Řízení změn a přístupu v širokém rozsahu pro stavbu lodí

Komplexní projekty stavby námořních lodí vyžadují vysoké zabezpečení a silnou kontrolu přístupu

Loď námořnictva v suchém doku, kde je kontrola přístupu pro stavbu lodi kritická

Řízení návrhu a výroby lodí ve složitých a distribuovaných prostředích s mnoha agenty pracujícími současně, ale při zachování nezbytných bezpečnostních omezení. Tato problematika má zásadní význam zejména v oblasti námořnictva. Integrita informací a bezpečnost znemožňují práci bez účinného řízení změn a přístupu ke všem technickým údajům v oblasti stavby lodí.

 • Jednotná aplikace pro řízení změn a přístupu pro stavbu lodí, která se používá v komplexních prostředích s bezpečnostními omezeními
 • Výkonná správa různých uživatelů, kteří přistupují k informacím, s ohledem na roli projektanta, obor, úkol, nebo dokonce funkční, geografické či sekvenční fáze
 • Pokročilé nástroje pro řízení přístupu stovek uživatelů
 • Efektivní úkoly řízení změn s registrací změn a prohlížečem změn
 • Samostatná verze pro vizualizační účely, schopná číst libovolný model v systému FORAN
 • Silná a obousměrná integrace s hlavními nástroji PLM (Product Lifecycle Management) dostupnými na trhu pro vysoce náročné řízení projektů

Řízení změn a přístupu v širokém rozsahu pro stavbu lodí

Řízení návrhu a výroby lodí ve složitých a distribuovaných prostředích s mnoha agenty pracujícími současně, ale při zachování nezbytných bezpečnostních omezení. Tato problematika má zásadní význam zejména v oblasti námořnictva. Integrita informací a bezpečnost znemožňují práci bez účinného řízení změn a přístupu ke všem technickým údajům v oblasti stavby lodí.

 • Jednotná aplikace pro řízení změn a přístupu pro stavbu lodí, která se používá v komplexních prostředích s bezpečnostními omezeními
 • Výkonná správa různých uživatelů, kteří přistupují k informacím, s ohledem na roli projektanta, obor, úkol, nebo dokonce funkční, geografické či sekvenční fáze
 • Pokročilé nástroje pro řízení přístupu stovek uživatelů
 • Efektivní úkoly řízení změn s registrací změn a prohlížečem změn
 • Samostatná verze pro vizualizační účely, schopná číst libovolný model v systému FORAN
 • Silná a obousměrná integrace s hlavními nástroji PLM (Product Lifecycle Management) dostupnými na trhu pro vysoce náročné řízení projektů

FORAN

Stavba lodi v loděnici, zefektivněná pomocí softwaru FORAN pro navrhování lodí

Software FORAN, který se používá v každé fázi návrhu a výroby plavidla, je jediný software pro navrhování lodí svého druhu, protože zahrnuje všechny aspekty stavby lodí plně integrovaným způsobem. V současné době na něj má licenci více než 150 loděnic a konstrukčních kanceláří ve 40 zemích.

Další informace