19 May 2010

Siemens PLM Software představil unikátní informační panel umožňující zcela novou úroveň rozhodování v rámci životního cyklu výrobku

PLANO, Texas, a ŠANGHAJ, Čína, 20. května 2010 – Společnost Siemens PLM Software, součást divize Siemens Industry Automation a přední světový dodavatel softwaru a služeb pro správu a řízení životního cyklu produktů (PLM), dnes představila panel High Definition PLM (HD-PLM), jenž umožní řídícím pracovníkům napříč životním cyklem výrobku činit vysoce kvalifikovaná rozhodnutí rychleji a s vyšší mírou spolehlivosti.

Nový informační panel, představený na Světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji uživatelům nabídne zcela nové možnosti rozhodování podložené maximálním možným a aktuálním rozsahem informací napříč jednotlivými oblastmi životního cyklu výrobku. Jinými slovy řečeno: HD-PLM umožní propojení lidí, nástrojů a přesných informací o výrobku, které řídící pracovníci potřebují, aby mohli objektivně vyhodnotit různé alternativy řešení. Uživatel bude mít k dispozici široké spektrum nástrojů, jejichž nastavení lze upravit na míru jejich úloze. HD-PLM nabídne uživatelům aktivní pomoc při spolupráci na rozhodování díky intuitivní interaktivní vizualizaci veškerých dostupných informací, které mohou být přetvořeny do kvalifikovaných a podložených rozhodnutí. V neposlední řadě HD-PLM pomůže uživatelům se zpětným ověřováním dopadů rozhodnutí pro daný úkol napříč společností.

Propojit, rozšířit, vytvořit, usnadnit

V dnešním úzce propojeném a konkurenčním globálním prostředí stále roste tlak na společnosti, aby na trh uváděly čím dál rychleji inovativnější a kvalitnější výrobky. To vyžaduje stovky či dokonce tisíce důležitých rozhodnutí, která musejí činit jednotlivci napříč různými odvětvími. Kvalita a rychlost každého z těchto rozhodnutí může mít obrovský dopad na tržní úspěch takového výrobku. Podstatná většina podkladů pro každé takové rozhodnutí může uložena napříč různými, vzájemně nezávislými systémy. Další úroveň složitosti získáme, budou-li se pracovníci, podílející se na rozhodnutí nacházet na různých místech světa.

Informační panel HD-PLM je navržen tak, aby tuto složitou, geograficky značně roztříštěnou a heterogenní sbírku dat a informací proměnil ve srozumitelnou sadu podkladů prostřednictvím řady úzce integrovaných řešení, která budou prostupovat všemi aplikacemi nabízenými společností Siemens PLM Software. Tato řešení významně zjednoduší a zvýší kvalitu rozhodovacích procesů během celého životního cyklu výrobku, neboť uživatele přenesou do vyspělého interaktivního světa , jež aktivně přiřazuje datům význam a předkládá uživateli informace intuitivním způsobem, který usnadňuje orientaci a porozumění.

Rozhodování v HD

Panel HD – PLM stojí na čtyřech základních principech, které definují způsob, jímž umožní uživatelům činit lepší rozhodnutí rychleji, takže mohou věnovat daleko více času inovacím.

  1. PŘIZPŮSOBIT – Umožňuje přizpůsobit aplikace podle potřeb uživatelů a nabídnout tak pouze ty informace, které potřebují pro svou práci.
  2. POMOCI – Pomůže uživatelům při spolupráci na rozhodování shromážděním, analýzou a monitorováním informací, uvědomí je v případě, kdy je potřeba jednat a nabídne spolupracovníky, kteří jim pomohou v rozhodování.
  3. UJASNIT – Umožní uživatelům jasněji pochopit problém tím, že jim předloží „bohaté“ informace tím nejintuitivnějším způsobem a pomůže jim orientovat se v relevantních datech z ostatních oblastí a zdrojů.
  4. OVĚŘIT– Ověřuje rozhodnutí porovnáním s používanými postupy uplatněním analytických technik a umožní zachovat nejlepší rozhodovací postupy pro využití v budoucnosti.

Systém podporující HD-PLM dokáže rozpoznat, že uživatel není jen CAD operátor, ale například konstruktér motoru nebo projektant křídla letadla a okamžitě podle toho upraví kontext tak, aby se dotyčný jednotlivec ocitl ve správném kontextu pro prováděný úkol. Systém bude pak aktivně uživateli pomáhat s plněním úkolů, a to tak, že ho bude upozorňovat na problémy, které je třeba řešit, bude k nim vyhledávat relevantní informace, navrhovat další spolupracovníky, na něž se uživatel v tom či onom bodu může obrátit. V průběhu práce pomůže HD-PLM vyjasnit informace tím, že je vizuální formou předloží uživateli a intuitivním způsobem zpřístupní detailní informace z mnoha dalších oblastí. Nakonec prostřednictvím analytických a vyhodnocovacích postupů, které se liší v závislosti na odvětví, konkrétní společnosti nebo používaných postupech v daném odvětví, lze rozhodnutí ověřit díky efektivnímu využití dostupných informací. Díky tomu mohou uživatelé nejen vytvářet podložená rozhodnutí, ale mohou je činit efektivě a s vysokou mírou spolehlivosti

Veškeré relevantní informace pro danou práci budou okamžitě distribuovány těm správným lidem bez ohledu na to, kde se tito zrovna nacházejí. Ke komunikaci může být využito široké řady zařízení, včetně inteligentních telefonů a tabletů. HD-PLM umožní inteligentní navigaci a integraci skrze geograficky rozptýlená úložiště heterogenních dat a následně za použití špičkové technologie umožní na základě získaných informací jednat a informace samotné dále distribuovat vizuálně atraktivním způsobem – tak mohou být v rámci společnosti sdílené informace, které umožňí rozhodování ve „vysokém rozlišení“.

Ředitel divize Product Lifecycle Strategies při IDC Manufacturing Insights Joe Barkai prohlásil: „Lidé zcela nezbytně potřebují platformu, jež bude vytvářet příležitosti pro spolupráci a výměnu informací za účelem dosažení podloženého rozhodnutí a k následnému pochopení dopadu těchto rozhodnutí na další zúčastněné,“ . „Úlohou systému podporujícího kvalifikovanější rozhodování je umožnit lidem, aby se ,lépe’ viděli, buď doslovně nebo virtuálně, aby mohli efektivněji komunikovat na společné platformě a následně optimalizovat a harmonizovat svá rozhodnutí tak, aby si společně lépe vyhověli.“

Stavíme na silném technickém základě

HD-PLM vychází z robustních technických základů společnosti Siemens PLM Software, které byly vybudovány během více než 30 let inovací v oblasti software. HD-PLM bude na těchto základech dál stavět a bude uživatelům nabízet konzistentní, kontextově orientované prostředí podporující rozhodování prostřednictvím úzce integrované sady PLM řešení. Následující verze softwaru NXTM pro vývoj výrobku, řešení Teamcenter® pro správu a řízení životního cyklu a řešení Tecnomatix® pro digitální výrobu spolu vytvoří jednolité prostředí na podporu rozhodovacích procesů napříč celým životním cyklem výrobku a napříč celou společností. Uživatelé těchto integrovaných firemních řešení budou mít pro svá rozhodnutí k dispozici informace z různých oblastí, která budou relevantní nejen pro jejich práci, ale zároveň budou brát v potaz dopad do ostatních oblastí, a to jak navazujících, tak předcházejících.

Ve zvláštní zprávě zveřejněné rovněž dnes společnost Siemens PLM Software zdůrazňuje úzkou integraci poslední verze systému NX a řešení Teamcenter, které maximálně využívá informačního panelu HD-PLM.

„Technologie HD-PLM staví na našich revolučních řešeních, efektivně využívá špičkových inovací nejnovějšího softwaru, hardwaru i spojovacích technologiích,“ prohlásil výkonný ředitel produktové divize a technický ředitel Siemens PLM Software Chuck Grindstaff. „HD-PLM poskytuje technologický základ, který našemu vývojovému týmu umožňuje vytvořit ucelenou sadu integrovaných softwarových nástrojů, jimiž bude možné identifikovat, zachycovat a sjednocovat celý objem informací dostupných jak uvnitř, tak vně podniků, a následně těmto datům dodávat významu za použití konzistentního, atraktivního a intuitivního vizuálního prostředí. Díky tomu budou informace těm správným lidem vždy k dispozici, na správném místě a ve správném kontextu, a tak pomohou správnému rozhodování – takovému, které nazýváme rozhodování ve vysokém rozlišení..“

Veřejné představení funkce HD-PLM

Společnost Siemens PLM Software představí HD-PLM dnes na výstavě EXPO 2010 v Šanghaji a potom ještě následující měsíc na uživatelské konferenci Siemens PLM Connection Americas v texaském Dallasu. Více informací o HD-PLM najdete na adrese www.siemens.com/plm/hdplm.

O společnosti Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, obchodní jednotka divize Siemens Industry Automation je předním světovým dodavatelem softwaru a služeb v oblasti PLM s 6,7 miliony licencí a 63 000 zákazníky po celém světě. Vedení společnosti Siemens PLM Software sídlí v texaském Planu. Vize Siemens PLM Software je vytvořit svět, kde organizace a jejich partneři spolupracují prostřednictvím PLM na vývoji výrobků a služeb světové úrovně a kde jim PLM umožňuje pohotově se vypořádat s objevujícími se riziky a příležitostmi. Více informací o produktech a službách Siemens PLM Software naleznete na webové adrese: www.siemens.cz/plm.

O divizi Siemens Industry Automation

Divize Siemens Industry Automation (Norimberk, Německo) je celosvětovým leaderem v oblasti automatizovaných systémů, ovládacích prvků a průmyslového softwaru. Portfolio společnosti sahá od standardních produktů pro výrobní a zpracující odvětví až po řešení pro celá průmyslová odvětí, včetně automatizace automobilové výroby nebo chemiček. Jakožto přední světový dodavatel softwaru divize Industry Automation optimalizuje celý hodnotový řetězec dodavatelů – od projektování produktů přes vývoj po samotnou výrobu a široké spektrum služeb v oblasti údržby. Společnost zaměstnává zhruba 39 000 zaměstnanců po celém světě (údaj k 30. září) a ve fiskálním roce 2009 vykázala příjmy ve výši 7,0 miliardy euro. www.siemens.com/industryautomation

Primární kontakt

Jim Phelan
+1 314 264 8216
jim.phelan@siemens.com