Přejít k obsahu

Frontload CFD inside Siemens NX to Maximize Innovation and Productivity

FLOEFD pro Siemens NX

Využijte skvělé funkce NX k optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti výrobku z hlediska toku kapalin a vlivu přenosu tepla. Díky jedinečné kombinaci intuitivního rozhraní a rychlé a přesné technologie můžete Simcenter FLOEFD pro NX bez problémů začlenit do aktuálního procesu návrhu, zjednodušit tak pracovní postup a zvýšit produktivitu až 40x.

Aplikace Simcenter FLOEFD pro NX umožňuje zapojit simulaci výpočetní dynamiky kapalin (CFD) v takové fázi, kde je rozhodování o změnách rychlejší a levnější. Získejte informace o skutečném chování celé řady kapalin i v těch nejsložitějších geometriích. Ohodnoťte digitální dvojče pomocí co-když testování a prezentujte výsledky s využitím číselných hodnot, grafů, obrázků a animací. Vyzkoušejte funkce aplikace Simcenter FLOEFD pro NX a jejího přímého spojení se softwarem HEEDS™ Design Space Exploration.

V případě potřeby lze díky licencování Simcenter FLOEFD Flexx během simulace používat více CAD systémů – to je vhodné při práci se staršími daty nebo při zapojení více CAD systémů do jednoho projektu. Simcenter FLOEFD pro NX přináší nové možnosti simulací CFD.

Další informace:

Video: FloEFD pro Siemens NX

Technický dokument: Co vás ve škole neučili o poklesu tlaku

Video: Seriál o inteligentním návrhu: Více informací o návrhu potrubí a rozvaděčů

Simcenter FLOEFD for NX

Využijte skvělé funkce NX k optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti výrobku z hlediska toku kapalin a vlivu přenosu tepla. Díky jedinečné kombinaci intuitivního rozhraní a rychlé a přesné technologie můžete Simcenter FLOEFD pro NX bez problémů začlenit do aktuálního procesu návrhu, zjednodušit tak pracovní postup a zvýšit produktivitu až 40x.

Aplikace Simcenter FLOEFD pro NX umožňuje zapojit simulaci výpočetní dynamiky kapalin (CFD) v takové fázi, kde je rozhodování o změnách rychlejší a levnější. Získejte informace o skutečném chování celé řady kapalin i v těch nejsložitějších geometriích. Ohodnoťte digitální dvojče pomocí co-když testování a prezentujte výsledky s využitím číselných hodnot, grafů, obrázků a animací. Vyzkoušejte funkce aplikace Simcenter FLOEFD pro NX a jejího přímého spojení se softwarem HEEDS™ Design Space Exploration.

V případě potřeby lze díky licencování Simcenter FLOEFD Flexx během simulace používat více CAD systémů – to je vhodné při práci se staršími daty nebo při zapojení více CAD systémů do jednoho projektu. Simcenter FLOEFD pro NX přináší nové možnosti simulací CFD.

Další informace:

Video: FloEFD pro Siemens NX

Technický dokument: Co vás ve škole neučili o poklesu tlaku

Video: Seriál o inteligentním návrhu: Více informací o návrhu potrubí a rozvaděčů

Akce a události | 03 November 2020 |

Realize LIVE Europe

A virtual destination for users to innovate, collaborate and problem-solve to drive digital transformation. Realize LIVE Europe brings together multiple industries, communities and conferences into one event.

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference. Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.

Zaregistrujte se na akci