Plano, Texas, 14 June 2016

Siemens představuje Simcenter, řešení pro transformaci výkonnosti engineeringu s využitím nástrojů prediktivních analýz a simulací

  • Komplexní portfolio simulačního softwaru a testovacího softwaru a zařízení, umožňující prostřednictvím „digitálních dvojčat“ řídit inovace ve všech fázích vývoje produktů
  • Podporuje strategii digitalizace a systémového vývoje produktů společnosti Siemens
  • Dále zavádí Simcenter 3D, další generaci multidisciplinárního 3D CAE

Siemens product lifecycle management (PLM) zařazuje do své nabídky nové portfolio produktů Simcenter™ – robustní sadu simulačního softwaru a testovacích řešení, pomáhající firmám vypořádat se s výzvami moderního navrhování současných komplexních výrobků. Simcenter kombinuje simulované a fyzické testování s inteligentním vytvářením zpráv a analýz, umožňující „digitálním dvojčatům“ přesnější predikci chování produktů ve všech fázích jejich vývoje. Díky tomu mohou firmy přicházet s inovacemi s větší jistotou, rychleji a s nižšími náklady. V rámci tohoto portfolia uvádí společnost Siemens i produkt Simcenter 3D, další generaci řešení 3D CAE na bázi softwarové platformy NX™ od společnosti Siemens. Kombinuje tak možnosti několika různých řešení, takže lze splnit požadavky široké řady simulačních disciplín a průmyslových aplikací. Představení sady Simcenter tak pro společnost Siemens představuje další krok k uskutečnění koncepce digitalizace a naplnění vize prediktivních inženýrských analýz a simulací, která umožňuje transformaci návrhových simulací a verifikací do analytického nástroje, zásadního pro systémově řízený vývoj výrobku.

„Výrobci jsou pod velkým tlakem, aby dále zdokonalovali své postupy navrhování produktů a dokázali se tak vypořádat s novými výzvami. V opačném případě jim hrozí, že začnou zaostávat“ říká Peter Bilello, prezident společnosti CIMdata, Inc. „Portfolio Simcenter a vize prediktivní inženýrské analýzy a simulace společnosti Siemens tyto problémy aktivně řeší pomocí již existující vlastní výkonné technologie v kombinaci s možnostmi, které společnosti přinesla akvizice LMS a nedávné převzetí firmy CD-adapco. Díky tomu dokáže společnost Siemens stále pomáhat zákazníkům s řešením konstrukčních problémů současných výrobků, zatímco si připravuje půdu pro novou generaci budoucích produktů.“

Mnohé dnešní produkty zahrnují komplexní vývojová prostředí, kombinující mechanické funkce s elektronikou, softwarem a ovládacími prvky. Konstrukční oddělení musí vyvíjet chytré produkty, integrující tyto různé aspekty, využívající nové materiály a výrobní metody. A s těmito návrhy musí přicházet ve stále kratších vývojových cyklech. Současné konstrukční postupy pro ověřování kvality produktů se tak musí vyvinout směrem k prediktivnějšímu řešení, podporujícímu digitalizaci a systémově řízený vývoj výrobku.

Portfolio Simcenter je navrženo jako odpověď na tyto výzvy a uskutečňuje vizi prediktivní inženýrské analýzy a simulace společnosti Siemens spojením více různých technologií simulací a testů. Spadají sem výpočty mechaniky těles (CSM), analýzy metodou konečných prvků (FEA), výpočty dynamiky kapalin (CFD), multibody dynamické analýzy, řídicí systémy, fyzikální testování, vizualizace, zkoumání multidisciplinárního návrhu a analýza dat. Tyto technologie jsou pak řízené v kontextu správy životního cyklu výrobku (PLM) softwarem Siemens Teamcenter® a podporují tak engineering a vývoj komplexních systémů.

V rámci portfolia Simcenter budou aplikace využívat i průmyslový internet věcí IIoT (Industrial Internet of Things) prostřednictvím integrace dat ze snímačů a vysoce věrných fyzikálních simulací, což výrobcům umožní vytvářet a udržovat „digitální dvojčata“ produktů a zajistit jejich trvalou synchronizaci se skutečnými používanými produkty. To má zásadní význam pro užitečnější a realističtější predikce výkonů produktů, které těmto výrobkům umožní přizpůsobit se proměnlivým podmínkám používání, dosáhnout delší životnosti a kompenzovat postupné degradace vlastností produktů.

„Pro vizi prediktivních inženýrských analýz a simulací i strategii digitalizace společnosti Siemens je charakteristický holističtější pohled na informace týkající se vlastností produktů, umožňující řešení výzev, kterým výrobci čelí při konstruování sofistikovaných moderních produktů a systémů,“ vysvětluje Chuck Grindstaff, prezident a generální ředitel společnosti Siemens PLM Software. „Simcenter představuje další krok na cestě k realizaci strategie společnosti Siemens, která staví na významných investicích z posledních let v oblasti vlastního výzkumu a vývoje, strategických akvizicích předních firem v oboru, jakými jsou LMS a CD-adapco, a také pokračující práci na dalším vývoji a budoucí expanzi.“

„V rámci portfolia Simcenter zajišťuje Simcenter 3D jednotné, škálovatelné, otevřené a rozšířitelné prostředí pro 3D CAE, propojené s konstrukčním návrhem, 1D simulacemi, testováním a správou dat,“ uvádí Dr. Jan Leuridan, první viceprezident zodpovídající za oblast simulačních a testovacích řešení v Siemens PLM Software. „Díky zkombinování možností produktů NX CAE, LMS Virtual.Lab a LMS Samtech uvádíme na trh komplexní řešení 3D CAE, které splňuje potřeby analytiků CAE i specialistů z jednotlivých oborů.“

Další informace naleznete na www.siemens.com/plm/simcenter

Siemens PLM Software, obchodní jednotka divize Siemens Digital Factory, je předním světovým dodavatelem softwaru, systémů a služeb v oblasti správy životního cyklu výrobku (PLM) s více než 15 miliony licencí a více než 140 000 zákazníky po celém světě. Společnost Siemens PLM Software se sídlem ve městě Plano v Texasu spolupracuje se svými zákazníky na průmyslových softwarových řešeních, která pomáhají firmám dosáhnout dlouhodobých konkurenčních výhod realizováním podstatných inovací. Další informace o produktech a službách společnosti Siemens PLM Software naleznete na stránce www.siemens.com/plm.

Sledujte nás na Twitteru: www.twitter.com/SiemensPLM

Siemens AG (Berlín a Mnichov) je součástí globálního elektrotechnického koncernu, který je již více než 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působnost. Koncern působí ve více než 200 zemích a zaměřuje se především na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Společnost patří k největším poskytovatelům energeticky účinných technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Siemens je jedničkou v oblasti konstrukce větrných elektráren, předním dodavatelem parních a plynových turbín pro výrobu energie, významným poskytovatelem řešení pro přenos energie a průkopníkem v oblasti infrastruktury, automatizace, pohonů a softwarových řešení pro průmysl. Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako jsou zobrazovací systémy pro počítačovou tomografii a magnetickou rezonanci, a vedoucí postavení zaujímá rovněž v oblasti laboratorní diagnostiky a klinických IT technologií. Ve finančním roce 2015, který skončil 30. září 2015, dosáhl koncern Siemens obratu 75,6 miliard eur a čistého zisku ve výši 7,4 miliard eur. Na konci roku září 2015 zaměstnávala společnost 348 000 zaměstnanců po celém světě. Další informace naleznete na webu www.siemens.com.

Poznámka: Siemens a logo Siemens jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG. NX a Teamcenter jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a dalších zemích. Simcenter, LMS Samtech a LMS Virtual.Lab jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Industry Software NV nebo některé z jejích poboček.

Primární kontakt

Salim Rahimi
+1 972 987 3206
salim.rahimi@siemens.com