Plano, Texas, 14 October 2014

Siemens posiluje přední postavení v oblasti průmyslové digitalizace akvizicí Camstar

Posílí vedoucí postavení firemních výrobních informačních systémů v klíčových odvětvích

Siemens uzavřel smlouvu o koupi společnosti Camstar Systems, Inc., jednoho z prověřených lídrů trhu v oblasti podnikových výrobních informačních systémů (Manufacturing Execution Systems, MES). Akvizice staví na strategii průmyslové digitalizace společnosti Siemens. Rozšiřuje tak řešení integrovaného vývoje výrobku a automatizačních řešení pro elektroniku, polovodiče a lékařské nástroje. Tento krok má výrobcům pomoci realizovat inovace v rámci plně integrovaného digitálního podniku. Řešení MES Camstar, která jsou nejlepší ve své třídě, doplní stávající nabídku společnosti Siemens a stanou se součástí portfolia správy životního cyklu výrobku (PLM). Transakce by měla být dokončena v druhé polovině listopadu 2014. Podmínky akvizice nebudou zveřejněny.

Portfolio MES společnosti Camstar zahrnuje škálovatelné, flexibilní, celopodnikové řešení pro centralizovanou nebo decentralizovanou výrobu. Dnešní prostředí pro komplexní vývoj výrobků je řízeno silnou poptávkou výrobců po podnikových řešeních MES. Produktové portfolio Camstar zahrnuje vysoce výkonnou analytiku nové generace, která naskýtá vhled do provozu složitých a globálních procesů. Tato cloudová funkce využívá technologii big dat napříč provozem a globálním dodavatelským řetězcem podniku.

“Začlenění týmu a produktů Camstar naplňuje záměr společnosti Siemens, zaměřovat se na špičkovou funkčnost a odborné znalosti, které jsou potřebné k podpoře digitálních podniků našich zákazníků,” řekl Chuck Grindstaff, president a CEO Siemens PLM Software. “Díky řešení společnosti Camstar urychlíme integraci PLM s doménou Manufacturing Operations Management (MOM). V integrovaném digitálním podniku propojujeme PLM, MOM a průmyslovou automatizaci a pomáháme zákazníkům realizovat inovace ve svých výrobcích a procesech v celém hodnotovém řetězci. Jedinečná hodnota a průmyslově orientovaný přístup Camstar doplňuje strategii Siemens pro doménu MOM a bude vítaným přírůstkem SIMATIC IT.“

“Camstar se opírá o dlouhotrvající pověst průmyslových standardů funkcí MES a hodnot pro segmenty zdravotnických nástrojů, polovodiče a elektroniku,” řekl Scott Toney, CEO Camstar. “Siemens si jasně uvědomuje hodnotu, kterou Camstar přináší do těchto segmentů a jeho přirozené doplnění průmyslové strategie. Vnímáme to jako velký přínos pro naše zákazníky a vítáme rozšířené možnosti, které vyplynou z akvizice.”

“Akvizice Camstar je chytrý tah, který je v souladu s průmyslovou strategii Siemens,” řekl Greg Gorbach, viceprezident ARC Advisory Group. “To zvyšuje možnosti Siemens v důležitých segmentech průmyslu, dodává jejich řešením výkonné technologie a odborné znalosti a zároveň umožňuje jejich zákazníkům realizovat inovace.”

Společnost Camstar byla založena v roce 1984, sídlí v Charlotte v Severní Karolíně a má 250 zaměstnanců ve Spojených státech, Singapuru, Malajsii, Číně a Nizozemsku.

Siemens PLM Software, obchodní jednotka divize Siemens Digital Factory Division, je předním světovým poskytovatelem softwaru systémů a služeb pro řízení životního cyklu výrobku (PLM), s devíti miliony licencí a 77.000 zákazníků po celém světě. Se sídlem v Plano, Texas, Siemens PLM Software pomáhá tisícům společností, aby vytvářely skvělé produkty pomocí optimalizace životního cyklu, od plánování a vývoje až po výrobu a podporu služeb. Naše vize HD-PLM poskytuje všem stranám zainteresovaným v procesu výroby produktu informace, které potřebují, aby se mohli lépe rozhodovat. Více informací o produktech a službách Siemens PLM Software naleznete na www.siemens.cz/plm.

Sledujte nás na Twitteru: www.twitter.com/siemens_press.

Siemens AG (Berlín a Mnichov) je světová technologická společnost, která stála na mezinárodním poli za vynikající prací řady inženýrů, inovacemi, spolehlivosti, kvalitou po vice než 165 let. Společnost je aktivní ve vice než 200 zemích, se zaměřením na oblasti elektrifikace, automatizaci a digitalizaci. Je jedním z největších světových výrobců energeticky účinných technologií, úsporných zdrojů, Siemens je jedničkou v konstrukci offshore větrných turbín, přední dodavatel turbín kombinovaných cyklem pro výrobu elektrické energie, přední poskytovatel řešení pro přenos energie a průkopník v oblasti infrastruktury a automatizace i softwarových řešení pro průmysl. Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení – jako je počítačová tomografie a systém magnetická rezonance – a lídr v oblasti laboratorní diagnostiky, stejně jako klinické IT. Siemens, ve fiskálním roce 2013, který skončil 30 září 2013, dosáhl 75,9 miliard eur příjmů z pokračujících operací a 4,2 miliard eur výnosů z pokračujících operací. Na konci září zaměstnával na celém světě zhruba 362.000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na www.siemens.com.

Poznámka: Siemens a logo Siemens jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG. Všechny ostatní ochranné známky, registrované známky nebo servisní známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Tento dokument obsahuje prohlášení, týkající se našich budoucích obchodních a finančních výsledků a budoucích událostí nebo vývoje zahrnující Siemens, které mohou představovat výhledová prohlášení. Tato prohlášení mohou být označeny slovy jako například „očekává“, „těší se na“, „předpokládá“, „hodlá“, „plánuje“, „věří“, „hledá“, „odhaduje“, „bude“, „projekt“ nebo slova podobného významu. Taková prohlášení jsou založena na současných očekáváních a určitých předpokladech vedení společnosti Siemens, a proto podléhají určitým rizikům a nejistotám. Řada faktorů, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti Siemens, mohou ovlivnit provoz, výkonnost, podnikatelskou strategii a výsledky a způsobit, že se skutečné výsledky, výkon nebo úspěchy společnosti Siemens budou podstatně lišit od budoucích výsledků či výkonnosti, které mohou být vyjádřeny nebo implicitně vyplývat z takových výhledových prohlášení. Zejména Siemens je silně ovlivněn změnami všeobecných ekonomických a obchodních podmínek, které přímo ovlivňují vlastní procesy, zákazníky a dodavatele. To může negativně ovlivnit vývoj našich tržeb realizaci většího využití kapacit v důsledku růstu. Přesto vzhledem k jejich rozmanitosti, ne všechny Siemens podniky jsou rovněž ovlivněny změnami ekonomických podmínek; existují značné rozdíly v načasování a rozsahu účinků těchto změn. Tento efekt je umocněn skutečností, že jako globální společnost Siemens působící v zemích, jejichž hospodářství se velmi liší, pokud jde o tempa růstu. Nejistoty vyplývají mimo jiné z rizika oddálení konverzi uznaných příkazů do výnosů zákazníky nebo zrušení uznané objednávky, poklesu cen v důsledku nepříznivých podmínek na trhu o více než v současné době předpokládá vedení společnosti Siemens nebo zvýšení funkčních nákladů, jež nebyly v souladu s očekáváními. Další faktory, které mohou způsobit, že výsledky společnosti Siemens se odchýlí od očekávání, zahrnují vývoj na finančních trzích, včetně kolísání úrokových sazeb a měnových kurzů (zejména ve vztahu k americkému dolaru a měnám na rozvíjejících se trzích jako jsou Čína, Indie a Brazílie), komoditních a akciových cen, cen dluhu (kreditních spreadů) a hodnot finančních aktiv obecně. Veškeré změny úrokových sazeb nebo jiných předpokladech použitých při výpočtu povinnosti penzijního připojištění a podobné závazky mohou mít dopad na závazky z definovaných požitků a předpokládané výkonnosti penzijních aktiv plánu za následek neočekávané změny v postavení společnosti Siemens financovaného Siemens důchodu a dalších post-zaměstnání. Jakékoli zvýšení volatility trhu, zhoršení na kapitálových trzích, pokles v podmínkách pro úvěrové podnikání, vztahující se k subprime trhu a krize likvidity finančních, nebo výkyvů budoucí finanční výkonnosti hlavních průmyslových odvětví obsluhovaných Siemens. Tato nejistota může mít neočekávané vlivy na výsledky společnosti Siemens. Dále Siemens čelí rizikům a nejistotám v souvislosti s: likvidaci podnikatelských aktivit, určitých opatření se strategickou orientaci; výkonností svých majetkových zájmů a strategických aliancí; výzvami integrace velkých akvizicí, realizací joint-venture a dalších významných portfoliových opatření; zavedením konkurenčních produktů či technologií jinými společnostmi nebo vstupem na trh nových konkurentů; měnící se konkurenční dynamikou (zejména v rozvíjejících se trhů); rizikem, že nové výrobky nebo služby nebudou přijaty zákazníky cílenými společností Siemens; změnami obchodní strategie; přerušením našeho dodavatelského řetězce, včetně neschopnosti třetí strany doručit díly, součásti a služby na dobu vyplývající například z přírodních katastrof; výsledky čekající na vyšetřování, soudní řízení a činnosti vyplývající ze zjištění, nebo ve vztahu k předmětu, takového vyšetřování; potenciální dopad takových vyšetřování a řízení o podnikání společnosti Siemens, včetně jejích vztahů s vládami a dalšími zákazníky; potenciál dopad těchto záležitostech na účetní uzávěrku společnosti Siemens a různých dalších faktorů. V9ce informací o některých z rizikových faktorů, které ovlivňují Siemens je obsažena v této zprávě a ve společnosti Siemens jiných záznamech u SEC, www.sec.gov. Pokud by se jeden nebo více z těchto rizik nebo nejistot naplnily anebo pokud se základní předpoklady ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky zásadně lišit od těch popsaných v příslušném oznámení budoucího vývoje, jak se očekávalo, předpokládané, zamyšlené, plánované, pravděpodobné, hledané, odhadované či navrhované. Siemens nemá ani v úmyslu přebírat žádnou povinnost, aktualizovat nebo revidovat tato výhledová prohlášení ve světle vývoje, který se liší od očekávaného.

Primární kontakt

Eva Marzini
723 419 100
eva.marzini@lewispr.com