Zhejiang Connor Technology
Automotive & Transportation Teamcenter
Zhejiang Connor Technology

Společnost Zhejiang Connor Technology sklízí úspěch jako partner společnosti Siemens Digital Industries Software

Chang-čou, China

Partner podnikající ve více odvětvích využívá řešení společnosti Siemens k urychlování projektů a snižování nákladů pro zákazníky

Automotive & Transportation Teamcenter

Společnost Zhejiang Connor Technology sklízí úspěch jako partner společnosti Siemens Digital Industries Software

Chang-čou, China

Partner podnikající ve více odvětvích využívá řešení společnosti Siemens k urychlování projektů a snižování nákladů pro zákazníky

quotation marks Podpora společnosti Siemens nám zajišťuje návratnost těchto nových investic a dává nám důvěru v investování více prostředků do nového podnikání Liu Hui, Generální ředitel Zhejiang Connor Technology Co., Ltd.
PROBLÉMY
  • Správa návrhů
  • Neefektivní plánování projektů
KLÍČE K ÚSPĚCHU
  • Uznání v partnerském programu Smart Expert
  • Podpora od společnosti Siemens Digital Industries Software
VÝSLEDKY
  • Zvýšená přesnost rozpisek o 30 procent
  • Projekty zkráceny o 20 procent

Zhejiang Connor Technology

Společnost Zhejiang Connor Technology Co., Ltd., se zaměřuje na řešení společnosti Siemens pro digitální továrny a cílí na širokou škálu průmyslových odvětví.

connor.net.cn

quotation marks Prostřednictvím osvědčených postupů a šablon z programu společnosti Siemens můžeme lépe a rychleji porozumět obchodním problémům zákazníků Liu Hui, Generální ředitel Zhejiang Connor Technology Co., Ltd.
quotation marks Podpora společnosti Siemens nám zajišťuje návratnost těchto nových investic a dává nám důvěru v investování více prostředků do nového podnikání Liu Hui, Generální ředitel Zhejiang Connor Technology Co., Ltd.

Uznání za vynikající práci

Společnost Zhejiang Connor Technology Co. Ltd. (Zhejiang Connor Technology) začínala jako stříbrný partner společnosti Siemens v roce 2012, v roce 2017 pak dosáhla platinové úrovně. Ve stejném roce se společnost zapojila do partnerského programu Smart Expert pro Teamcenter® v automobilovém a dopravním průmyslu.

Výhody partnerského programu Smart Expert

Liu Hui, generální ředitel Zhejiang Connor Technology, říká, že program Smart Expert společnosti Siemens Digital Industries Software pomáhá společnosti využít výhod partnerství se společností Siemens u stávajících i potenciálních zákazníků. 

„Program Smart Expert je velmi prospěšný. V dnešním složitém konkurenčním prostředí je pro zákazníky výběr profesionálních poskytovatelů služeb velmi náročný,“ říká Liu. „Program Smart Expert zaručuje našim zákazníkům, že naše sada řešení a odborných znalostí jim přinese vyšší přidanou hodnotu i splnění všech požadavků. Díky osvědčeným postupům a šablonám z programu společnosti Siemens můžeme lépe a rychleji porozumět obchodním problémům zákazníků a nabídnout jim ta nejlepší a nejvhodnější řešení.

Program Smart Expert pomáhá společnosti Zhejiang Connor Technology budovat image společnosti a zlepšovat povědomí o jejich značce v automobilovém a dopravním odvětví. Mnohé projekty pocházejí od čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií.

„Program Smart Expert zlepšuje naši konkurenceschopnost na trhu a zvyšuje důvěru zákazníků, protože dokazuje, že nás společnost Siemens Digital Industries Software považuje za odborníky,“ říká Liu.

Podpora od společnosti Siemens

Siemens nabízí společnosti Zhejiang Connor Technology podporu prodeje a školicí programy, které umožňují společnosti vyvíjet jedinečná řešení pro své zákazníky. Siemens společnosti Zhejiang Connor Technology také pomáhá při navrhování její obchodní strategie a marketingových kampaní a zároveň jim nabízí marketingovou podporu. Společnost získala nové zákazníky díky portfoliu pro správu životního cyklu výrobků (PLM) Siemens Opcenter s výrobními informačními systémy (MES), systémy pokročilého plánování a rozvrhování (APS) a systémy řízení kvality (QMS).

„Podpora společnosti Siemens nám zajišťuje návratnost těchto nových investic a dává nám důvěru v investování více prostředků do nového podnikání,“ říká Liu.

Případové studie zákazníků

Průmysl 4.0 je průmyslový trend z Německa, který přináší koncepci budoucího průmyslového rozvoje výrobců v Číně, například Zhejiang Connor Technology. Vzhledem k tomu, že se Čína během tohoto současného trendu snaží do svých výrobních postupů zahrnout inteligentní výrobu, modernizované čínské výrobní podniky zvyšují svou konkurenceschopnost a tím i množství příležitostí na trhu.

Společnost Zhejiang Conner Technology sleduje trendy Průmyslu 4.0 a inteligentní výroby a nabízí různá zákaznická řešení. Například čínský výrobce autodílů Wanxiang Qiancao Co., Ltd. se potýkal s řadou obchodních problémů – nefunkčními rozpiskami, nepřesnou správou návrhů výrobků, neefektivním plánováním výrobních projektů a nekonzistentními termíny dodání. Po nasazení řešení APS, MES a PLM a vybudování inteligentních digitálních továren zvýšila společnost přesnost rozpisek o 30 procent, zkrátila projekty o 20 procent a urychlila procesy vyhodnocování a rozhodování.

„Naše řešení pro digitální továrny tvoří především systémy MES a PLM, kde MES realizuje digitalizaci rozsáhlých výrobních funkcí, včetně pokročilého plánování a rozvrhování, realizaci výroby, řízení kvality, monitorování, sběru dat a výrobní inteligence,“ říká Liu. „PLM může optimalizovat výrobu a zlepšit efektivitu a flexibilitu. PLM integruje veškeré informace o výrobcích a procesech, které zákazníci potřebují, do centralizovaného systému. Prostřednictvím PLM mohou zákazníci vytvořit digitální proces, který pokrývá procesy návrhu, výroby i provozu.“

Méně Více
quotation marks Prostřednictvím osvědčených postupů a šablon z programu společnosti Siemens můžeme lépe a rychleji porozumět obchodním problémům zákazníků Liu Hui, Generální ředitel Zhejiang Connor Technology Co., Ltd.