20 May 2010

Siemens PLM Software uvádí novou verzi CAx systému NX7 (NX 7.5) – přináší revoluci při práci s CAD/CAM/CAE a nabízí vynikající podporu při rozhodování v rámci vývoje výrobku

PLANO, Spojené státy, a ŠANGHAJ, Čína, 20. května 2010 - Společnost Siemens PLM Software, obchodní jednotka divize Siemens Industry Automation a přední světový dodavatel PLM softwaru a služeb, dnes představil novinky poslední verze CAx systému .NX™, integrovaného řešení pro oblast CAD/CAM/CAE.

Poslední verze systému NX7 byla představena na celosvětové výstavě EXPO 2010 v čínské Šanghaji. Nová verze bude vybavena řadou významných novinek, které se dotknou všech oblastí systému. Kromě toho NX a software Teamcenter® – digitální systém pro řízení životního cyklu produktů – jsou vůbec prvními produkty, které podporují nový informační panel HD-PLM, jejž společnost Siemens PLM Software rovněž dnes představila.

„Náš nově vyvinutý panel HD-PLM nabízí uživatelům systému NX vizuálně intuitivní prostředí, které jim pomůže zlepšit úroveň rozhodování v průběhu celého procesu vývoje výrobku, a tak přinese významnou přidanou hodnotu pro naše zákazníky i celé odvětví,“ prohlásila viceprezidentka oddělení Product Design Solutions při Siemens PLM Software Joan Hirschová. „Hodnotu této nové verze dále zvyšuje nejen síla jednotlivých konkrétních zdokonalení, ale též vyvážená úroveň nových funkcí, jimiž byly obohaceny všechny oblasti konstrukce, analýzy i obrábění. Tato vylepšení mohou pomoci koncovému uživateli zvýšit produktivitu o celých 80 procent.“

Rozhodování „ve vysokém rozlišení“ v procesu vývoje

Společnost Siemens PLM Software oznámila uvedení HD3D prostředí v loňském roce; nejnovější verze systému NX je prvním krokem v realizaci vize uvést technologii HD-PLM do všech svých řešení. HD3D kombinuje silné stránky řešení NX a Teamcenter v jednom technologickém rámci – informačním panelu tak, aby bylo možné vizuálně a intuitivně předkládat uživateli informace, jež jsou nezbytné pro pochopení, spolupráci a rozhodování v globálně rozděleném vývojovém prostředí.

HD3D staví na čtyřech základních pilířích HD-PLM a nabízí řešení pro podporu rozhodování a analýzy vprůběhu životního cyklu výrobku.. Toto řešení se dokáže přizpůsobit na míru uživateli, zároveň mu poskytne náležitý kontext a aktivně pomůže s plněním úkolů, usnadní kolektivní rozhodování a v neposlední řadě nabídne větší transparentnost, neboť dokáže poskytnout informace intuitivním způsobem a učiněná rozhodnutí následně ověřit jejich porovnáním s dosaženými výsledky. HD3D představuje efektivní alternativu vůči pracnému procházení a zpracovávání dat a jejich následnému manuálnímu přiřazování ke 3D modelům výrobku.; uživateli nabízí možnost vizuálně uchopit PLM data prostřednictvím interaktivní navigace a v případě potřeby přejít ke konkrétním detailům. Uživateli se zobrazí produkt ve 3D, díky čemuž je možné prakticky okamžitě získat správný kontext a získat odpovědi na dotazy týkající se stavu projektu, učiněných změn, odpovědností v týmu, problémů, nevyřešených otázek, nákladů, dodavatelů a dalších atributů. Rychlé vyhodnocení a interpretaci rozhodovacích kritérií a otázek spojených s vývojem produktu usnadňuje barevné kódování a možnost opatřovat jednotlivé položky na obrazovce odkazy.

HD3D rovněž používá k ověřování kontrolní nástroje NX, takže uživatel má k dispozici přímou vizuální interakci, jež urychluje ověřování jednotlivých projektů ve srovnání s požadavky. Vizuálně bohatá zpětná vazba umožňuje uživateli monitorovat důležité funkční požadavky v průběhu celého vývoje, podporuje kvalifikované rozhodování a přispívá k maximalizaci kvality výrobku.

Šéfredaktor a spoluzakladatel časopisu DEVELOP3D Magazine Al Dean konstatoval: „Společnost Siemens PLM Software touto verzí zařadila vyšší rychlost a s integrací HD3D rozšířila koncept HD-PLM na celou svou produktovou řadu,“ . „Možnost používat NX a Teamcenter k vizualizaci dat často skrytých uvnitř nějaké databáze způsobem, který bude graficky i kontextově rozsáhlý, přináší výhodu rychlého vyhodnocení široké škály otázek a rovněž včasné identifikace případných problémů. Díky tomu mohou všichni, kdo se na procesu podílejí, činit kompetentní a sebevědomá rozhodnutí s podstatně vyšší mírou efektivity. To by mělo v konečném výsledku přinést koncovým uživatelům prudké zvýšení produktivity práce.“

Vyšší produktivita konstruování

Vedle podpory HD-PLM obsahuje NX7 řadu nových funkcí a vylepšení, které společně přispívají k vyšší produktivitě při vývoji výrobku. Součástí těchto vylepšení v rámci integrovaných CAD aplikací jsou nástroje pro rychlé skicování, rozšíření synchronní technologie na modelování pomocí volných ploch a nové nástroje DraftingPlus, které významně vylepšují konstruování a kreslení ve 2D.

  • Nové nástroje konstruování ve 2D, urychlují tvorbu profilů a jejich umístění, automaticky vytvářejí vazby a předjímají konstrukční záměr. Díky těmto novinkám lze při vytváření modelů ušetřit až polovinu času.
  • Integrace revoluční synchronní technologie do modelování pomocí volných ploch výrazně mění proces pokročilého tvarování a usnadňuje práci s jakoukoli geometrií, tedy včetně importovaných modelů. Uživatel může vyjít od jednoduché prizmatické nebo analytické geometrie a následně za použití pokročilých nástrojů tvarování vytvořit tvarově složitý model při značné úspoře času.
  • Další rozšíření synchronní technologie zahrnují vylepšení v oblasti tvorby polí prvků, sestav, tenkostěnných prvků, zaoblení, zkosení a v neposlední řadě zjednodušené znovupoužití již existující geometrie.
  • NX DraftingPlus je nový sada projekčních nástrojů, jež dále posiluje 2D funkčnost v NX a zlepšuje integraci s 3D modely. NX DraftingPlus rozhraní dodá uživateli náležitý kontext pro projektování ve 2D a poskytne mu rozsáhlou sadu funkcí, jako je například vytváření křivek nebo nástroje pro tvorbu 3D geometrie z 2D křivek, eliminující zbytečné kroky a urychlující celý proces konstrukce. NX DraftingPlus nabízí komplexní sadu 2D a 3D konstrukčních přístupů integrovaných v rámci jednoho systému, díky čemuž odpadá nutnost používat separátní 2D CAD software.

Vyšší produktivita pro analýzy a simulace

V minulosti bylo opakovaně prokázáno, že prostředí NX pro konstrukci a analýzu dokáže významně uspořit čas, který konstruktéři stráví ověřováním požadavků kladených na výrobek a následných změnách konstrukce.. Aktuální verze NX nabízí historicky nejvyšší počet zlepšení v oblasti CAE. Tato vylepšení nově definují produktivitu v CAE dalším zlepšením integrace s konstrukcí výrobku, posílením vůdčího postavení NX CAE v řešeních podporující mezioborové řešení a v neposlední řadě nabídkou nových funkcí korelace simulačních modelů a naměřených testovacích dat. To vše umožňuje konstruktérům činit rozhodnutí rychleji a lépe – což se nakonec odráží v konečné kvalitě produktů.

  • NX7 rozšiřuje propojení konstrukce a CAE novým postupem pro přípravu MKP modelu ze složité geometrie, síťováním tenkostěnných modelů, rozšířením tvorby paprsků a dalšími.Mnohá z těchto vylepšení významně zjednodušují toky dat mezi konstruktérem a výpočtářem. Mimo jiné byl výrazně vylepšen pracovní postup při analýze kompozitních materiálů. NX7 dále nabízí intuitivní přístup k modelování konečných prvků v rámci sestav, a tím zjednodušuje analytikům práci s velkými složitými modely a konstruktérům umožňuje pracovat s modely systémů.
  • NX CAE rozšiřuje svou již vynikající integraci s širokým spektrem řešičů, a to přidáním nových integrovaných řešení podporujících mezioborová řešení.. Součástí těchto řešení je například i analýza trvanlivosti a pohybu u flexibilních objektů, stejně jako řešení pro strukturální, tepelnou analýzu, nebo analýzu tečení. Analýza flexibility součástek v mechanismu hraje důležitou roli, neboť může mít vliv na geometrii a v konečném důsledku vést k vážným problémům celé konstrukce. V NX7 mohou konstruktéři provádět ověřování konstrukce za použití věrnějších modelů, které budou kombinovat elastickou deformaci s pevným pohybem a na jejich základě budou s to vyhodnotit flexibilitu komponent a jejich životnost.
  • NX 7 představuje dva nové CAE produkty, NX Finite Element (FE) Model Correlation a NX FE Model Updating. Oba představují systém orientovaný na analýzu, nabízejí intuitivní uživatelské rozhraní, které je upraveno na míru potřebám CAE odborníkům. Tyto produkty nabízejí kompletní a integrovaný systém pro modální analýzu, předtestovací plánování, korelaci testů a analýzy a aktualizaci modelů.

„V případě, že si výsledky analýzy vyžadují změny v projektu, je možné tyto efektivně aplikovat za použití synchronní technologie,“ říká Jerry Baffa, projektový inženýr výzkumného oddělení společnosti Damen Shipyards. „Přesíťování je velice snadný proces a díky tomu je možné projektové cykly výrazně zkrátit.“

Vyšší produktivita při výrobě

Kombinace integrovaných funkcí CAM a CMM v NX představuje jedno z nejvyspělejších softwarových řešení na světě pro obrábění součástí. NX 7 dále produktivitu v oblasti CAM zlepšuje a nabízí dvě zcela nové aplikace, díky nimž se uživatel dostane přímo do kontextu konkrétního programovacího úkolu, což výrazně zkracuje dobu nutnou k programování složitých komponent součástí turbínových strojů a maximalizuje efektivitu offline programování měřících strojů CMM.

  • NX Turbomachinery Milling urychluje 5-ti osé NC programování pro složité vícelopatkové součástky . Jde o integrovanou aplikaci NX CAM pro konstrukci lopatkových oběžných kol a nabízí sadu automatizovaných, procesně založených funkcí, které významně usnadňují úkol vytváření nástrojových drah pro tyto složité součástky. Tuto novou funkci podporuje řada stávajících funkcí v NX CAM, jako je například simulace výstupu post-procesoru, jež napomáhá ověření NC programů. NX Turbomachinery Milling dokáže zajistit kvalitnější výsledky při poloviční úspoře času.
  • NX CMM Inspection Programming – programování měřících cyklů CMM pracuje v kontextu 3D prostředí modelu a zahrnuje souřadnicový měřící stroj i součástku. Postup je automatizován, takže měřící prvky a zkušební dráhy jsou generovány automaticky přímo z PMI (Product Manufacturing Information) dat, jež jsou připojena k 3D modelu – díky tomu lze při programování měřících cyklů ušetřit až 80 procent času. Součástí této integrované aplikace je i simulace a funkce pro kontrolu kolizí, pro okamžité ověření měřících cyklů. Díky tomu efektivita CMM programování výrazně narůstá.

„NX Turbomachinery Milling nabízí NC programátorovi značnou výhodu, neboť mu poskytuje aplikaci, která je přímo určená k programování lopatkových oběžných kol. Vysoce automatizovaná funkce NX CMM dělá z programování měřících cyklů integrální součást PLM procesu,“ říká renomovaný poradce v oblasti CAD/CAM a publicista Dr. Charles Clarke. „S nejnovější verzí NX vstupuje společnost Siemens PLM Software na zcela novou úroveň produktivity.“

Společnost Siemens PLM Software představí NX 7 dnes na Expu 2010 v Šanghaji a znovu příští měsíc na setkání uživatelů Siemens PLM Connection Americas v texaském Dallasu. Více informací o NX 7 najdete na adrese: www.siemens.com/plm/nx7.

O společnosti Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, obchodní jednotka divize Siemens Industry Automation je předním světovým dodavatelem softwaru a služeb v oblasti PLM s 6,7 miliony licencí a 63 000 zákazníky po celém světě. Vedení společnosti Siemens PLM Software sídlí v texaském Planu. Vize Siemens PLM Software je vytvořit svět, kde organizace a jejich partneři spolupracují prostřednictvím PLM na vývoji výrobků a služeb světové úrovně a kde jim PLM umožňuje pohotově se vypořádat s objevujícími se riziky a příležitostmi. Více informací o produktech a službách Siemens PLM Software naleznete na webové adrese: www.siemens.cz/plm.

O divizi Siemens Industry Automation

Divize Siemens Industry Automation (Norimberk, Německo) je celosvětovým leaderem v oblasti automatizovaných systémů, ovládacích prvků a průmyslového softwaru. Portfolio společnosti sahá od standardních produktů pro výrobní a zpracující odvětví až po řešení pro celá průmyslová odvětí, včetně automatizace automobilové výroby nebo chemiček. Jakožto přední světový dodavatel softwaru divize Industry Automation optimalizuje celý hodnotový řetězec dodavatelů – od projektování produktů přes vývoj po samotnou výrobu a široké spektrum služeb v oblasti údržby. Společnost zaměstnává zhruba 39 000 zaměstnanců po celém světě (údaj k 30. září) a ve fiskálním roce 2009 vykázala příjmy ve výši 7,0 miliardy euro. www.siemens.com/industryautomation

Primární kontakt

Jim Phelan
+1 314 264 8216
jim.phelan@siemens.com