Systémy řízení kvality (QMS)

Systémy řízení kvality (QMS) umožňují výrobcům elektronicky monitorovat, spravovat a dokumentovat kvalitativní procesy, které zajišťují, aby byly výrobky vyráběny v rámci daných tolerancí, aby splňovaly všechny platné předpisy a neobsahovaly vady. Systém řízení kvality (QMS) nabízí postupy, procesy, strukturu a prostředky potřebné ke zjednodušení výroby a operací ERP a efektivní správě kvalitativních problémů s nízkými náklady. V rámci kvalitativního procesu v uzavřené smyčce, který aktivně sleduje události ve všech podnikových zdrojích, mohou integrované systémy řízení kvality (QMS) identifikovat potenciální problémy dříve, než se negativně projeví na kvalitě. Mezi tyto události mohou patřit problémy dodavatelů, nesoulady ve výrobě, stížnosti, služby a audity – logické i globální.

Systémy řízení kvality

Systémy řízení kvality (QMS) dokáží identifikovat potenciální problémy dříve, než se negativně projeví na kvalitě, protože jsou integrovány jako součást kvalitativního procesu v uzavřené smyčce.

Systémy řízení kvality (QMS) a zvyšování kvality v uzavřené smyčce

Kromě monitorování procesů a spouštění poplachů mohou systémy řízení kvality (QMS) přímo spolupracovat se systémy pro realizaci výroby (MES) a výrobní inteligencí, aby zajistily plnění podnikových a průmyslových předpisů a umožnily fungování kvalitativních programů, například Lean a Six Sigma. Tímto způsobem systémy řízení kvality (QMS) pomáhají při nepřetržitém zvyšování kvality výrobků a zabraňování nepříznivým událostem. Díky výrobním, kvalitativním a inteligentním funkcím jsou systémy řízení kvality (QMS) součástí řešení s uzavřenou smyčkou, ve které zvyšují kvalitu výrobků a procesů. 

V těchto sjednocených prostředích se systémy řízení kvality (QMS) podílejí na prevenci, protože dokážou snadněji monitorovat a předvídat události z jakéhokoli globálního výrobního nebo nevýrobního zdroje v reálném čase. Systém řízení kvality (QMS) integrovaný s MES a výrobní inteligencí umožňuje rychlé zpracování rizik, nápravných akcí a preventivních opatření. Výsledkem je minimalizování počtu, rozsahu a dopadu stažení výrobků z kvalitativních důvodů.

Možnosti a výsledky systémů řízení kvality (QMS)

Systémy řízení kvality (QMS) nabízí tyto možnosti: 

 • Globální viditelnost ve všech distribuovaných provozech
 • Zajištění dodržování předpisů
 • Monitorování událostí a rané stanovení trendů
 • Správa globálních rizik
 • Automatické zadržení podezřelých položek
 • Inteligentní analýza kořenové příčiny
 • Automatické zajištění kvality
 • Přizpůsobitelné osvědčené postupy
 • Škálovatelnost podniku 

Systémy řízení kvality s integrovanými systémy pro realizaci výroby (MES):

 • Zajišťují plnění firemních a průmyslových předpisů
 • Umožňují realizaci kvalitativních programů, například Lean a Six Sigma
 • Snižují počet nepříznivých událostí
 • Usnadňují a zefektivňují řešení nepříznivých událostí
 • Snižují množství odpadního materiálu a aktivit bez přidané hodnoty

Výhody systémů řízení kvality (QMS)

Systémy řízení kvality (QMS) integrované se systémy pro realizaci výroby (MES) jsou pro výrobce strategickým faktorem, protože nabízí úplnou viditelnost výrobních informací, informací z provozu a servisních informací. Tyto znalosti pomáhají zlepšovat budoucí návrhy výrobků, optimalizovat výrobní metody a urychlit zahájení výroby. Výrobci používající integrované systémy řízení kvality (QMS) mohou své výrobky uvádět na trh rychleji, vyhodnocovat rizika v reálném čase, minimalizovat pravděpodobnost stažení výrobků z trhu a s tím související negativní reputaci značky a díky vyšší kvalitě výrobků a procesů a menšímu množství odpadů také snížit konečné náklady na výrobek.

Další výhody:

 • Značné snížení vnitřních a vnějších kvalitativních problémů
 • Konzistentně vyšší kvalita výrobků
 • Výrazně nižší náklady na kvalitativní operace
 • Přechod od zjišťování problémů k jejich prevenci
 • Jednodušší plnění firemních a průmyslových předpisů

Případová studie zákazníka

Společnost Schlote GmbH & Co. KG spolehlivě plní průmyslové normy

QMS

Automobilová firma používá systém IBS QMS ke snížení nákladů na vývoj výrobku, jeho přijetí, testování a výrobu.