FORAN - Design Phases

FORAN can be used at every phase of the ship design process, and in every discipline

Simulace strojního zařízení v procesu návrhu lodi

FORAN je víceoborový a plně integrovaný systém CAD/CAM/CAE pro navrhování lodí. Lze jej použít v každé fázi procesu navrhování a výroby lodí a v každém oboru, protože uchovává informace v jediné databázi.

  • Počáteční/koncepční návrh. Systém FORAN umožňuje již v raných fázích procesu navrhování lodi upravovat hlavní objemy a prostory lodi a poskytuje agilní řešení pro definování celkového uspořádání lodi. Systém FORAN obsahuje řešení, které vygeneruje libovolný tvar trupu nebo jej změní na základě externího souboru tvaru.
  • Základní návrh. Rychlé vytvoření 3D modelu lodi v raných fázích návrhu. Díky této možnosti se stejný nástroj používá od samého začátku projektu, což šetří čas i peníze. Pomocí systému FORAN je možné rychle a intuitivně definovat konstrukci lodi pouze pomocí primárních prvků a umístit hlavní části vybavení do jejich konečné nebo přibližné polohy. Materiály lze objednávat a odhady skutečných hmotností stanovit již v rané fázi.
  • Detailní návrh. Systém FORAN umožňuje definovat detailní model lodi v každém oboru. Ať už začínáte s raným modelem vytvořeným v systému FORAN ve 3D nebo od nuly, v této fázi nabízí tento systém uživateli rychlé, flexibilní, automatické a intuitivní nástroje pro definování každého prvku konstrukce. Možnosti zahrnují umístění strojů a zařízení, vzduchotechniky, podpěr, pomocných konstrukcí, návrh elektroinstalace, elektroniky a další.
  • Výroba a montáž. Pomocí systému FORAN je možné z modelu lodi získat všechny informace potřebné pro výrobu a montáž způsobem přizpůsobeným výrobním postupům jednotlivých loděnic.
  • Provoz. Během provozu lodí je systém FORAN i nadále důležitým zdrojem pro provádění přestaveb, oprav a podobně.

FORAN - Design Phases

FORAN je víceoborový a plně integrovaný systém CAD/CAM/CAE pro navrhování lodí. Lze jej použít v každé fázi procesu navrhování a výroby lodí a v každém oboru, protože uchovává informace v jediné databázi.

  • Počáteční/koncepční návrh. Systém FORAN umožňuje již v raných fázích procesu navrhování lodi upravovat hlavní objemy a prostory lodi a poskytuje agilní řešení pro definování celkového uspořádání lodi. Systém FORAN obsahuje řešení, které vygeneruje libovolný tvar trupu nebo jej změní na základě externího souboru tvaru.
  • Základní návrh. Rychlé vytvoření 3D modelu lodi v raných fázích návrhu. Díky této možnosti se stejný nástroj používá od samého začátku projektu, což šetří čas i peníze. Pomocí systému FORAN je možné rychle a intuitivně definovat konstrukci lodi pouze pomocí primárních prvků a umístit hlavní části vybavení do jejich konečné nebo přibližné polohy. Materiály lze objednávat a odhady skutečných hmotností stanovit již v rané fázi.
  • Detailní návrh. Systém FORAN umožňuje definovat detailní model lodi v každém oboru. Ať už začínáte s raným modelem vytvořeným v systému FORAN ve 3D nebo od nuly, v této fázi nabízí tento systém uživateli rychlé, flexibilní, automatické a intuitivní nástroje pro definování každého prvku konstrukce. Možnosti zahrnují umístění strojů a zařízení, vzduchotechniky, podpěr, pomocných konstrukcí, návrh elektroinstalace, elektroniky a další.
  • Výroba a montáž. Pomocí systému FORAN je možné z modelu lodi získat všechny informace potřebné pro výrobu a montáž způsobem přizpůsobeným výrobním postupům jednotlivých loděnic.
  • Provoz. Během provozu lodí je systém FORAN i nadále důležitým zdrojem pro provádění přestaveb, oprav a podobně.