FORAN - Services

Ship design services provided by highly qualified and experienced engineers

Tým designérských služeb společnosti FORAN pózuje před kancelářskou budovou

Abychom mohli uživatelům systému FORAN poskytnout znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní práci se systémem, nabízíme četná a různorodá školení na vyžádání a také předem naplánované kurzy, které mohou absolvovat jednotlivci i firmy. Naše služby v oblasti návrhu lodí zahrnují podporu při implementaci a uvádění do provozu, údržbu a podporu na místě.

  • Realizace a uvedení do provozu: Po instalaci, kterou obvykle provádějí sami uživatelé, nabízíme volitelnou technickou podporu během období uvádění do provozu, a to buď u zákazníka, nebo na dálku, pro přípravu počáteční konfigurace systému FORAN (knihovna norem, specifikace materiálů, výrobní šablony, vývoj a testování spojů pro výrobu) v souladu s postupy a metodami jednotlivých loděnic.
  • Údržba: S odhodláním udržovat úzký kontakt s klienty a neustále zdokonalovat systém FORAN poskytujeme servisní služby, které zahrnují každoroční uvedení nové verze a stálou technickou podporu prostřednictvím internetu (online linka podpory a konference), telefonu a e-mailu.
  • Podpora na místě: Na vyžádání poskytujeme také technickou podporu na místě, aby si uživatelé mohli prohloubit své znalosti, rozvíjet optimální provozní dovednosti a zvyknout si na vylepšení a nové funkce zavedené v posledních verzích.

FORAN - Services

Abychom mohli uživatelům systému FORAN poskytnout znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní práci se systémem, nabízíme četná a různorodá školení na vyžádání a také předem naplánované kurzy, které mohou absolvovat jednotlivci i firmy. Naše služby v oblasti návrhu lodí zahrnují podporu při implementaci a uvádění do provozu, údržbu a podporu na místě.

  • Realizace a uvedení do provozu: Po instalaci, kterou obvykle provádějí sami uživatelé, nabízíme volitelnou technickou podporu během období uvádění do provozu, a to buď u zákazníka, nebo na dálku, pro přípravu počáteční konfigurace systému FORAN (knihovna norem, specifikace materiálů, výrobní šablony, vývoj a testování spojů pro výrobu) v souladu s postupy a metodami jednotlivých loděnic.
  • Údržba: S odhodláním udržovat úzký kontakt s klienty a neustále zdokonalovat systém FORAN poskytujeme servisní služby, které zahrnují každoroční uvedení nové verze a stálou technickou podporu prostřednictvím internetu (online linka podpory a konference), telefonu a e-mailu.
  • Podpora na místě: Na vyžádání poskytujeme také technickou podporu na místě, aby si uživatelé mohli prohloubit své znalosti, rozvíjet optimální provozní dovednosti a zvyknout si na vylepšení a nové funkce zavedené v posledních verzích.