Opcenter

Opcenter je holistické řešení správy výrobních operací (MOM), které umožňuje implementovat strategii pro jejich úplnou digitalizaci. Opcenter zajišťuje úplnou viditelnost výroby a usnadňuje tak rozhodování v otázkách návrhů výrobků a souvisejících výrobních procesů pro plynulejší a efektivnější výrobu.

Technologie a architektura aplikace Opcenter se dokáže přizpůsobit specifickým požadavkům různých průmyslových procesů. Nabízí komplexní aplikace MOM s bohatým ekosystémem funkcí pro jednotlivá odvětví, které byly vyvinuty na základě odborných znalostí ve výrobě. Vysoce škálovatelná platforma nabízí různé funkce, díky kterým mohou zákazníci spojit efektivní výrobu s kvalitou a viditelností a urychlit tak nasazení do výroby.

Opcenter nabízí řešení pro následující oblasti:

  • Pokročilé plánování a rozvrhování
  • Realizace výroby
  • Řízení kvality
  • Chytrá a efektivní výroba
  • Výzkum, vývoj a laboratorní postupy

Opcenter

Opcenter je holistické řešení správy výrobních operací (MOM), které umožňuje implementovat strategii pro jejich úplnou digitalizaci. Opcenter zajišťuje úplnou viditelnost výroby a usnadňuje tak rozhodování v otázkách návrhů výrobků a souvisejících výrobních procesů pro plynulejší a efektivnější výrobu.

Technologie a architektura aplikace Opcenter se dokáže přizpůsobit specifickým požadavkům různých průmyslových procesů. Nabízí komplexní aplikace MOM s bohatým ekosystémem funkcí pro jednotlivá odvětví, které byly vyvinuty na základě odborných znalostí ve výrobě. Vysoce škálovatelná platforma nabízí různé funkce, díky kterým mohou zákazníci spojit efektivní výrobu s kvalitou a viditelností a urychlit tak nasazení do výroby.

Opcenter nabízí řešení pro následující oblasti:

  • Pokročilé plánování a rozvrhování
  • Realizace výroby
  • Řízení kvality
  • Chytrá a efektivní výroba
  • Výzkum, vývoj a laboratorní postupy

Opcenter Execution Medical Device & Diagnostics

Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics (dříve pod názvem „Camstar Medical Device Suite“) nabízí vysokou míru kontroly a transparentnosti pro dodržování předpisů a výrobu prvotřídních zdravotnických zařízení.

 

Opcenter Execution Semiconductor

Opcenter Execution Semiconductor (dříve pod názvem Camstar Semiconductor Suite) je jednotný standardizovaný systém realizace výroby pro polovodičové operace.

 

Opcenter Quality

Opcenter Quality (dříve pod názvem „QMS Professional“) je modulární systém zaměřený na procesy, který podporuje uzavřenou smyčku životního cyklu kvality výrobku.

 

Opcenter Execution Pharma

Opcenter Execution Pharma (dříve pod názvem „SIMATIC IT eBR“) je specializovaný výrobní informační systém pro farmaceutický průmysl, které umožňuje výrobu bez papírových dokumentů a plně elektronický záznam dávek.

 

Opcenter APS

Opcenter APS (dříve pod názvem „Preactor APS“) je skupina softwarových produktů pro plánování a rozvrhování, díky které můžete lépe spravovat své výrobní procesy. Řešení tvoří komponenty Opcenter Advanced Planning a Opcenter Advanced Scheduling.

 

Opcenter Research, Development & Laboratory (RD&L)

Opcenter RD&L (dříve pod názvem „SIMATIC IT R&D Suite“) nabízí výrobcům v odvětví CPG a zpracovatelském průmyslu škálovatelnou aplikaci pro zjednodušení, optimalizaci a správu dat formulovaných výrobků

 

Opcenter Execution Discrete

Opcenter Execution Discrete (dříve „SIMATIC IT Unified Architecture Discrete Manufacturing“) je specializovaný výrobní informační systém pokrývající všechny potřeby výroby na zakázku se zaměřením na výrobu součástí a složité montážní operace.

 

Opcenter Intelligence

Opcenter Intelligence (dříve pod názvem „Manufacturing Intelligence“) propojuje, organizuje a agreguje výrobní data z různých podnikových zdrojů a vytváří z nich inteligentní informace.

 

Opcenter Execution Process

Opcenter Execution Process (dříve pod názvem „SIMATIC IT Unified Architecture Process Industries“) je výrobní informační systém společnosti Siemens pro CPG a zpracovatelský průmysl. Tento systém využívá nejnovějších technologií a umožňuje implementovat strategii pro úplnou digitalizaci výroby.

 

Opcenter Execution Electronics

Opcenter Execution Electronics (dříve pod názvem „Camstar Electronics Suite“) je plně digitální řešení pro výrobu elektroniky. Pokrývá PCB, mechanickou montáž a výrobu skříní.

 

Testlab Neo

Teamcenter Quality

The Siemens Teamcenter Quality vision is to boost the operational excellence with native quality management aspects in NX, Teamcenter and Opcenter Execution Platforms integrated with our common Closed Loop Manufacturing appraoch for Industry 4.0.

 

Vybrané úspěchy zákazníků

Plastoform Šmarjeta

Reducing manual planning time for plastic material manufacturing

Reducing manual planning time for plastic material manufacturing

Plastoform works with INEA to use Opcenter Scheduling to increase production efficiency by eight percent

Další informace See all Success Stories

Záznam webináře | 57 minut

A discussion with Illumina on achieving operational excellence in manufacturing

A discussion with Illumina on achieving operational excellence through smart manufacturing

Rise to the challenges of the medical devices industry by harnessing the full power of operational excellence

Podívejte se na webinář

Opcenter

Software Siemens MOM se neustále vyvíjí a nabízí lepší nástroje pro inteligentnější výrobu

Siemens Opcenter

Camstar, SIMATIC IT, Preactor, QMS Professional a R&D Suite jsou nyní součástí řešení Opcenter.