Digitální transformace

Digitální transformace označuje zavádění dat a digitálních řešení pro vyšší efektivitu firemních aktivit a procesů. Díky digitálním procesům lze využít plného potenciálu nových technologií v organizaci. Digitální transformace je více než jen nahrazení manuálních procesů digitálními – souvisí s ní i změny firemní kultury a zakomponování přepracovaných procesů, které odpovídají moderním digitálním strategiím.

Společnosti, které projdou digitální transformací, budou mít tyto konkurenční výhody:

  • Efektivnější využití prostředků a menší chybovost
  • Sdílení znalostí a nových inovativních myšlenek
  • Agilní odezva na konkurenční hrozby, výkyvy trhu a příležitostí, které představují potenciální zákazníky, fúze a akvizice.
Digitální transformace

Digitální transformace je proces digitalizace firemních procesů a informací a jejich transformace do agilnější a efektivnější podoby.

Součásti procesu digitální transformace – evoluce podniku do digitální podoby

Digitální transformace obvykle zahrnuje:
  • Nahrazení izolovaných softwarových řešení integrovanými platformami (například kybernetickými systémy, internetem věcí atd.), které propojují veškeré prvky a procesy v celém podniku

  • Sjednocení samostatných datových úložišť a zabudování automatické analýzy dat do uživatelského rozhraní a procesů, díky kterým budou strategická rozhodnutí podložena daty

  • • Transparentnost díky sdílenému prostředí zlepšujícím odpovědnost, urychlujícím procesy a zvyšujícím pružnost odezvy na tržní výkyvy.

Blog špičkových odborníků

Co se chystá?

Blog špičkových odborníků o digitální transformaci

Průmysloví experti sdílejí své znalosti o technologiích pro digitální transformaci výroby.