Výrobní informační systémy (MES)

Výrobní informační systémy (MES) jsou softwarová řešení, která aktivně zvyšují kvalitu a efektivitu výrobních procesů. Výrobní informační systémy propojují data závodů, pracovišť a dodavatelů a integrují se snadno s vybavením, řídicími systémy a podnikovými aplikacemi. Výsledkem je vynikající transparentnost, správa a optimalizace procesů v celém podniku.

Výrobní informační systémy

Co jsou výrobní informační systémy?

Dosahování strategických obchodních cílů implementací MES

Se stále zrychlujícími se inovacemi se urychlují také změny ve výrobě, zvyšuje se variabilita a vzniká vyšší tlak na vysokou kvalitu operací. Výrobci musí činit rychlá a informovaná rozhodnutí v rychle se měnících provozních a tržních podmínkách.
 • Výrobní informační systémy (MES) monitorují a synchronizují výrobní činnosti v jednotlivých distribuovaných závodech a propojují je v reálném čase s mateřským podnikem.

 • Dále sledují podrobné údaje o výrobcích a objednávkách ve výrobním provozu, shromažďují transakce pro zprávy do finančních a plánovacích systémů a elektronicky odesílají objednávky a výrobní návodky zaměstnancům.

 • Výrobní informační systémy (MES) pomáhají eliminovat lidské chyby ve výrobě tím, že nabízejí kvalitativní kontroly dat v reálném čase, sledování výnosů, automatické vynucování specifikací a obchodních pravidel a sledovatelnost šarží, dávek, zařízení nebo jednotek v reálném čase – to vše má pozitivní vliv na kvalitu výrobků a procesů a produktivitu.

 • Digitální výroba se zapojením výrobních informačních systémů (MES) snižuje množství odpadu, chyb a nadbytečných kontrol, které jsou běžné v nedigitálních procesech.

 • Tyto systémy nabízí modelování a úpravy složitých procesů s okamžitým zaváděním změn.

 • Výrobní informační systémy také nabízí zpětnou vazbu v reálném čase, díky které je možné rychle odhalovat a řešit problémy a tím nepřetržitě zvyšovat kvalitu výrobků a procesů a optimalizovat je.

MES jsou určeny pro všechna odvětví

Robustní model softwaru pro realizaci výroby podporuje různá výrobní odvětví a procesy – MES je možné použít i pro velmi složité pracovní postupy, velkoobjemový automatizovaný sběr dat, zakázkovou výrobu, diskrétní montáž, dávkové zpracování, verzování výrobků a další. Výrobní informační systémy (MES) se používají ve všech průmyslových odvětvích včetně odvětví s nespojitými, dávkovými a nepřetržitými výrobními procesy, například při výrobě polovodičů, elektroniky, zdravotnických zařízení, automobilů apod. Výrobní informační systém (MES) s konfigurovatelnou aplikací se dokáží přizpůsobit podnikání uživatelů bez nutnosti psaní vlastního kódu a nabízejí otevřenou architekturu SOA, která umožňuje snadnou integraci do podnikových aplikací a automatizaci výrobních provozů.

Výhody výrobních informačních systémů

Výrobní informační systémy (MES) nabízejí řadu dlouhodobých i krátkodobých, strategických i taktických výhod, například rychlejší realizaci výrobků, vyšší výnosy, nižší provozní náklady a důslednější dodržování předpisů.

Další výhody 

 • Odstranění procesů bez přidané hodnoty 
 • Aktivní a systematická standardizace a zavedení procesů na všech pracovištích 
 • Transparentnost a správa dat v reálném čase v celém výrobním dodavatelském řetězci 
 • Rychlejší analýza dat ze sledování, diagnostika kořenových příčin a řešení problémů 
 • Nižší náklady na vysokou úroveň kvality 
 • Nepřetržité zvyšování kvality výrobků a nových návrhů 
 • Provozní a strategická rozhodnutí podložená fakty 
 • Aktivní řízení výrobních procesů

Elmwood Reclaimed Timber

Společnost Elmwood zlepšila plánování a rozvrhování výroby

Řízení výrobního provozu

Výrobce palubek zvýšil prodeje o 10 procent díky řešení pro pokročilé plánování.