Plano, Texas, 06 October 2014

Siemens NX 10 nabízí zvýšenou flexibilitu navrhování a až 3x vyšší produktivitu

Dotykově ovladatelné rozhraní zpřístupňuje NX kdykoli a kdekoli

Aktuální desátá verze systému NX™ od společnosti Siemens (NX 10) přináší nové funkce, které při vývoji výrobku nabízí vyšší flexibilitu a až třikrát vyšší produktivitu. Nové nástroje, jako je například 2D koncepční návrh, zjednodušují a urychlují tvorbu návrhu. Díky vylepšením technologie NX Realize Shape™, plně integrovaného modelovacího prostředí na bázi dělení ploch, přináší NX10 konstruktérům vysokou flexibilitu při návrhu komplexních tvarů. Nové, volitelné, dotykové rozhraní poskytuje širší a intuitivní přístup k možnostem NX. Těsnější propojení se softwarem pro správu životního cyklu výrobku (PLM) - přes prostředí Siemens Active Workspace - snižuje množství času stráveného hledáním informací o výrobku. NX 10 dále přináší různá vylepšení napříč celým integrovaným řešením pro počítačem podporované návrhy, výrobu a inženýrské simulace (CAD/ CAM/ CAE).

“NX 10 staví na robustnosti systému a uživatelsky přívětivém prostředí, které zákazníci vyžadují k práci se stále rostoucí komplexností produktů,” řekl Jim Rusk, senior vice president, Product Engeneering Software, Siemens PLM Software. “Nové a rozšířené možnosti umožňují koncepční fázi návrhu, která je jednou z nejdůležitějších etap konstrukce, usnadnit a urychlit. Nové intuitivní rozhraní Active Workspace umožňuje díky dotykovému ovládání těsnější integraci a poskytuje tak NX 10 nebývalou všestrannost, a přístup k produktovým datům kdykoli a kdekoli. Tento nový přístup pomáhá našim zákazníkům se lépe rozhodovat a tím vytvářet dokonalejší výrobky.”

S rostoucími nároky na produkty se modelování ve 3D stalo preferovanou metodou pro návrh výrobků. Nicméně, v některých průmyslových odvětvích, včetně strojírenství, či elektroniky, je jednodušší a rychlejší vytvářet návrh ve 2D. Nové nástroje pro 2D koncepční návrh umožňují konstruktérům tvořit koncepty ve 2D, což až třikrát urychluje tvorbu nových návrhů. Jakmile je návrh dokončen, může být snadno migrován do 3D k finálnímu zpracování.

Vylepšení NX Realize Shape dávají návrhářům větší kontrolu nad tvorbou geometrie k návrhu tvarově náročných produktů. NX Realize Shape je technologie založená na modelování pomocí dělení povrchů, matematickém přístupu ke tvorbě 3D geometrie jehož výsledkem jsou vyhlazené, ladné tvary. Tato technologie původem pochází ze zábavního průmyslu. Nástroj je do NX plně integrován a pomáhá zkrátit dobu vývoje produktu tím, že eliminuje četné kroky spojené s použitím jednotlivých nástrojů pro modelování volných ploch.

Nové volitelné dotykové rozhraní NX 10 přidává na flexibilitě přístupu k NX přes tablety s Microsoft Windows®. To umožňuje používat software kdykoli a kdekoli je potřeba, zlepšit týmovou spolupráci a zvýšit produktivitu práce. Kombinace vylepšeného přístupu k NX a těsnější integrace s PLM Active Workspace, intuitivní rozhraní systému Teamcenter® společnosti Siemens, umožňuje uživatelům rychle najít relevantní informace, a to i z různých externích zdrojů dat. K Active Workspace lze přistupovat skrze webové rozhraní z jakéhokoliv zařízení z libovolného místa.

NX 10 přináší řadu dalších vylepšení v CAD/CAM/CAE, včetně nového multifyzikálního prostředí NX CAE, které umožňuje, k řešení komplexních úloh, integraci simulací spojením dvou nebo více řešičů. Multifyzikální prostředí má jednotný vzhled čímž mohou inženýři snadno vytvářet spojená řešení na stejné sítě pomocí společných typů prvků, vlastností, okrajových podmínek a nastavení řešiče a jeho možností.

Nové, specifické funkce NX CAM pomohou inženýrům urychlit programování a obrábět kvalitněji. Nová dynamicky nastavitelná hrubovací strategie se automaticky přizpůsobí geometrii dílu a umožní tak lepší obrábění forem a zápustek. Nové automatizované funkce programování kontrolních měřících cyklů v NX CMM (modulu pro programování souřadnicových měřících strojů) umožňují použít PMI (Product Manufacturing Information, produktové a výrobní informace) k vytvoření kontrolních skenovacích drah. To pomáhá výrazně urychlit proces kontroly ve srovnání se současnou metodou měření dotykem v bodech.

NX 10 také obsahuje nové nástroje pro návrh výrobních linek v automobilovém průmyslu. Nová aplikace Návrhář linek (Line Designer) umožňuje inženýrům navrhovat a vizualizovat rozložení výrobních linek v NX a následně používat softwarové nástroje Teamcenter® a Tecnomatix® ke správě těchto návrhů a ověřovat, či optimalizovat výrobní proces.

NX 10 bude k dispozici v prosinci. Podrobnější informace najdete na www.siemens.com/plm/nx10.

Siemens PLM Software, obchodní jednotka divize Siemens Digital Factory Division, je předním světovým poskytovatelem softwaru systémů a služeb pro řízení životního cyklu výrobku (PLM), s devíti miliony licencí a 77.000 zákazníků po celém světě. Se sídlem v Plano, Texas, Siemens PLM Software pomáhá tisícům společností, aby vytvářely skvělé produkty pomocí optimalizace životního cyklu, od plánování a vývoj až po výrobu a podporu služeb. Naše vize HD-PLM poskytuje všem stranám zainteresovaným v procesu výroby produktu informace, které potřebují, aby se mohli lépe rozhodovat. Více informací o produktech a službách Siemens PLM Software naleznete na www.siemens.com/plm.

Sledujte nás na Twitteru: www.twitter.com/siemens_press

Siemens AG (Berlín a Mnichov) je světová technologická společnost, která stála na mezinárodním poli za vynikající prací řady inženýrů, inovacemi, spolehlivosti, kvalitou po vice než 165 let. Společnost je aktivní ve vice než 200 zemích, se zaměřením na oblasti elektrifikace, automatizaci a digitalizaci. Je jedním z největších světových výrobců energeticky účinných technologií, úsporných zdrojů, Siemens je jedničkou v konstrukci offshore větrných turbín, přední dodavatel turbín kombinovaných cyklem pro výrobu elektrické energie, přední poskytovatel řešení pro přenos energie a průkopník v oblasti infrastruktury a automatizace i softwarových řešení pro průmysl. Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení – jako je počítačová tomografie a systém magnetická rezonance – a lídr v oblasti laboratorní diagnostiky, stejně jako klinické IT. Siemens, ve fiskálním roce 2013, který skončil 30 září 2013, dosáhl 75,9 miliard eur příjmů z pokračujících operací a 4,2 miliard eur výnosů z pokračujících operací. Na konci září zaměstnával na celém světě zhruba 362.000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na www.siemens.com.

Poznámka: Siemens a logo Siemens jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG. NX, NX Realize Shape, Teamcenter a Tecnomatix jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky nebo servisní známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Primární kontakt

Eva Marzini
723 419 100
eva.marzini@lewispr.com