Valeo Kapec
Automotive & Transportation Teamcenter
Valeo Kapec

Korejský výrobce autodílů díky řešení od společnosti Siemens Digital Industries Software zjednodušil proces správy nákladů.

Daegu, Korea

Valeo Kapec využívá řešení Teamcenter k získání kvalifikovanějších odhadů nákladů na výrobky

Automotive & Transportation Teamcenter

Korejský výrobce autodílů díky řešení od společnosti Siemens Digital Industries Software zjednodušil proces správy nákladů.

Daegu, Korea

Valeo Kapec využívá řešení Teamcenter k získání kvalifikovanějších odhadů nákladů na výrobky

quotation marks Díky řešení Teamcenter společnosti Siemens pro správu nákladů máme standardizovaný systém pro správu nákladů a zvýšili jsme tak svoji efektivitu a konkurenceschopnost. Hyeong-don Jeong, Generální ředitel, finanční plánování Valeo Kapec
PROBLÉMY
  • Odhadujte náklady a zajistěte zdroje zisků v rámci konkurenceschopnosti
  • Zaveďte standardizovaný proces stanovení nákladů
  • Podpořte spolupráci mezi odděleními a zvyšte efektivitu výroby
KLÍČE K ÚSPĚCHU
  • Využijte ke stanovení nákladů řešení Teamcenter
  • Získejte profesionální konzultační služby od společnosti Siemens Digital Industries Software
VÝSLEDKY
  • Výpočet nákladů se zkrátil díky existujícím odhadům nákladů a standardním procesním knihovnám
  • Byl zaveden celopodnikový proces pro stanovení nákladů a jednotný výpočet
  • Používá při stanovení nákladů číselné knihovny pro stanovení nákladů
  • Byly zavedeny možnosti simulace nákladů podle zákaznických požadavků

Valeo Kapec

Společnost Korea Powertrain založená v roce 1993 (nyní Valeo Kapec) vyrábí a dodává klíčové autodíly, například měniče točivého momentu a komponenty řazení.

kapec.com/eng

quotation marks Abychom dokázali splnit požadavky našich zákazníků na funkce a životnost, vytváří společnost Valeo Kapec rychlý a přesný systém využívající specializovaný program pro podporu a analýzu návrhů. Hyeong-don Jeong, Generální ředitel, finanční plánování Valeo Kapec
Partner Highlight
KIMIES CORPORATION
㈜키미이에스(http://www.kimies.co.kr)는 스마트공장 구현을 위해 설계부터 서비스에 이르는 통합솔루션을 제공합니다. CAD/CAM/CAE 및 PLM(Product Lifecycle Management), DM(Digital Manufacturing) 뿐만 아니라, 설계 원가 최적화를 위한 시뮬레이션, 가상 공장 설계 및 검증을 수행함으로써 노하우를 보유하고 있습니다.
Read more
quotation marks Díky řešení Teamcenter společnosti Siemens pro správu nákladů máme standardizovaný systém pro správu nákladů a zvýšili jsme tak svoji efektivitu a konkurenceschopnost. Hyeong-don Jeong, Generální ředitel, finanční plánování Valeo Kapec

O společnosti Valeo Kapec

Společnost Valeo Kapec (dříve Korea Powertrain) začala v roce 2017 v rámci joint venture spolupracovat s globálním dodavatelem autodílů Valeo a stal se z ní lídr na trhu, který ročně vyrobí 9,6 milionu měničů točivého momentu. Díky spojení zkušeností společnosti Korea Powertrain v oblasti součástí spalovacích motorů a znalostí technologií elektromobilů a autonomního řízení (zahrnujících elektrické motory a komunikační zařízení) ze společnosti Valeo má společnost Valeo Kapec velmi silnou pozici na trhu dodavatelů autodílů. Tento podnik se zaměřuje na posílení své pozice na globálním trhu a neustále dodává přidanou hodnotu díky vývoji nových technologií, srozumitelnému systému pro digitální správu a strojírenským inovacím.

Standardizace datových systémů pro správu nákladů

V současné situaci vyžadují společnosti lepší správu nákladů, díky níž mohou zvyšovat zisky. Společnost Valeo Kapec vyrábí měniče točivého momentu, které jsou nezbytnou součástí konvečních automatických převodovek. Tento výrobce chtěl v rámci zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity nákladů zavést standardizovaný systém pro správu nákladů. Společnost Valeo Kapec však neměla dostatek zkušeností se správou nákladů a neměla zavedené příslušné systémy.

V minulosti měla oddělení prodeje, nákladů a nákupu samostatné systémy pro správu dat o nákladech, takže bylo obtížné řídit náklady v rámci celého podniku. Díky tomu nebyla dostupná přesná data o nákladech na výrobek. V rámci řešení tohoto problému hledala společnost Valeo Kapec celopodnikový systém zvyšující efektivitu a umožňující lepší správu dat o nákladech. 

Strategie pro inovace

Společnost Valeo Kapec se rozhodla využít jako standardizovaný systém pro správu nákladů výrobků řešení Siemens Digital Industries Software Teamcenter®. Správa nákladů na výrobek je softwarová metoda správy nákladů, která výrobcům umožňuje lépe pochopit, jaký vliv na náklady mají rozhodnutí v rámci tvorby návrhu a outsourcingu. Díky tomuto řešení mohou výrobci určit místa, kde lze náklady snížit změnou materiálů, zjednodušením návrhu, integrací součástí a funkcí nebo přemístěním výroby.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabídla společnosti Valeo Kapec profesionální konzultace umožňující zavedení systému pro správu nákladů. Během projektu trvajícího 28 týdnů společnost Siemens Digital Industries Software poskytovala společnosti Valeo Kapec podporu při určování standardů stanovení nákladů u klíčových procesů a umožnila tak příslušným divizím zvýšit díky nastaveným normám efektivitu. 

„Abychom dokázali splnit požadavky našich zákazníků na funkce a životnost, používáme ve společnosti Valeo Kapec rychlý a přesný systém využívající specializovaný program pro podporu a analýzu návrhů,“ říká Hyeong-don Jeong, generální ředitel finančního plánování Valeo Kapec. „Mezitím jsme chtěli vylepšit efektivitu práce a zvýšit naši konkurenceschopnost na globálním trhu díky infrastruktuře, v níž lze data sdílet a spolupracovat v rámci celé společnosti.“

Zavedením řešení Teamcenter pro stanovení nákladů na výrobek nastavila společnost Valeo Kapec normalizované náklady na materiál podle klíčových typů procesů u všech součástí a kritéria popisující použitelné vybavení. Zavedením tohoto procesu určování nákladů potřebných k výrobě a dodatečnému zpracování byly úspěšně nastaveny normy stanovení nákladů při návrhu. Kromě toho řešení Teamcenter umožnilo výrobci měničů točivého momentu vytvářet transparentní výpočty nákladů, zkrátit dobu potřebnou k určení nabídkové ceny a flexibilně reagovat na požadavky zákazníků týkající se snížení nákladů.

Zvýšení efektivity procesů

Díky řešení Teamcenter pro stanovení nákladů na výrobek zavedla společnost Valeo Kapec standardy stanovení nákladů na výrobek v celém podniku, zjednodušila tak kritéria stanovení nákladů a zvýšila efektivitu řízení nákladů. Tento podnik nyní funguje mnohem efektivněji, protože se díky nastaveným normám a systematickému procesu zrychlil výpočet nabídek. Zatímco před zavedením řešení Teamcenter potřebovala společnost Valeo Kapec ke stanovení nabídkové ceny sedm opakujících se procesů, nyní se tento postup zjednodušil na pět kroků. Tato efektivita je umožněna jednotným systémem sběru informací z oddělení prodeje, konstrukčního oddělení a dalších oddělení a umožňuje tak upravovat jen potřebné položky.

 „Díky řešení Teamcenter společnosti Siemens pro správu nákladů máme standardizovaný systém pro správu nákladů a zvýšili jsme tak svoji efektivitu a konkurenceschopnost,“ říká Hyeong-don. „Vytváříme základ umožňující rychlou reakci na požadavky zákazníků.“

Společnost Valeo Kapec využívá ke stanovení nákladů na výrobek různé standardní knihovny pro stanovení nákladů (rychlost obratu, náklady na materiál, informace o vybavení, procesech, pracovní síle atd.). Díky tomu mohou simulovat změnu nákladů, kterou by způsobila změna místa výroby, vzorů řazení a další faktory. Simulace nákladů umožňuje společnosti Valeo Kapec při tvorbě nabídky pro zákazníka nebo partnerskou společnost zajistit stanovení nákladů podle jasné metodologie. 

Méně Více
quotation marks Abychom dokázali splnit požadavky našich zákazníků na funkce a životnost, vytváří společnost Valeo Kapec rychlý a přesný systém využívající specializovaný program pro podporu a analýzu návrhů. Hyeong-don Jeong, Generální ředitel, finanční plánování Valeo Kapec