Simcenter DYNTIM

Thermal conductivity testing hardware

Materiály tepelného rozhraní (TIM) mají zásadní vliv na tepelnou správu v elektronických sestavách a zlepšují tepelný kontakt mezi součástmi, například mezi komponentou a chladičem.

Simcenter DYNTIM nabízí chytrou implementaci standardu ASTM D5470 využívající přechodného stavu, která umožňuje dosáhnout nejvyšší přesnosti měření díky nastavitelné tloušťce čáry spojů v 1µm krocích. Automatické řízení tloušťky nebo tlaku vzorků je ideální pro měkké vzorky (mazadla, pasty, vložky, materiály se změnou skupenství atd.) a účelové kovové vzorky a doplňuje existující testovací systémy tepelné vodivosti, např. zábleskový laser.

Náš produkt, který je dostupný jako samostatný systém nebo jako doplněk pro Simcenter T3STER, zcela automatizuje proces měření a tím šetří čas a úsilí a za podmínek blížících se skutečnosti umožňuje dosáhnout opakovatelnosti až ±5%. Díky jednoduchosti a robustnosti tohoto systému jej může provozovat téměř libovolný pracovník po krátkém školení.

Další informace:

Technický dokument: Metody pro přesné stanovování vlastností materiálů tepelného rozhraní (testování TIM)

Článek: Vyhodnocení pevných materiálů tepelného rozhraní – Případová studie společnosti Infineon

Testování materiálů tepelného rozhraní (TIM) pomocí aplikace DynTIM S – Hromadné měření tepelné vodivosti

Simcenter DYNTIM

Materiály tepelného rozhraní (TIM) mají zásadní vliv na tepelnou správu v elektronických sestavách a zlepšují tepelný kontakt mezi součástmi, například mezi komponentou a chladičem.

Simcenter DYNTIM nabízí chytrou implementaci standardu ASTM D5470 využívající přechodného stavu, která umožňuje dosáhnout nejvyšší přesnosti měření díky nastavitelné tloušťce čáry spojů v 1µm krocích. Automatické řízení tloušťky nebo tlaku vzorků je ideální pro měkké vzorky (mazadla, pasty, vložky, materiály se změnou skupenství atd.) a účelové kovové vzorky a doplňuje existující testovací systémy tepelné vodivosti, např. zábleskový laser.

Náš produkt, který je dostupný jako samostatný systém nebo jako doplněk pro Simcenter T3STER, zcela automatizuje proces měření a tím šetří čas a úsilí a za podmínek blížících se skutečnosti umožňuje dosáhnout opakovatelnosti až ±5%. Díky jednoduchosti a robustnosti tohoto systému jej může provozovat téměř libovolný pracovník po krátkém školení.

Další informace:

Technický dokument: Metody pro přesné stanovování vlastností materiálů tepelného rozhraní (testování TIM)

Článek: Vyhodnocení pevných materiálů tepelného rozhraní – Případová studie společnosti Infineon

Testování materiálů tepelného rozhraní (TIM) pomocí aplikace DynTIM S – Hromadné měření tepelné vodivosti

Akce a události | 31 May 2022 | EMEA

Realize LIVE Europe: Join the transformation – Registration Now Open!

Realize LIVE Europe 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Zaregistrujte se na akci