Pokročilý počáteční návrh plavidla

Počáteční návrh plavidla vyžaduje vysokou přesnost a rychlé zavádění

3D model návrhu trupu v rané fázi, který demonstruje schopnosti funkce pokročilého počátečního návrhu plavidla v softwaru FORAN

Většina nákladů na loď je vynaložena v počáteční fázi návrhu plavidla, kdy je vyžadováno rychlé zavádění změn návrhu a vysoká přesnost. Počáteční návrh zahrnuje tvary trupu, celkové uspořádání a výpočty námořní architektury, které jsou integrovány s ostatními návrhovými obory, což zajišťuje integritu dat, rychlé zavádění změn, přístup více uživatelů a opakované použití informací v pozdějších fázích.

Systém FORAN umí definovat libovolný tvar trupu od začátku nebo importovat tvary od třetích stran během počáteční fáze návrhu plavidla. Provádí transformace a řídí loftování a kapotáž. Topologický model založený na referencích umožňuje rychlé generování palub a přepážek.

 • Řešení je integrováno s ostatními návrhovými obory systému FORAN (databáze Oracle) nebo v samostatné podobě (databáze SQLite).
 • Možnost souběžného inženýrství zajišťuje integritu dat.
 • Topologie a automatizace úloh urychlují definici modelu, studium různých alternativ návrhu a zavádění změn.
 • Pokročilé možnosti správy tvarů trupu
 • Vysoce inovativní 3D obecné uspořádání zabraňuje chybám a nesrovnalostem.
 • Výkonný výpočet a uživatelsky přívětivé rozhraní pro řešení námořní architektury s průběžnou aktualizací předpisů

Pokročilý počáteční návrh plavidla

Většina nákladů na loď je vynaložena v počáteční fázi návrhu plavidla, kdy je vyžadováno rychlé zavádění změn návrhu a vysoká přesnost. Počáteční návrh zahrnuje tvary trupu, celkové uspořádání a výpočty námořní architektury, které jsou integrovány s ostatními návrhovými obory, což zajišťuje integritu dat, rychlé zavádění změn, přístup více uživatelů a opakované použití informací v pozdějších fázích.

Systém FORAN umí definovat libovolný tvar trupu od začátku nebo importovat tvary od třetích stran během počáteční fáze návrhu plavidla. Provádí transformace a řídí loftování a kapotáž. Topologický model založený na referencích umožňuje rychlé generování palub a přepážek.

 • Řešení je integrováno s ostatními návrhovými obory systému FORAN (databáze Oracle) nebo v samostatné podobě (databáze SQLite).
 • Možnost souběžného inženýrství zajišťuje integritu dat.
 • Topologie a automatizace úloh urychlují definici modelu, studium různých alternativ návrhu a zavádění změn.
 • Pokročilé možnosti správy tvarů trupu
 • Vysoce inovativní 3D obecné uspořádání zabraňuje chybám a nesrovnalostem.
 • Výkonný výpočet a uživatelsky přívětivé rozhraní pro řešení námořní architektury s průběžnou aktualizací předpisů

FORAN

Stavba lodi v loděnici, zefektivněná pomocí softwaru FORAN pro navrhování lodí

Software FORAN, který se používá v každé fázi návrhu a výroby plavidla, je jediný software pro navrhování lodí svého druhu, protože zahrnuje všechny aspekty stavby lodí plně integrovaným způsobem. V současné době na něj má licenci více než 150 loděnic a konstrukčních kanceláří ve 40 zemích.

Další informace