Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je koncept, který vznikl v Německu (kde je znám jako „Industrie 4.0“) a často se používá k popisu propojených „inteligentních továren“, které jsou řízeny daty a umělou inteligencí. Tato předpovězená evoluce výrobních procesů a technologií vychází z těchto základních principů: 

  • Síť fyzicky a virtuálně propojených osob, strojů a „věcí“ (tj. Internet věcí)
  • Využití dat v nástrojích a systémech pro zvýšení efektivity a flexibility výroby (tj. digitální transformace)
  • Zvyšování kvality výrobků a urychlování jejich uvádění na trh pomocí virtuálního testování před započetím výroby 
  • Plánování, výroba a údržba řízená umělou inteligencí a daty 
Průmysl 4.0

Co je Průmysl 4.0?

Technologie inteligentní továrny

Průmysl 4.0 nemá oficiálně přijatou definici, ale jeho hlavními rysy je internet věcí (IoT),  aditivní výrobadigitalizace a integrace dat pracovních postupů, vzdálené monitorování, víceoborové inženýrství a automatizace pomocí strojového učení a prediktivní analýzy.

Digitální inovace

Dnešek se setkává se zítřkem

Digitální inovace

Inteligentní produkty nové generace činí ze současných vývojových systémů zastaralá řešení. Průmysl 4.0 je odpovědí na digitální revoluci ve výrobě.