Cloudový PLM systém

Cloudový PLM systém přináší revoluci do odvětví, protože umožňuje uživatelům bezpečný přístup k informacím o správě životnosti výrobků (PLM) odkudkoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení. Cloudový PLM systém pomáhá společnostem efektivně spravovat jejich digitální dvojče, takže mohou na trh rychleji uvádět inovativní výrobky.

Cloudový PLM systém podporuje organizace tak, že optimalizuje jejich data a procesy vývoje produktů.

Co je cloudový PLM systém?

Moderní cloudové PLM systémy pomáhají organizacím s optimalizací jejich dat a procesů vývoje produktů. Společnosti, které potřebují rychle dostat své globální uživatele do plného provozu, mohou těžit z nasazení cloudového PDM PLM systému, v němž mají uživatelé bezpečný přístup k datům o produktech a procesech.

PLM v cloudu je prostředí připravené na budoucnost nabízející mnoho různých výhod, jako je snadná registrace uživatelů a přístup k datům životního cyklu výrobků odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.

Cloudový PLM systém může také pomoci omezit požadavky na IT zdroje a náklady na infrastrukturu a urychlit dobu realizace přínosů PLM.

Propojení PLM systému a cloudu přináší výhody malým i velkým společnostem:

  • Škálování a rozšiřování: Cloudový PLM systém se může rozšiřovat na základě obchodních potřeb, například geografie, distribuce, řešení a procesů.
  • Použití nejnovějších technologií: Cloud umožňuje použití nejmodernějších inovací v každé fázi životního cyklu výrobku v oblasti zabezpečení, analytiky, strojového učení, internetu věcí apod.
  • Cenová dostupnost: Cloudový PLM systém jako SaaS je nákladově efektivní, může snížit potřebu zdrojů IT, urychlit nasazení a rychle propojit uživatele v celé společnosti, dodavatelském řetězci a hodnotovém řetězci.

Chcete se dozvědět o dalších výhodách cloudového PLM systému? Podívejte se na Teamcenter X, náš cloudový PLM software ve formě SaaS, a věnujte také trochu času sledování tohoto videa – America Makes a Teamcenter v cloudu.