produktivitu až 40x.

Aplikace Simcenter FLOEFD pro NX umožňuje zapojit simulaci výpočetní dynamiky kapalin (CFD) v takové fázi, kde je rozhodování o změnách rychlejší a levnější. Získejte informace o skutečném chování celé řady kapalin i v těch nejsložitějších geometriích. Ohodnoťte digitální dvojče pomocí co-když testování a prezentujte výsledky s využitím číselných hodnot, grafů, obrázků a animací. Vyzkoušejte funkce aplikace Simcenter FLOEFD pro NX a jejího přímého spojení se softwarem HEEDS™ Design Space Exploration.

V případě potřeby lze díky licencování Simcenter FLOEFD Flexx během simulace používat více CAD systémů – to je vhodné při práci se staršími daty nebo při zapojení více CAD systémů do jednoho projektu. Simcenter FLOEFD pro NX přináší nové možnosti simulací CFD.

Další informace:

Video: FloEFD pro Siemens NX

Technický dokument: Co vás ve škole neučili o poklesu tlaku

Video: Seriál o inteligentním návrhu: Více informací o návrhu potrubí a rozvaděčů

Simcenter FLOEFD for NX

Využijte skvělé funkce NX k optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti výrobku z hlediska toku kapalin a vlivu přenosu tepla. Díky jedinečné kombinaci intuitivního rozhraní a rychlé a přesné technologie můžete Simcenter FLOEFD pro NX bez problémů začlenit do aktuálního procesu návrhu, zjednodušit tak pracovní postup a zvýšit produktivitu až 40x.

Aplikace Simcenter FLOEFD pro NX umožňuje zapojit simulaci výpočetní dynamiky kapalin (CFD) v takové fázi, kde je rozhodování o změnách rychlejší a levnější. Získejte informace o skutečném chování celé řady kapalin i v těch nejsložitějších geometriích. Ohodnoťte digitální dvojče pomocí co-když testování a prezentujte výsledky s využitím číselných hodnot, grafů, obrázků a animací. Vyzkoušejte funkce aplikace Simcenter FLOEFD pro NX a jejího přímého spojení se softwarem HEEDS™ Design Space Exploration.

V případě potřeby lze díky licencování Simcenter FLOEFD Flexx během simulace používat více CAD systémů – to je vhodné při práci se staršími daty nebo při zapojení více CAD systémů do jednoho projektu. Simcenter FLOEFD pro NX přináší nové možnosti simulací CFD.

Další informace:

Video: FloEFD pro Siemens NX

Technický dokument: Co vás ve škole neučili o poklesu tlaku

Video: Seriál o inteligentním návrhu: Více informací o návrhu potrubí a rozvaděčů

Záznam webináře | 30 minut

Enhancing electronics thermo-mechanical analysis workflow

Thermo-mechanical analysis of electronics with CFD and FEA simulation --Simcenter Flotherm XT, Simcenter FLOEFD & Simcenter 3D

Efficiently using electronics cooling CFD simulation and FEA analysis

Podívejte se na webinář